OVO[NA KRUNA

Potrebno:

- 3 praski;

- 300 gr. malini;

- 200 gr. ribizli;

- 2 ~a{ki {eri-brendi;

- 200 gr. {e}er;

- 12 pi{koti;

- sladoled.

Podgotvuvawe:

Malinite, praskite i ribizlite se ~istat, se prelivaat so edna ~a{ka liker i se stavaat vo fri`ider za dobro da se izladat.

[e}erot se rastopuva na ogan, so edna ~a{ka liker, s# dodeka ne se dobie svetol karamel. Pi{kotite se natopuvaat vo karamelot i se lepat edna do druga, vo vid na kruna. Vaka podgotvenite i izladeni pi{koti se polnat so sladoled i ovo{je, a potoa se prelivaat so liker.

 

GRATINIRAN KARFIOL

Potrebno:

- 500 - 600 gr. karfiol;

- 50 gr. maslo;

- la`ica bra{no;

- 2 `ol~ki;

- morsko orev~e;

- prezla (tro{ki od leb);

- 100 gr. ka{kaval ili belo (pomrsno) sirewe;

- 250 gr. mleko.

Podgotvuvawe:

Karfiolot se mie i celata glavica se vari vo solena voda (ne treba da ne se prevari), vo koja se stava i malku sok od limon. Koga }e bide svaren, karfiolot se cedi i se stava vo sad koj mo`e da se stavi vo rerna koj prethodno e oblo`en so prezli. Potoa se podgotvuva be{amel-sos na sledniot na~in: Se zagreva la`ica bra{no. Zapr{kata dobro se me{a, no treba da ostane bela. Potoa se dodava golema ~a{a mleko i postojano se me{a so matalka za da ne dobie grutki. Sosot se posoluva, se renda malku morsko orev~e, kako i rendanoto sirewe ili ka{kavalot. Potoa se dodavaat dve dobro mateni `ol~ki i s# zaedno se preleva preku karfiolot. Gustinata treba da bide takva {to }e se zadr`i na karfiolot. Na kraj, se renda sirewe i se dodava u{te malku od prezlata. Odozgora se stava grutka puter. Sadot se stava vo rerna da se potpe~e (gratinira).

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA