Skvernaveweto kako sindrom na dene{nicata

DEMONKRATIJA!

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Transformacijata na makedonskata demokratija vo "demonkratija" zapo~na odamna, a kulminira{e minatiot vikend koga nezadovolnicite od DPMNE, revoltirani poradi preminuvaweto na nekolku pratenici od nivnata vo partijata na Stojmenov i Zmejkovski, zaboravija na svetosta na domot i na semejstvoto
  • "Cirkusot" vo crkvata "Sveti Nikola" vo Sveti Nikole e kulminacija na skandalite {to ni gi servira "gr~koto u~eni~e", episkopot Dremvicki, g. Jovan
  • Potpolno neuverlivi se izjavite na Premierot deka toj n# vodi na patot kon Evropa. Kako {to trgnala rabotava, mesto vo Evropa }e stigneme nekade vo afrikanskite xungli

Mu ostana li nekomu ne{to sveto vo makedonskava politi~ko-crkovna demokratska xungla? Demagogiite deka pred s# i nad s# nekomu mu se dr`avnite, nacionalnite, op{to~ove~kite interesi ve}e dolgo vreme pa|aa vo voda, a denovive stignaa do dnoto. I vo politikata i vo crkovniot `ivot.

Demokratsko pravo na sekoj ~ovek vo dr`avava e negovata politi~ka opredelba. Negovo i samo negovo pravo e dali }e bide ~len na edna ili na druga politi~ka opcija, dali }e bide samo simpatizer na odredena politi~ka platforma ili, pak, }e se odlu~i na politi~ka apstinencija. Taka e vo site zemji vo koi vladee demokratijata, a taka treba da bide i kaj nas, barem spored ona {to e zapi{ano vo makedonskite zakonski i podzakonski defteri. Da, ama ne, {to bi rekol eden na{ sorabotnik od Pirinsko. Daleku sme bile od demokratijata. Ova {to ni se slu~uva denovive i vo politikata i vo crkvata mo`e da se nare~e "demonkratija".

MUTANTI

Transformacijata, ili ako sakate mutacijata, na makedonskata demokratija vo "demonkratija" zapo~na odamna, a kulminira{e minatiot vikend koga nezadovolnicite od DPMNE, revoltirani poradi preminuvaweto na nekolku pratenici od nivnata vo partijata na Stojmenov i Zmejkovski, zaboravija na svetosta na domot i na semejstvoto i se drznaa da vlezat vo domovite na ovie nekolkumina "otpadnici od DPMNE", da gi kamenuvaat nivnite ku}i i da gi zagrozat `ivotite na soprugite i decata. Naj`estoko be{e vo domot na pratenikot \or|i Todorov vo Skopje, poradi toa {to toj za vreme na "protestot", so site ~lenovi na semejstvoto bil vo sopstveniot dom. Pratenikot Todorov vo incidentot go upotrebil svojot pi{tol i ispukal nekolku kur{umi. Ne e va`no kade i ne e va`no vo {to i vo kogo.

Nevreme za makedonskata demokratija

Zo{to ne e va`no?! Zatoa {to nikakvi zakoni, nikakvi defteri, nikakvi normi, nikakvi sudovi i nikakvi zatvori ne smeat i ne mo`at da bidat posveti od sopstveniot dom i od sopstvenoto semejstvo. Zarem nema, po |avolite, da vi zovrie krvta i zarem nema so zabi da mu go skinete vratot i da mu ja ispiete krvta na sekoj {to vo Va{iot dom }e posegne po `ivotite na Va{ite deca!? Ima, zatoa {to koga ne Ve {titi dr`avata, sosema normalno e sopstvenata za{tita da ja zemete vo svoi race. Sosema ~ove~ki e da si go branite ona {to vi e najsveto vo `ivotot!

[LAKANICI

Na svetosta, i toa vo crkvata, zaboravi i episkopot Dremvicki, g. Jovan. Ovoj na{ "bo`ji ugodnik" svoite "poliglotski kvaliteti" gi demonstrira taka {to vo makedonskata crkva bogoslu`i i na gr~ki jazik, go menuva imeto na MPC vo Ohridska arhiepiskopija, im "deli" {lakanici na sve{tenicite i iznajmuva "momci" koi go {titat i so koi se gordee. "Cirkusot" vo crkvata "Sveti Nikola" vo Sveti Nikole e kulminacija na skandalite {to ni gi servira "gr~koto u~eni~e", episkopot Dremvicki, g. Jovan. Negovite nedoli~ni izjavi vo duelot so sve{tenicite i vernicite, od tipot "vaka me|u sebe razgovaraat majmuni", se pokaz i dokaz za toa deka na ova sveto lice ve}e ni{to ne mu ostanalo sveto.

Koj komu mu "soli" pamet?!

O~igledno, skvernavewata vo dr`avava ni stanuvaat sekojdnevie. Potpolno neuverlivi se izjavite na Premierot deka toj n# vodi na patot kon Evropa. Kako {to trgnala rabotava, mesto vo Evropa }e stigneme nekade vo afrikanskite xungli.