Sliki i priliki od gradot pod Markovite kuli

OPASNI [AHTI PO ULICITE, A NIKOJ VINOVEN!

  • Vo Prilep e taka i izgleda taka }e bide u{te mnogu dolgo vreme. Koj kako }e stasa }e iskopa ulica, }e otvori {ahta, nema da stavi nikakov znak za raspoznavawe i potoa "siki{oona", demek {to saka neka bide

Vo pravoto ima edna prekrasna re~enica: nepoznavaweto na pravnite normi koi go reguliraat `ivotot, nikogo ne go opravduva... Da, ama normite se objaveni, lu|eto mo`at da se zapoznaat i po niv da se vladeat. [to se slu~uva so opasnite prilepski dupki po ulicite, koi nikoj ne gi signalizira, a voza~ite kako nevini `rtvi vletuvaat vo "pajakova mre`a"?

Neodamna, na bel den, po mnogu toplo, re~isi tropsko vreme, gospodinot Jordan Trajkoski od Prilep, vra}aj}i se od Parkot na revolucijata kon gradot, na ulica "Ivo Lola Ribar", so svoeto novo i mnogu skapo BMV, naletuva na ispup~ena {ahta na kolovozot. Vedna{ go o{tetuva karterot, pumpata za maslo i drugi delovi... Vkupna zaguba: nad 4.000 germanski marki.

Jordan Trajkoski e na{ ~ovek, raboti vo Germanija. Misli deka Makedonija, osobeno negoviot roden grad Prilep, brzo ~ekori napred kon Evropa i deka barem osnovnite pravila za povedenie }e se po~ituvaat. Sega Trajkoski ne znae kade da se obrati, koj da mu ja plati {tetata, zo{to se slu~i seto ova i mnogu drugi pra{awa. Vo Prilep e taka i izgleda taka }e bide u{te mnogu dolgo vreme. Koj kako }e stasa }e iskopa ulica, }e otvori {ahta, nema da stavi nikakov znak za raspoznavawe i potoa "siki{oona", demek {to saka neka bide. Toa {to saka neka bide, toj den koga Trajkoski do`ivea havarija, nekolku drugi vozila gi snajde istata sudbina. Kutrite, se nerviraa, nekoi pcueja, nekoi samo odmavnuvaa so racete. Se la vi, vikaat Francuzite... I toa e `ivot!