Risto Penov, kandidat za gradona~alnik na Skopje od Zdru`enata opozicija

NAPRAVIVME MNOGU, U[TE MNOGU TREBA DA NAPRAVIME!

Razgovarala: Mileva LAZOVA

  • Eden grad ne se gradi za eden gradona~alni~ki mandat i zatoa sum ubeden deka `itelite na ovoj grad go znaat toa i deka }e mi ja uka`at povtornata doverba
  • Mojata izborna programa e prodol`uvawe ponatamu so ist entuzijazam, so ista posvetenost, so novi idei, proekti, vizii
  • Veruvam deka glasot na gra|anite i nivnata volja sepak }e bidat najrelevantni na ovie lokalni izbori

Risto Penov e aktuelen gradogradona~alnik na Skopje od 1996 godina. Roden e vo 1957 godina vo Veles. Vo Skopje se seli u{te vo detstvoto kade {to go zavr{uva Ekonomski fakultet. Na ovie lokalni izbori e povtorno kandidat za gradona~alnik na grad Skopje od zdru`enata opozicija, vo ~ii ramki vleguvaat SDSM, LP, SP i Ligata za demokratija.

MS: Gospodine Penov, koj be{e Va{iot motiv da se kandidirate povtorno za gradona~alnik na Skopje?

PENOV: Mojata verba vo ubavata idnina za Skopje e mo{ne golema i silna i zatoa se kandidiram po vtor pat za gradona~alnik. Vo izminatiot mandat napravivme za gradot onolku kolku {to mo`evme, a gradevme intenzivno i so golema qubov. Ostanaa u{te mnogu otvoreni pra{awa koi treba da se razre{at i koi jas li~no gi ~uvstvuvam kako obvrska. Zatoa i se nadevam deka vo vtoriot mandat toa }e uspeam i da go realiziram.

MS: Smetate li deka napravivte dovolno za ovie ~etiri godini dodeka bevte gradona~alnik na Skopje za da dobiete povtorno doverba od elektoratot?

PENOV: Dolgi godini gradot Skopje ne ja dobival gri`ata {to mu bila neophodna i {to kako glaven grad ja zaslu`uva. Ova {to nie go pravevme vo izminative ~etiri godini mo`elo da se napravi i porano. Zatoa problemite {to od vremeto ne bile re{avani i s# u{te se prisutni. Pokraj niv, ovoj grad se obiduval normalno da `ivee, da se razviva pri {to se otvorale sekojdnevni problemi. Pravej}i paralela so potrebite na Skopje talo`eni od minatoto, navistina mo`am da ka`am deka za ovie ~etiri godini dodeka bev gradona~alnik na Skopje napravivme mnogu, no toa apsolutno ne e dovolno vo odnos na toa {to s# mu nedostasuva na gradot i na negovite `iteli. Sepak, rezultatite {to go postignavme vo prethodniot period se dovolno silen argument za gra|anite da mo`at da sporeduvaat. Eden grad ne se gradi za eden gradona~alni~ki mandat i zatoa sum ubeden deka `itelite na ovoj grad go znaat toa i deka }e mi ja uka`at povtornata doverba.

MS: Zo{to mislite deka Vie ste vistinskiot ~ovek za gradona~alnik na Skopje?

PENOV: Zatoa {to poslednite ~etiri godini, zna~i vo godinite na mandatot, napraviv mnogu za gradot, rabotevme mnogu intenzivno i kvalitetno, vo interes na najgolem del od gra|anite na Skopje. Rabotevme bez partiski ili nekoi li~ni interesi, tuku izbiraj}i proekti {to se od najvitalen interes na gra|anite. Toa veruvam e prednost vo odnos na drugite kandidati, bidej}i nekoi od niv bile na ovaa funkcija i ne uspeale na takov na~in da se pretstavat pred gra|anite. Mislam deka sum vo prednost tokmu poradi uspe{noto primenuvawe na gradona~alni~kata funkcija.

SKOPJE - RAMO DO RAMO SO SVETSKITE METROPOLI

MS: Koi se osnovnite programski opredelbi na Va{ata kampawa?

PENOV: Mojata izborna programa e prodol`uvawe ponatamu so ist entuzijazam, so ista posvetenost, so novi idei, proekti, vizii. Sakame da gradime so istiot intenzitet i kvalitet, koj vo ~etiri godini ne dozvolivme da opadne, iako ima{e nekoi zabele{ki deka se rabotelo prvata godina, a potoa se zastanalo, toa ne e to~no. Prvata godina, proektite bea koncentrirani na mal lokalitet vo centralnoto gradsko podra~je, potoa gi ra{irivme kon Radi{ani, ^ento, i kon drugite naselbi, koi{to "begaat" od vidokrugot na site gra|ani. Ostanaa u{te mnogu otvoreni pra{awa koi treba da se razre{at i koi jas li~no gi ~uvstvuvam kako obvrska i se nadevam deka vo vtoriot mandat toa }e go realiziram. Glavniot proekt, planiran za izvedba, e rekreativna zona po dol`inata na rekata Vardar. Taa bi se dvi`ela od naselbata "Hrom" vo "\or~e Petrov", pa s# do naselbata "Novo Lisi~e", vo dol`ina od 14 kilometri. Tamu }e se izgradat nekolku sportski igrali{ta, trim-pateki i {etali{ta. Toj prostor e sega zapu{ten. Kone~no }e vlezeme i vo izgradba na sportska sala. Dokolku i ponatamu ne ni davaat lokacija, }e vlezeme vo proces na otkupuvawe na privaten imot. Planirana e izgradba na dva mosta i edna podzemna soobra}ajnica vo gradot. Na sli~en na~in, kako i za sportskata sala, }e postapime i so realizacija na proektite za izgradba na novata avtubuska stanica i na katnite gara`i. Ubeden sum deka glavniot grad }e go dobli`ime do svetskite metropoli. Moeto moto e - napravivme mnogu, u{te mnogu treba da napravime.

