STOMATOLOGIJA: Neodgovornost kon sopstvenoto zdravje

ZABITE - OGLEDALO NA LI^NOSTA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Mnogu lu|e ve}e steknatite naviki da se gri`at za sopstvenite zabi gi napu{taat tokmu poradi toa {to ne se vo mo`nost da platat, pa najlesno im e da go izvadat problemati~niot zab
  • Pri~inata za vakvata polo`ba vo stomatologijata, spored medicinski izvori, se dol`i od neizvesnosta {to vladee vo zdravstvoto

Nasmevkata i zabite se ogledalo na du{ata", veli poznatata narodna pogovorka. Prazninite vo ustata se kako bezdni koi dlaboko poniraat vo nea. Tie napolno n# otkrivaat kako li~nosti, zboruvaat za na{ata odgovornost kon rabotite koi ni se slu~uvaat, kon ne{tata koi zavisat od nas, a mora da priznaeme, zdravjeto e sepak na{a najgolema odgovornost.

Kaj pogolema populacija gra|ani s# u{te gri`ata za zabite e posledna rabota na koja pomisluvaat koga stanuva zbor za sopstvenoto zdravje. Makedonskiot gra|anin nema navika redovno i navremeno da gi posetuva stomatolo{kite ordinacii, tuku kako eden vid na kolektivna praktika sekoga{ odi poradi golema neizdr`liva bolka. Pacientot treba da dojde nekolku pati kaj svojot stomatolog, samata postapka na lekuvawe e podolgotrajna, a {ansite zabot da se izle~i e minimalna. Neodgovornosta i negri`ata za sopstvenite zabi doveduva do nivno gubewe, a kako zamena za niv i edinstveno re{enie se ve{ta~ite zabi i vilici.

PRI^INI ZA NEGRI@A

Se razbira, za vakvata negri`a na gra|anite za sopstvenite zabi, delumno vinata mo`eme da ja prefrlime i na ekonomskata sostojba vo dr`avata. Mnogu lu|e ve}e steknatite naviki da se gri`at za sopstvenite zabi gi napu{taat tokmu poradi toa {to ne se vo mo`nost da platat, pa najlesno im e da go izvadat problemati~niot zab. Dokolku pacientot ima potreba od stomatolog, ~estopati si go postavuva pra{aweto dali da odi vo dr`avna stomatolo{ka ordinacija ili pak da odbere nekoja od mnogubrojnite privatni stomatolo{ki ordinacii. I vo dvata slu~aja }e se soo~i so problemi. Vo edniot dokolku ima sini kartoni nema da plati ni{to, no sekoga{ naiduva na opravduvawa od strana na lekarite deka nema plombi, inekcii i drug potreben medicinski materijal. Vo drugiot slu~aj }e si plati malku pove}e (ako e vo mo`nost), no sepak zabot }e mu bide kako "nov".

Odlukata za toa e prepu{tena na samiot pacient.

FINANSISKI NEDOSTIG

Poradi ovaa sostojba kaj gra|anite se javuva revolt i ne im e jasno kako mo`e vo dr`avnite ordinacii da go nema osnovniot medicinski materijal, a privatnite ordinacii sekoga{ besprekorno da se snabdeni. Pri~inata za vakvata polo`ba vo stomatologijata, spored medicinski izvori, se dol`i od neizvesnosta {to vladee vo zdravstvoto. Potrebnite medicinski materijali, osobeno materijalite za protetika se dosta skapi, a znaej}i ja sostojbata vo Fondot za zdravstvo, nema pari tie da se nabavat.

So realizacija na najavenata privatizacija postoi mo`nost i nade` da se re{at mnogubrojnite problemi i vo stomatologijata.