REAGIRAWA: So kvazinovinarstvo protiv ugledot na makedonskata dr`ava

"MAKEDONIJA DENES" - PROPAGANDEN PAMFLET NA VLADIKATA PETAR?

Kire CIREVSKI, portparol na Izvr{niot sovet na MPC za Avstralija

Povod: Napisot "Otcepni{tvoto vo Avstralija - Raskolni~kite akteri i crkovni biznis-bosovi", objaven vo spisanieto "Makedonija denes", na 21/8/2000.

Izvr{niot sovet na Makedonskata pravoslavna crkva za Avstralija go ocenuva gorenavedeniot napis kako surov obid za omalova`uvawe na institucionalnata postavenost na Makedonskata zaednica vo Avstralija, koj pretstavuva golem sram za makedonskoto novinarstvo. Avtorot na tekstot o~igledno e skaran ne samo so konceptot objektivno novinarstvo, tuku i so zdraviot razum. Toj isfrla valkani konstrukcii, koi potsetuvaat na nekoga{nite propagandni kampawi na jugoslovenskata UDBA za razbivawe na makedonskite patriotski aktivnosti vo Avstralija.

Tvrdej}i deka edinaesette najrazvieni makedonski pravoslavni crkvi vo Avstralija se trgovski kompanii za profit na nivnite "bosovi", koi sakaat da ja rasturat MPC, bez za toa da iznese kakva bilo fakti~ka osnova, avtorot ne samo {to navreduva stotici iljadi Makedonci vo Avstralija, tuku se odnesuva kako Avstralija da e nekoja feudalna dr`ava, a pravniot sistem vo Republika Makedonija, vo ramkite na koj funkcioniraat vladikata Petar i negovite somnitelni sorabotnici, kako da e primer za svetot. Za nego o~igledno ni{to ne zna~i faktot deka aktuelnata ustavno-pravna postavenost na na{ite crkvi vo Avstralija e uredena spored avstraliskite zakoni za dobrotvorni i neprofitni organizacii, vklu~uvaj}i gi i verskite, me|u koi spa|aat site makedonski pravoslavni crkvi vo Avstralija, bez isklu~ok. Ne go interesira ni faktot deka aktuelnata forma na regulirawe na imotnite prava e prifatena od samiot vozobnovuva~ na MPC vo Makedonija, pokojniot poglavar g.g. Dositej, kako i prethodnite avstraliski mitropoliti, g. Kiril i g. Timotej. O~igledno, za nego MPC po~nuva i zavr{uva so nedostojniot i al~en vladika Petar, koj go negira i se obiduva da go poni{ti seto ona {to vo izminatite trieset godini go sozdale makedonskite pravoslavni vernici vo Avstralija.

Zo{to na avtorot ne mu teknuva da napi{e ne{to za kontroverzite {to nasekade go sledat vladikata Petar, od negovoto hirotonisuvawe do denes. Kako ne mu teknalo da napi{e ne{to za stoticite iljadi marki, li~ni "za{tedi" na Petar vo TAT, ili pak za faktot deka dvajca od orovodcite na aferata TAT, Siqan Micevski i Sowa Nikolovska, bea ~lenovi na eparhiskiot Upraven odbor na Petar. Dali se ovie vistinskite "vernici" i "Makedonci" na koi treba da im se "veruva"?

Konstrukciite sodr`ani vo spomnatiot napis mo`e da bidat delo samo na lice so intelektualno, moralno i eti~ko nivo sli~no na ona na Petar, iako toj, znaej}i gi avstraliskite zakoni za kleveta, ne bi se osmelil samiot da gi potpi{e.

Glasiloto "Makedonija denes" se "zanimava{e" so vakvi "napisi po nara~ka" i minatata godina, za vreme na prestojot vo Makedonija na delegacija na makedonskite pravoslavni op{tini od Avstralija, ~ija cel be{e so konkretni fakti i argumenti, pri direktno soo~uvawe so Petar pred javnosta i Sinodot, da se razjasnat i nadminat sostojbite vo MPC vo Avstralija. Vo taa prilika, uredni{tvoto na "Makedonija denes" ne poka`a nikakov interes da gi sledi nastapite na delegacijata za da se uveri za {to nie navistina se zalagame, kako {to toa go pravea preostanatite novinari. Namesto toa, se objavuvaa tekstovi od "popovi" {to se na platen spisok vo eparhijata na Petar, kako i odredeni tekstovi na "redakcijata", koi samo Petar bi mo`el da gi iskonstruira. Pritoa, na na{ata delegacija voop{to ne & be{e dadena prilika da gi demantira gnasnite kleveti. Zatoa, otvoreno pra{uvame komu mu slu`i ova diletantsko "glasilo" i do koga makedonskite zakonodavci }e dozvolat so vakvo "kvazinovinarstvo" da se uriva ugledot na makedonskata dr`ava?

Inaku, koga ve}e vo spomnatiot napis se zboruva za nekakva si antimakedonska dejnost, bi potsetile deka urednikot na "Makedonija denes", Aleksandar [oqakoski, pred pet godini vo edno drugo glasilo pi{uva{e deka sonceto na vistinskoto makedonsko nacionalno zname ne bilo makedonsko i deka nego go nametnale makedonski nacionalromanti~ari od stranstvo. Komu mu slu`ea ovie napisi, ako ne na negatorite na makedonskiot etnoistoriski identitet.

Vo va{iot napis isto taka zboruvate za nekakov si pritisok vrz mitropolitot Timotej? Znaete li deka seto toa be{e re`irano od sega nadle`niot g. Petar, zaedno so sve{tenoslu`iteli mo{ne dobro poznati na SAS i ovde{nata javnost? Spomnuvate nekakvi delegacii koi protestirale vo Kanbera za navodno nepriznavawe na Republika Makedonija pod ustavnoto ime?

Navistina takva delegacija oti{la, no bila predvodena od sve{tenoslu`iteli na Avstralisko-novozelandskata eparhija.

Kire CIREVSKI, portparol na Izvr{niot sovet na MPC za Avstralija