MS: Spored Vas, {to mu nedostasuva na Skopje, kako glaven grad na dr`avata, i dokolku ima nedostatoci {to }e prezemete za da se otstranat, ako povtorno pobedite na izborite? Vo taa smisla, dali momentno vo Skopje mu prilega epitetot "metropola"?

PENOV: Vo sekoj slu~aj Skopje e metropola za na{ata dr`ava. Toj e glaven grad na Republika Makedonija. A, jas i predmalku vi spomnav deka na{ite intencii se da gi realizirame na{ite vizii i Skopje na toj na~in da go dobli`ime do izgledot na svetskite metropoli. Za taa cel treba u{te mnogu da rabotime. Koga go prezedov gradot, glavniot problem bea ruiniranite ulici i tamu be{e naso~eno celoto na{e vnimanie. Kako {to go re{ivme problemot so ulicite, vo sledniot mandat, so site sili, }e go re{ime i problemot na gradskata higiena. Za razlika od prethodniot mandat vo koj stavivme akcent na ulicite, vo sledniot period }e go re{ime problemot so nehigienata vo gradot. Toa e pokompleksen problem koj podrazbira menuvawe na navikite na skopjani, na~inot na koj se sobira |ubreto i na~inot na koj se odr`uva javnata higiena. Sleden problem e soobra}ajot, i toa ne samo gradskiot. So toa {to dosega go napravivme otvorivme golemi mo`nosti da se razre{at problemite so soobra}ajnicite, a sega ostanuva da se razmisluva za pokrupni zafati vo smisla na podzemni premini na odredeni raskrsnici, kako {to e onaa kaj Sudska palata, kako edna od najfrekfentnite ili gradeweto na novite mostovi. Posebno e zna~aen zafatot kaj Skopskiot saem so {to naselbata "Aerodrom" }e se povrze so "Avtokomanda" i na toj na~in }e se rastovarat najfrekventnite soobra}ajni jazli.

ZAKONOT NE DOZVOLUVA KRADEWE

MS: Od koj protiv kandidat najmnogu stravuvate?

PENOV: Nemam zo{to poradi nekogo ili od nekogo da go imam toa ~uvstvo. Za lu|eto najdobro zboruvaat nivnite dela. Ubeden sum deka so ona {to dosega go srabotiv i {to sakam u{te da napravam, gra|anite }e znaat da go cenat i da procenat za kogo da go dadat svojot glas. Vo javnosta kako favoriti me izdvojuvaat mene i Q.Nikolovski - toj e kandidat na vladeja~kata koalicija, a vlasta e vlast. Taa so sebe nosi i mo`nosti... i glasovi. Kone~no, kako kandidat na vladeja~kata koalicija, toj e mojot najseriozen protivkandidat za gradona~alnik na Skopje. Zastanuvaweto na vladeja~kata koalicija zad nego mu sozdava prostor toj da bide glaven kandidat. Inaku, vo s# drugo ne mo`am da go izdvojam od drugite protivkandidati.

MS: Postoi li kaj Vas somne` deka }e ima falsifikati na ovie izbori i dali dosega{nata predizborna kampawa se odviva vo fer i demokratska atmosfera, ili pak imate nekoi zabele{ki?

PENOV: Zakonot ne dozvoluva kradewe na glasovi. Me|utoa, iskustvoto od prethodnite pretsedatelski izbori navistina me pla{i. Veruvam, sepak, deka Makedonija nema da si dozvoli u{te eden ~ekor nazad, za{to toa }e bide neizdr`livo. Veruvam deka glasot na gra|anite i nivnata volja sepak }e bidat najrelevantni na ovie lokalni izbori. S# u{te e rano da se zboruva za kampawata. Preostanatite protivkandidati i partii s# u{te gi nema vo javnosta i ako me pra{uvate za {ansite, spored anketite na gra|anite, izborite za gradona~alnik na Skopje bi trebalo da zavr{at u{te vo prviot krug.


Vo javnosta kako favoriti me izdvojuvaat mene i Q.Nikolovski - toj e kandidat na vladeja~kata koalicija, a vlasta e vlast. Taa so sebe nosi i mo`nosti... i glasovi. Kone~no, kako kandidat na vladeja~kata koalicija, toj e mojot najseriozen protivkandidat za gradona~alnik na Skopje. Zastanuvaweto na vladeja~kata koalicija zad nego mu sozdava prostor toj da bide glaven kandidat. Inaku, vo s# drugo ne mo`am da go izdvojam od drugite protivkandidati.