MLE^NA KRIZA: Otkup na mlekoto na site punktovi

BITOLSKATA MLEKARNICA SPAS ZA MLEKOPROIZVODITELITE

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Bitolskata mlekarnica prezema obvrska da gi otkupuva site koli~estva na mleko {to }e gi ponudat sto~arite, bez razlika dali Vladata }e stoi na svoite veteni re{enija za izlez od mle~nata kriza

Bitolskata mlekarnica }e & stavi kraj na mle~nata kriza vo dr`avava. Za vozvrat Mlekarnicata od resornoto Ministerstvo dobila vetuvawe deka za rezervite od dva miliona litri }e dobie izvozna stimulacija i celoto koli~estvo mleko }e go plasira na pazarite vo Kosovo.

Liderot na zemjodelcite, Veqo Tantarov, pora~a deka mlekarnicite vo Bitola, Bogdanci i Tetovo treba da otkupat okolu 40.000 piti ka{kaval i 6.000 kanti sirewe, koi sto~arite gi proizvedoa vo periodot koga nikoj ne im go otkupuva{e mlekoto. Pokraj sto~arite, zaradi mle~nata kriza od otkupot bea isklu~eni i 1.342 mlekoproizvoditeli.

Denovive, Upravniot odbor na Sojuzot na zemjodecite na Republika Makedonija, na sredbata so manaxerskiot tim na Industrijata za mleko od Bitola odr`ana na prvi septemvri izdade soop{tenie.

Na sostanokot se donese zaklu~ok deka Bitolskata mlekarnica, kako nositel na razvojot na mlekoproizvodstvoto na Republika Makedonija vo interes na s# ona {to dosega go postigna za osloboduvawe na makedonskiot pazar od zavisnosta na mleko i mle~ni proizvodi, prezema obvrska da gi otkupuva site koli~estva na mleko {to }e gi ponudat sto~arite, bez razlika dali Vladata }e stoi na svoite veteni re{enija za izlez od mle~nata kriza.

Postignata e soglasnost za otvorawe na vratite na otkupnite punktovi za mleko vo celata zemja za site sto~ari, bez razlika koj kade do v~era go prodaval mlekoto. So vakviot poteg na Bitolska mlekarnica }e bide stopirana neizvesnosta na nad 50 iljadi litri mleko {to dosega sto~arite go turaa niz selskite reki i potoci. Na sostanokot e dogovoreno otkupnata cena na mlekoto da ne se namaluva. Sojuzot na zemjodelcite smeta deka e potrebna sredba so pretsedatelot na Vladata so cel iznao|awe na trajni re{enija, kako i realizirawe na vetuvaweto na Premierot za izgradba na fabrika za mleko vo prav.