Za pogre{nite potezi na Qub~o

PREMIEROT I [AHOT

d-r Lazar Lazarov

  • Asalen kow zamenuva so slaba drtava figura, potoa namesto cvrsti i silni pe{aci - vojnici zbieni i neprobojni kako aleksandrovata falanga, postavuva raspa{ani ba{ibozuci ili ka~a~ki bandi koi haraat i seat strav i trepet me|u narodot

I obi~niot makedonski neuk ~ovek bez prodlabo~ena analiza, samo ako frli eden begol pogled na odnesuvaweto na Qub~o Georgievski, }e konstatira deka na~inot na vladeewe na Premierot go nadminuva srednovekovniot despotizam. Go nadminuva, zatoa {to i koga srednovekovnite vladeteli - carevi, kralevi i imperatori donesuvale odluki, aktivno u~estvuvale i nivnite sovetnici koi blagovremeno im uka`uvale na svoite vrhovni vladeteli za pozitivnite i negativnite efekti i posledicite za sekoja donesena odluka. Na{iot Premier ili nema takvi sovetnici, raznovidni po profili, ili lo{i i pogre{ni soveti mu serviraat, ili pak mo`ebi voop{to ne gi slu{a nivnite soveti. Vo slu~ajov se mo`ni site navedeni varijanti, me|usebno isprepleteni i konfuzni i poinakvi (makar i skromni pozitivni preodni) ocenki ne zaslu`uvaat.

Seto ova premierovo vladeewe mi nalikuva na ~ovek koj {totuku zapo~nal da u~i da igra {ah, pa te{ko ja sfa}a su{tinata na ovaa igra, a za `al i nema koj da go podu~uva, pa ne gi poznava elementarnite ulogi na figurite vo {ahovskata igra. Vo slu~ajov, protivnik vo igrata e makedonskiot narod, koj zbuneto, no strplivo gi sledi i gi analizira pogre{nite potezi na Premierot, a na vozvra}a vo igrata, bidej}i lo{o i pogre{no se igra, odnosno lo{o se vle~at potezi.

LO[A IGRA

Qub~o ne znae i nema koj da mu ka`e deka pe{akot ne e kow, pa da skoka levo i desno, topot ne e kralica, pa da zema (otstranuva) figuri pravo pa nakoso, lovecot ne e pe{ak i s# taka kako {to znae i umee Premierot. Za `al, ni{to ne znae i ne sfa}a od igrata, pa si poigruva na {ahovskata tabla i gi menuva i otstranuva najva`nite figuri koi s# u{te ne ja odigrale svojata uloga i namesto niv postavuva bezna~ajni i pogre{ni slabi figuri na pogre{ni mesta. Asalen kow zamenuva so slaba drtava figura, potoa namesto cvrsti i silni pe{aci - vojnici zbieni i neprobojni kako aleksandrovata falanga, postavuva raspa{ani ba{ibozuci ili ka~a~ki bandi koi haraat i seat strav i trepet me|u narodot i rabotnite organizacii so sila zemaj}i dvoen, pa i pogolem ara~.

Se postavuva pra{aweto: ]e se nau~i li Premierot da igra {ah, ili protivnikot - narodot treba da mu ka`e: Trgnete se ottuka, bidej}i ne znaete da ja igrate ovaa igra, zatoa {to nema{e koj da ve nau~i, a i te{ko ja sfa}ate igrata. Protivnikot e strpliv, no negovoto trpenie e pri kraj, za{to Premierot so negovata igra napravi pusto{ i vo negovite sopstveni redovi vo vlasta i vo negovata partija, a ne treba da se o~ekuva da gi sredi sostojbite vo dr`avava. Me|utoa, toa ne e problem na negovite bliski soigra~i, tuku problem e {to lo{o ja igra igrata i ostavi katastrofalni posledici i vo negovite redovi i na poleto na negoviot protivnik - narodot i toa vo site oblasti na sevkupnoto `iveewe - bezmilosno i bespravno gi rasprodava protivni~kite igra~i od `ivotno zna~ewe za op{tiot sevkupen opstanok na protivnikot, odnosno narodot. Mo`e li najposle protivnikot - narodot da mu ka`e otse~no: Trgni se, oti ne znae{ da igra{ {ah i te zamenuvame so drug igra~ koj ne samo {to }e znae da ja igra igrata - {ahot, tuku i da go po~ituva protivnikot - narodot vo samata igra. Toa nabrgu mora da se slu~i, oti drugo ~are nema. Ili sam da se trgne, ili makedonskiot narod da go otstrani, za{to ovaa igra e razumna i treba um, a ne detska igrarija vo koja posledicite bi bile bezna~ajni i detski.

ILUZIITE

NA QUB^O

Vo odnos na Qub~o, negoviot kompawon i soigra~ Xaferi nalikuva navidum na naivno, nevino mome, no vsu{nost toj znae {to saka i toa postojano go pravi i se pla{am da ne go izigra ne samo Qub~o, tuku i Makedonija. No, nema da uspee, oti potezite {to gi vle~e mu se odamna jasni i na narodot - op{topoznati i {tetni. Qub~o ne samo {to ne znae da igra, tuku tolku mo`e, tolku znae i tolku Gospod mu dal i zatoa toj menuva, zamenuva, otstranuva, postavuva lo{i figuri i zapa|a vo edna konfuzna i bezizlezna situacija. Vpro~em, kolku {to e vinoven igra~ot {to ne znae da igra i nikoga{ nema da nau~i, u{te pove}e e vinoven protivnikot - narodot {to go postavi i se soglasi so nego da igra. Zatoa vo idnina treba da se vnimava so koj }e se fatite da igrate i koi se negovite naviva~i i sovetnici vo igrata. Najlo{o e {to nikoj ne mu ka`al deka ne znae da igra, a posebno od negovite bliski sovetnici i naviva~i, deka ne samo {to ne znae, tuku i deka nikoga{ nema da ja nau~i igrata. A kutriot toj `ivee so iluzii deka e odli~en igra~ i deka e {ahovski velemajstor.

Zna~i, ne treba so sekoj i so sekogo da se nafa}a{ vo igra, a naravou~enieto e - i od lo{iot igra~ mo`e da se nau~i kako ne treba da igra{ i kako ne treba da raboti{.