Ogledalce, ogledalce

RASPETIETO NA BOGORODICA MAKEDONSKA

Gog ma Gog

Pretpostavuvam: najprvo se pojavila KNIGA ZA PI[UVAWE, pa potoa - KNIGA ZA ^ITAWE... Site drugi knigi se knigi.

Eden mesec pred izborite kaj nas, po~nav da se najavuvaat pove}e knigi i od pozicijata i od opozicijata. Gledaj ~udo: i ednite i drugite "tempiraat" samo "BELI KNIGI".... CRNITE KNIGI, ne daj Bo`e, na lo{o aludiraat i zatoa nikoj ne saka da gi pi{uva osven razuznuva~ki slu`bi i toa po pora~ka na politikata.

Naviknati samo na crno, ne znam {to }e pi{uva vo belite knigi na pozicijata i opozicijata. Siguren sum samo deka narodot nema da ~ita, ne oti ne saka, tuku oti ne veruva vo pi{anoto. Toj go gleda `ivotot i se ~udi: {to mi pikaat, slamka ili greda v oko?!

Slobodniot svet, vo vistinska smisla na zborot sloboden i osloboden, ne poznava "Bela kniga" za uspesite na vlasta, ami poznava pet, deset ili petnaeset zabraneti raboti koi ni Gospod Bog ne mo`e da gi pravi, pa kamo li gra|aninot. Takva kniga, so zabraneti so zakon raboti, sakam da imam i da ja pro~itam. Nejzinoto nepro~ituvawe ne bi trebalo da me amnestira. "Beli knigi" se pi{uvaat koga narodot dobro `ivee, oti {to }e mi e bela kniga za uspesi na vlasta? Pa neli vlasta se bira da proizveduva samo uspesi, a ne debakli!

^uden nekoj narod, da e "kabil" sekoj gra|anin na ovaa dr`ava, da si anga`ira po eden biograf, da mu napi{e bela kniga za negovite pozitivni ostvaruvawa. I znaete {to }e se slu~i: milion godi{ni }e ~ekaat tie {to ne se "na{i" da ja dobijat Nobelovota nagrada za "triumf na vlasta, vo zemjata na ~udata"!

Zamislete ja "Belata kniga" na Branko so TAT, i na Qub~o so OKTA?! Toa se najzlatnite stranici od postokomunisti~kata Makedonija, bibliska zemja na tranzicijata, ~ii pi{uva~i vodele smetka da se trgne od triler, a da se zavr{i so sapunska opera.

Nekni i soprugata na Premierot, aktuelnata pretsedatelka na "Blagovestie" kako da najavi pi{uvawe na "Bela kniga". Mlada, a tolku hrabra. Sne{ka izgleda go saka rizikot. Im izleze na megdan na najturbolentnite "radio" novinari, koi o~igledno pove}e se dobri pliva~i vo eterot, otkolku vo olovoto.

Posle A-1 vo sabotata ve~erta, `enite na idnite premieri na Makedonija, nema da bidat toa {to bea do pojavata na gospo|a Sne`ana Georgievska. Im se bendisuva ili ne im se bendisuva, za "Blagovestie" ili za "Gor~ovestie", mora da izlezat pred najjavnata makedonska javnost, i ako ni{to drugo, barem da ka`at toa {to sakaat da ka`at i da ja spasat du{ata svoja.

"Belata kniga" vlasta ja pi{uva na site strani, ako Premierot veli deka lokalnite izbori }e gi "do~ekaat rabotno". Neka prosti, ama na site strani fr~at predizborni pamfleti. Lu|eto od koalicijata na vlast, dobro si go zarabotuvaat lebot, podobro od onie {to "dilaat" droga, iako i indoktrinacijata e eden vid "zaspivawe na du{ata narodot"!

Ne znam {to & se zapna Katerina Bla`evska na Sne{ka, da abdicira od "Blagovestie". Takva upornost, vo dobrotvorni celi, novinarstvoto ne poznava, osven ako novinarot ne ni{ane{e vo vrap~e, za da pogodi - gulab?!

Bla`evska kako Pontie Pilat: ne pi{uvala, ne u~estvuvala vo niedna zavera, a saka da go odbrani Rimskoto Carstvo na propa|awe. Ili mo`ebi si pravi vlez vo istorijata: da ja raspne bogorodica makedonska. I Ilija Maksimovski uporen so BS. Gleda i slu{a deka ni Premierot, ni soprugata na Premierot ne sakaat da mu go spomnat imeto na biv{iot prv ~uvar na dr`avnata kasa, a toj tuku podmetnuva po`ar: dali }e dozvolite kontrola na "Blagovestie" da mu izvr{i "edi kojsi"? E` v gaj}i... Naiven Ilija!

Fondaciite vo svetot ne se tolku nevini, kolku {to im se ~ini na tie za koi{to postojat. Toa e kako onaa od Leukip: "...Od ni{to ne postoi ne{to, se so povod i pri~ina". Ama, na{iot narod veli: "Toa {o praj{, ti si znaj{"!

Qubopitni sosedi kaj nas sekoga{ }e ima. Tie nadni~arat na penxeriwata, dodeka se tepaat ma` i `ena. Ovie denovi, edna |upka, mi raska`a kratka prikazna za humanitarnite organizacii vo Amerika: "...]erka mi, duri & be{e arno, na bel kow java{e. Se poboli, ma`ot i ja ostavi, deteto malo, treba{e da & se smeni bubreg. Otidovme so tatko & , toj prv se ponudi, ama amerikanskite doktori mu rekoa: 'Tvojot bubreg e zatruen od cigari, ne va`i'. Go dadov mojot. Kutrata }erka ni rabota, ni sabota. Pari od nikade. Tuku oddedna{ po operacijata, prvo {to stasa, be{e pari~na potpora, a potoa eve gi pretstavnici na humanitarni organizacii, dojdi napolni go fri`iderot, zamini si"!

Prikaznata e pou~na. Makedonija ne e zemja vo koja "Blagovestie" go izmisli - humanizmot. Ovde ima lu|e koi u{te kako deca se zadoeni so maj~ino mleko, da pomagaat.Tie se i anonimni, kako {to veli Biblijata, i obi~ni kako {to gi nau~il `ivotot.

Aretolozite od bliskoto okru`uvawe na Sne{ka lo{o & ja obrabotile naukata za doblestite: arsenalot so koj se vodat bitki e bogat i raspolaga od obi~ni fi{eci do analiti~ni informacii. Vo "crni vremiwa", nikoj ne ~ita "Beli knigi". Samu ruskiot patrijarh Aleksije II na vernicite im ja ka`a vistinata, deka ovoj svet e pobogat so nesre}ni, otkolku so sre}ni lu|e!