Namalen prinosot na vinsko lozje

LOZARITE NEZADOVOLNI OD OTKUPNATA CENA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Grupacijata na lozaro-vinarite uka`uva na potrebata od {to pobrza izmena na Zakonot za akcizi i Zakonot za DDV, zatoa {to toa bitno vlijae na plasmanot na alkoholnite pijalaci
  • Godinava vinarskite vizbi najavija deka za navremena isplata na prodadenoto grozje na proizvoditelite potrebno e da se obezbedi iznos od 1.165.000.000 denari

Namaluvaweto na otkupnata cena na vinskoto grozje kaj individualnite proizvoditeli vo zemjava predizvika nezadovolstvo od odlukata na Vladata. Lozarite velat deka cenata od 7,5 - 12 denari za krato{ija - vranec po kilogram e minimalna. Tie akcent im davaat i na vetuvawata na Georgievski i Tupurkovski vo periodot na parlamentarnite i pretsedatelskite izbori, koga od strana na Koalicijata za promeni im be{e veteno deka vinarskoto grozje }e bide otkupeno za edna germanska marka po kilogram.

Podvi`niot karavan na Tupurkovski i vetuvawata {to toj im gi dade na lozarite i ovaa godina propadnaa vo voda, velat lozarite od Op{tinata Kavadarci.

PROTIV SU[ATA

Namalenite prihodi od pregolemite su{i bea pri~ina grupacijata na lozaro-vinarstvoto pri Stopanskata komora da zaklu~i deka ne samo ovaa, tuku su{ata e poizrazena i vo izminatite godini. Poradi preventiva od su{ata vo narednite godini grupacijata bara da se odobruvaat pove}e sredstva so povolni uslovi na kreditirawe za izgradba na akumulacii i nabavka na oprema za navodnuvawe. Pri izborot na opremata za navodnuvawe da se vodi smetka za tipot sugeriraj}i pogolema zastapenost na sistemite "kapka po kapka", so {to }e se ovozmo`i racionalno koristewe na vodata.

Grupacijata na lozaro-vinarite uka`uva na potrebata od {to pobrza izmena na Zakonot za akcizi i Zakonot za DDV, zatoa {to toa bitno vlijae na plasmanot na alkoholnite pijalaci. Se bara i celosno ukinuvawe ili namaluvawe na Zakonot za akcizi ili na danokot na dodadena vrednost.

OTKUPNI CENI

Grupacijata na sostanokot odr`an vo Stopanskata komora na 15 avgust zaklu~i deka vinarskite vizbi se podgotveni za otkup na vinskoto grozje i deka s# {to }e bide ponudeno }e bide i prifateno. Otkupot i isplatata smeta grupacijata deka se zna~ajni momenti za ponatamo{niot razvoj na lozarstvoto. Ova go velat so obrazlo`enie deka otkupnite ceni }e vlijaat na opredelbata na proizvoditelite na grozje za koi sorti }e se opredelat slednata godina.

Godinava vinarskite vizbi najavija deka za navremena isplata na prodadenoto grozje na proizvoditelite potrebno e da se obezbedi iznos od 1.165.000.000 denari.

Cenata za izvoz na nalivnoto vino i vinoto vo {i{iwa vo poslednite godini ne e izmeneta i taa i ponatamu iznesuva nad polovina marka za litar, velat od vinarskata vizba "Tikve{". Tie mislat deka pome|u lozarite i vinarite treba da se najde eden zaedni~ki optimalen dogovor za i ednite i drugite da ne rabotat so zaguba.