Makedonska pravoslavna crkva za Avstralija

PRVATA AFTOKEFALNA MPC VO OVOJ VEK

Igor AVRAMOVSKI, pretsedava~ na Soborot na MPC za Avstralija

  • Otkako vo makedonskata javnost prostrui vesta za formirawe na Avstralisko-makedonskata pravoslavna crkva ima{e brojni reakcii vo mediumite, a pogolem broj od niv bea so kritiki kon vakviot poteg na Makedoncite vo Avstralija. Vakvite napadi bea povod da reagira g. Igor Avramovski, pretsedava~ na Soborot na MPC za Avstralija, ~ie pismo go objavuvame integralno

Po povod {pekulaciite {to cirkuliraat vo javnite sredstva za informirawe vo Makedonija, vo odnos na konstituiraweto na edinstvena MPC za Avstralija, go izdavame slednoto soop{tenie za javnosta:

Celosno gi otfrlame procenkite deka MPC za Avstralija e otcepni~ka crkva i deka nejzinoto konstituirawe pretstavuva "odvojuvawe" od MPC.

Konstituiraweto na MPCA pretstavuva samo zakonsko obedinuvawe na edinaeset, od vkupno osumnaeset, makedonski pravoslavni crkvi vo Avstralija, koi i dosega bea poedine~no registrirani kako sopstvenost na mesnite makedonski pravoslavni zaednici. Takvata forma na registrirawe e blagoslovena i priznata od vladici na SAS, po~nuvaj}i od Prviot poglavar na MPC, g. g. Dositej, a i porane{nite avstraliski mitropoliti , g. Kiril i g. Timotej.

MPCA e praven naslednik na site nejzini ~lenki, pred s# na prvata crkva vo ovoj vek registrirana kako Aftokefalna makedonska pravoslavna crkva, u{te vo 1958 g., vo Melburn, pred proglasuvaweto na aftokefalnosta na MPC vo R. Makedonija. Zatoa, MPCA ne mo`e da bide otcepni~ka od MPC vo Makedonija.

Makedonskite pravoslavni op{tini vo Avstralija podolgo vreme se zalagaat za nivno zakonsko obedinuvawe pod edna makedonska pravoslavna eparhija za Avstralija, so toa {to odredeni ingerencii bi mu bile formalno otstapeni na SAS na MPC vo Makedonija. Za `al, vladikata Petar so toa ne mo`e{e da se zadovoli, bidej}i za nego e mnogu pova`no li~no da raspolaga so narodnite pari i imoti, bez odgovornost pred narodot, otkolku {to mu se va`ni verata, ugledot i dostoinstvoto na MPC. Toj se opredeli za surova, antinarodna hajka za celosno poni{tuvawe na institucionalnata postavenost na makedonskata zaednica vo Avstralija, koja na neprofitna/dobrovolna osnova se razviva nad ~etirieset godini. Pritoa, toj bezobrazno go ignorira i ustavot na MPC za koj samiot se zalagal, a na{ata zaednica ja vnese vo besprimerna materijalna i duhovna kriza.

Imaj}i predvid deka SAS ostana ramnodu{en na mnogute na{i apeli za konstruktivna sorabotka, dozvoluvaj}i mu na Petar da primenuva bezvlastie i da see pusto{ i raskol vo Avstralija, konstituiraweto na MPCA ostana edinstvena alternativa za na{a zaedni~ka za{tita.

[to se odnesuva do zabele{kite deka MPCA nema svoj arhijerej, Ve izvestuvame deka Ustavot na MPCA predviduva na nejzino ~elo da stoi vladika. Pra{awe e samo dali vladikata koj eventualno }e zastane na taa pozicija }e bide, odnosno }e ostane ~len na SAS vo Makedonija. Zatoa, ako ~lenovite na SAS navistina se gri`at za dostoinstvoto i edinstvoto na MPC, potrebno e da prezemat seriozni merki za vra}awe na izgubenata doverba kaj vernicite, namesto da gi sledat antinarodnite inkvizitori od tipot na Petar i Jovan, koi, me|u drugoto, trguvaat i so identitetot na makedonskiot pravoslaven narod i negovata Crkva.

MPC mu pripa|a na celiot makedonski narod. Vo interes na edinstvoto me|u Makedoncite niz celiot svet e makedonskite vernici vo tatkovinata da go sledat i da se obidat da vlijaat vrz ona {to vo nivno ime go pravat nekoi la`ni sve{tenici, koi se infiltrirale vo na{ata Crkva samo za li~no bogatewe i vlast. Neka se zapra{aat vernicite: Kade odat parite {to gi ostavaat vo hramovite, odnosno dali tie pari se koristat za razvivawe na Crkvata i za narodni potrebi? Dali e dovolno samo mantija i `ezol za da se bide vistinski arhijerej, ili pak treba, pred s#, da se bide ~esen i dostoinstven hristijanin?

Igor AVRAMOVSKI,

pretsedava~ na Soborot na MPC za Avstralija