[to se slu~uva koga vlasta e konfrontirana so celiot narod

NERON SE VRA]A VO SEGA[NOSTA?

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

(Avtorot e portparol na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija)

  • Premierot zapo~na da ja realizira zakanata deka }e urne s# {to izgradil SDSM, izre~ena pred pove}e godini, no sega na udar se i negovite dosega{ni sopartijci. Da se zatvorat ustite na opozicionite partii, da se zamol~at novinarite i da se zapla{i sopstveniot narod e najdobrata formula za koja sonuva i najmaloto diktator~e vo centralna Afrika. Koalicionite partii na DPMNE ve}e mu go vrtat grbot na Georgievski, otkako toj vo golema lutina se zakani deka }e raspi{e predvremeni izbori, dokolku gi zagubat lokalnite izbori so 10 otsto glasovi pomalku od opozicijata

Makedonskata javnost e voznemirena po najnovoto disciplinirawe na opozicionite partii so nenadejniot napliv na va`eweto na zakonite so koi se regulira grade`ni{tvoto, vo re`ija na premierot Georgievski, vo momentot koga negovata Partija se raspadna, koga negovata Koalicija za promeni visi na konec i s# pove}e se plasiraat ocenki deka so toa zavr{uva edna politi~ka kariera, gradena vrz fikcii i demagogija. Taka, denes makedonskiot narod stanuva svedok na urivaweto na edna prekrasna zgrada vo centarot na Skopje koja bila "nelegalna", no ne se objasnuva zo{to toga{ grade`nata inspekcija ne prezemala merki za stopirawe na gradbata ili na primer zo{to ne reagirala kaj Podra~nata edinica na Ministerstvoto za urbanizam za da se izmeni ve}e dadenata grade`na dozvola. Istoto toa se odnesuva i za novata zgrada vo koja treba da se preseli privatnata televizija Kanal 5 vo sopstvenost na sinot na pretsedatelot na VMRO - Vistinskata, Boris Stojmenov. Ako zad firmata "UPA - enterprajs" stoi pretsedatelot na gradskata organizacija na SDSM, a zad Kanal 5, Emil Stojmenov, rabotata e jasna kako den: politikata dlaboko navlegla vo `ivotot, razli~nite politi~ki stavovi stanuvaat osnova za progon na neistomislenicite, {to be{e posebno slu~aj za vreme na minatonedelnite "spontani revolti" na tolpi sitni kriminalci, platenici i ~lenovi na DPMNE koi gi kamenuvaa domovite na pratenicite na VMRO -Vistinskata, {to zaedno so drugite sinhronizirani akcii na otstranuvawe od rabotnite mesta ili premestuvawe na novi rabotni mesta podaleku i do 200 km od mestoto na `iveewe, se prezemaat i merki za voveduvawe na informativen mrak so onevozmo`uvawe vistinata za seto toa da stigne do narodot na kogo mu e ostavena edinstvena mo`nost da gi gleda programite na MTV, a na koi ne u~estvuvaat pretstavnicite na opozicionite partii.

Dali bludniot rimski imperator Neron, koj vo poslednite momenti na svojot raskala{en i poln so orgii `ivot go zapalil Rim, se zakanuva da se vrati vo sega{nosta, s# pove}e pra{uvaat analiti~arite na makedonskite nepriliki vo vreme koga ambasadorite ja napu{tile Makedonija za da ne bidat obvineti deka so eventualniot priem na nekoja opozociona partija bi bile obvineti za me{awe vo vnatre{nite raboti, iako i niv im e kristalno jasno {to se slu~uva vo "demokratska" Republika Makedonija.

INFORMATIVEN MOLK KAKO PREDVESNIK NA DIKTATURATA

Vladata na Georgievski se najde vo ~udo otkako dnevnite vesnici, a posebno "Makedonija denes" zapo~naa detalno da ja "re{etaat" milostivosta na negovata sopruga Sne`ana i dejstvuvaweto na "Blagovestie", a posebno mesto na spisokot na otstrelot bea i TV-kanalite Sitel, Kanal 5 i A1, ~ii programi polni so kritiki na vlasta gi sledat i gra|anite od drugi gradovi, osven Skopje, pa taka zaradi "po`arite" ili drugi neinstitucionalni problemi (na primer: nema struja za predavatelite), zamolknaa mediumite koi se stavija vo odbrana na VMRO -Vistinskata i bea protiv napadite vrz {estemina pratenici i nivnite domovi, paralelno so izvestuvawata od predizbornata kampawa na opozicionite partii. Sitel i A1 ne se gledaat vo Bitola, Resen, podocna i vo Berovo i drugi mesta vo isto~niot del na dr`avava, a kon Kanal 5 se prezema akcijata "Vedna{" - ekipa so buldo`eri na Ministerstvoto za transport se upati da ja urne zgradata vo koja naskoro treba da bide smestena ovaa privatna TV - stanica koja im be{e trn vo okoto na Premierot i drugite ~lenovi na Vladata. Iako so blokirana smetka, "Makedonija denes" prodol`i da izleguva bidej}i Premierot & ka`a da pobara na zaem 100.000 marki od opozicijata za da go platela danokot {to onaka od raka & go zasmetala SS (Sa{o Staninov) Dano~nata uprava. Negovata sopruga duri i organizira{e duel so novinarite za da ka`e deka namesto pari, vo fondacijata "Blagovestie" se vnela sebe si, {to bilo "mnogu visoka cena" pri {to ostana nema na mnogubrojnite pra{awa {to od nea gi o~ekuvaa ne samo novinarite, tuku i celata javnost.

