Kniga za otporot na Makedoncite vo Srbija pod re`imot na Milo{evi}

VISTINATA ZA MAKEDONIJA NIZ DOKUMENTACIJATA

Pi{uva: Aleksandar DONSKI

  • Knigata Istina o Makedoniji kroz dokumentaciju pretstavuva vistinska artikulacija na silen otpor od imeto na deseticite iljadi Makedonci koi `iveat vo Srbija

Vo ovoj napis }e napravime osvrt kon edna kniga, koja e objavena pred osum godini, no na koja kaj nas ne & e posveteno zaslu`enoto vnimanie. Stanuva zbor za knigata objavena vo Belgrad na srpski jazik, pod naslov "Istina o Makedoniji kroz dokumentaciju" od avtorot Jovan Trpeski (potpi{an pod psevdonimot Jovan Pore~ki).

[to e ona {to e interesno vo vrska so ovaa kniga?

Kako prvo, knigata e objavena vo 1992 godina, a toa e tokmu godinata koga golemosrpskiot hegemonizam i {ovinizam bea vo ogromen zalet. Toa e godinata koga povampirenite golemosrpski {ovinisti pravea masakri niz Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Toa e godinata koga tajniot plan na Milo{evi} za vojna protiv {totuku osamostoenata Republika Makedonija ve}e im bil daden na Grcite so ponuda za nivno u~estvo vo novata podelba na na{ata tatkovina. (Ovoj plan podocna go objavija tokmu gr~kite mediumi). Toa e vremeto i koga vo srpskite mediumi se {ire{e nevidena kampawa protiv Republika Makedonija i protiv Makedoncite. Na{iot narod postojano be{e obvinuvan za "antisrpstvo", {to vsu{nost pretstavuva{e poznat metod za predizvikuvawe vojna preku prethodna psiholo{ka "podgotovka" na sopstveniot narod. Toga{ vo Republika Makedonija intenzivno se baraa kvislinzi koi treba{e da ja destabiliziraat Makedonija, so cel predizvikuvawe na voena intervencija od Srbija za "za{tita na svojot narod". Toa e vremeto koga Evropskata zaednica i OON s# u{te nesigurno reagiraa kon zabrevtaniot golemosrpski hegemonizam, koj vpro~em be{e oficijalna politika na srpskiot re`im.

ANTIMAKEDONSKA KAMPAWA

Poradi seto ova, objavuvaweto na knigata na Jovan Trpeski so takov naslov i vo takvo vreme, i toa sred Belgrad, navistina pretstavuva vistinski podvig.

Vo toa vreme Trpeski i samiot `iveel i rabotel vo Belgrad, i toa kako novinar. Istiot re~isi sekojdnevno bil iritiran i navreduvan od toga{nata antimakedonska kampawa vo srpskite mediumi. Vpro~em, toa i go pottiknalo da ja napi{e ovaa kniga. Po nejzinoto objavuvawe, knigata masovno bila prifa}ana od Makedoncite vo Srbija, no nejziniot avtor poradi toa do`iveal niza neprijatnosti. Ne samo {to u{te pred toa mu bile upatuvani zakani po negoviot `ivot, tuku imal problemi i na svoeto rabotno mesto. Toa rezultiralo so negovo napu{tawe na Srbija, po {to se preselil vo Ohrid, kade i denes `ivee i e sopstvenik na edna poznata ohridska TV-stanica.

Vo vovedot, avtorot smelo navestuva deka ovaa kniga nema da & se dopadne na del od javnosta vo Srbija, pa veli:

"Vo vremeto na nacionalnata zaslepenost i aspirativnite apetiti na poedini narodi, ~itaweto na ovaa kniga vo Srbija, pogotovo srede Srbite, nema da pretstavuva posebna "poslastica".

Vo prodol`enie, avtorot Trpeski polemizira so toga{nite javno izneseni stavovi na oddelni srpski istori~ari i politi~ki partii vo odnos na Makedonija i na Makedoncite. Toj naveduva pogolem broj golemosrpski artikulacii so antimakedonska sodr`ina objaveni vo toa vreme vo srpskite mediumi. No, naveduva i sprotivni primeri, kako {to e pismoto na izvesniot gospodin Jovanovi} (objaveno vo "Politika") vo koe toj, kako Srbin, ja branel zasebnosta na makedonskata nacija, pri {to duri i naglasil deka Makedonija bila so vekovi postara dr`ava od Srbija. I samiot avtor Trpeski argumentirano odgovara na golemosrpskite provokacii.

FALSIFIKUVANI PODATOCI

Mo`ebi najsmelo od negova strana e faktot {to vo knigata objavuva pove}e primeri na slu~ai na golemosrpskiot teror vo Vardarska Makedonija od vremeto na kralska Jugoslavija. Avtorot konstatira deka javnosta vo Srbija duri i vo 1992 godina voop{to ne bila informirana za toj teror. Trpeski dava istoriski objasnuvawa i fakti za site pozna~ajni periodi od makedonskata istorija, a nudi i malku poznati dokumenti za Makedonija {to samiot gi otkril po srpskite arhivi. Dava izvesni podatoci i za `ivotot na Makedoncite vo Srbija, pri {to poso~uva na dokazi za falsifikuvaweto na podatocite za popisot vo Srbija od 1991 godina, na koj mnozina Makedonci bile zapi{ani kako "Srbi". Toj samiot tvrdi deka popi{uva~ite kaj nego voop{to i ne do{le, iako toga{ bil `itel na Belgrad so sopstven stan i rabota.

Recenzenti na ovaa isklu~itelno vredna kniga se d-r Orde Ivanovski i d-r Simo Mladenovski, a nejziniot avtor najavuva i nejzino skore{no objavuvawe na makedonski jazik.

Da zaklu~ime deka knigata Istina o Makedoniji kroz dokumentaciju pretstavuva vistinska artikulacija na silen otpor od imeto na deseticite iljadi Makedonci koi `iveat vo Srbija i koi, kako {to gledame, ne sedele so skrsteni race vo vremeto na razulaveniot golemosrpski {ovinizam od po~etokot na devedesettite godini na 20 vek. Denes, sostojbata vo Srbija e posmirena vo odnos na Makedonija. Pritisnat so porazi na site poliwa, golemosrpskiot hegemonizam denes ne se interesira tolku za Makedonija. Duri i nekoga{nite najradikalni srpski partii (SRS, SPO i drugi) javno izjavuvaat deka makedonskata nacija postoi i deka treba da se po~ituva nezavisna Makedonija. Da se nadevame deka toa }e ostane nivna trajna opredelba kako preduslov za mir na Balkanot. No, knigata na Trpeski }e ostane kako traen svedok za toga{nata sostojba vo Srbija vo odnos na na{ata dr`ava i nacija.