Otkako i na takov na~in Koalicijata za promeni ne uspea da ja presvrti javnosta vo svoja polza, donesena e odluka za zapirawe na nivnata predizborna kampawa, bidej}i ne bilo red vo otsustvo na bolniot Vasil Tupurkovski, vo taa kampawa da u~estvuva samo Premierot! Sega se plasiraat dezinformacii deka opozicijata podgotvuvala atentati vrz kandidatite za gradona~alnici na Koalicijata za promeni i sli~ni prikazni za deca {to mo`e da gi proizvede edinstveno "Nova Makedonija"! S# na s#, edna navistina sme{na situacija koja dava aluzii na najpoznatiot film na ^arli ^aplin -"Diktator".

XAFERI I TUPURKOVSKI PROTIV PREDVREMENI IZBORI

Otkako be{e jasno deka pratenicite ve}e preminaa vo VMRO -Vistinskata, Georgievski bez mnogu da razmisluva raspali so site sredstva - ako opozicijata na lokalnite izbori postigne podobar rezultat od Koalicijata za promeni, toga{ toj }e raspi{el izbori na 1 oktomvri 2000 godina. Bez da se konsultira so koalicionite partneri ili so sopstvenoto rakovodstvo (ako nekoj ostanal vo nego) i taka samiot si padna vo sopstvenata stapica: ostatokot od pratenicite vo DPMNE, tokmu zaradi toj negov ~ekor, }e razmislat dali }e ostanat vo taa Partija i naskoro da se najdat nadvor od Parlamentot, ili pak }e se pridru`at na VMRO - Vistinskata koja saka pa|awe na Vladata, a ne i raspi{uvawe predveremeni izbori. Od druga strana, Arben Xaferi ja otfrli taa namera na Georgievski, dodeka Tupurkovski od Wujork pora~a deka negovata DA saka da gi dovr{i "zapo~natiote proekti" vo ostatokot od mandatot. Zna~i, so eden zbor, samiot Premier si raboti na pa|aweto na negovata Vlada, bidej}i DA ve}e odamna imaat izjaveno deka mo`at da sorabotuvaat so sekoja partija vo Makedonija. Zna~i, vo sekoj slu~aj }e imame interesen razvoj na nastanite na politi~kata scena vo Makedonija, bidej}i transferot na prateni~kata grupa na VMRO -Vistinskata otvori sli~ni procesi i vo DA so ogled na neizvesnosta okolu zdravstvenata sostojba na Vasil Tupurkovski koj iako deluva zdrav, vo svoeto intervju za A1-televizijata najavi deka naskoro negovata Partija }e raspi{e partiski izbori na koi ne e va`no koj }e bide pretsedatel, bidej}i site bile istomislenici.

Xaferi i Ta~i pak pobrzaa da im se zakanat na drugite partii deka raspa|aweto na koalicionata Vlada }e ja destabilizira Makedonija, zakanuvaj}i se deka mo`e da dojde do vojna vo vreme koga na me|unarodnite faktori ve}e im e mnogu pojasno za prenaglasenosta na ulogata na "`rtva" {to ja igraat albanskite lideri koja vo Kosovo ja proizvede osnovata za izvr{uvawe na "humanitarnata akcija" na NATO protiv re`imot na Slobodan Milo{evi}. No, vo momentot koga Ha{kiot tribunal na spisokot na voenite zlostornici ve}e gi stavil i Agim ^eku - komandant na t.n. "Za{titen korpus" zaradi negovoto u~estvo vo vojnata vo Hrvatska, kako i Ha{im Ta~i - komandantot na OVK, rabotata stanuva s# pojasna.

Na povidok e formirawe na edna nova koalicija koja }e nastane vo momentot koga }e se znae kolku pratenici od DPMNE }e preminat vo VMRO - Vistinskata, odnosno dali tie }e bidat dovolni za urivawe na Vladata kon krajot na septemvri ovaa godina ili toa }e se napravi so eventualna selidba na pratenici od DA kon SDSM. Zaedno so pratenicite na PDP, tie bi mo`ele da ja soborat Vladata na Koalicijata za promeni vedna{, so toa {to lesno }e se dogovorat za formirawe na preodna ili tehni~ka vlada koja bi vladeela do predvremenite izbori ili do ispolnuvaweto na ~etirigodi{niot mandat na pratenicite vo Sobranieto na Makedonija.

No, sepak da po~ekame kako }e pominat lokalnite izbori i dali drskosta na Georgievski }e bide tolku golema za da ja vturne dr`avata vo haos vo momentot koga }e se soo~i so neminovnosta od svoeto zaminuvawe od politikata, koe opasno mu se pribli`uva. No, partiite od opozicijata ve}e najavija i krivi~na odgovornost za seto ona {to mu se slu~uva{e na makedonskiot narod vo ovie dve godini, a toa go pravi mo{ne nervozen i ranliv. Neron sepak neka ostane samo del od istorijata na Rimskoto Carstvo!