Vetuvawe na Premierot

PREDVREMENI PARLAMENTARNI IZBORI

Na novinarsko pra{awe na koja koalicija misli Premierot, koga veli deka ako ne osvoi barem 10 otsto od glasovite na elektoratot }e pobara predvremeni parlamentarni izbori, toj odgovori: "Na koja koalicija i da se misli ostanuvam pri svojot zbor. Predvremeni izbori }e bidat producirani od mene li~no, ako opozicijata izbori pobeda so samo deset procenti pogolem broj glasovi vo izborite za lokalnata samouprava. Toa ne zna~i deka ako bidat i osum nasto nema da pobaram raspi{uvawe predvremeni izbori".


Zdru`enata opozicija - glasot na narodot

OD LOKALNI IZBORI DO REFERENDUM

Na izjavata na Premierot ima{e brojni reakcii od mnogu politi~ki faktori vo dr`avava. Zdru`enata opozicija veli deka kone~no glasot na narodot stasal do u{ite na Premierot.

"Drago ni e {to Premierot kone~no sfati deka ova ne se obi~ni parlamentarni izbori", izjavi Bu~kovski, portparol na SDSM. Pretsedatelot na SDSM, Branko Crvenkovski, se nadeva deka ovie lokalni izbori na nekoj na~in }e pretstavuvaat i referendum za predvremeni parlamentarni izbori. "Definitivno e jasno deka zdru`enata opozicija }e ostvari uverliva pobeda. Makedonija toa od nas go o~ekuva", veli Crvenkovski.


Apelacioniot sud ja poni{ti listata za sovetnici

LOKALNI IZBORI I ZA PDP

I pokraj odlukata na Apelacioniot sud vo Skopje, da se poni{ti sovetni~kata lista na kandidatite za Op{tina Tetovo, sepak, Partijata za demokratski prosperitet re{i da u~estvuva na lokalnite izbori. Vakvata odluka na PDP be{e donesena na sednica na Centralnoto pretsedatelstvo na Partijata.


Pat kon 21 vek - DPMNE i DA

NEPRISTRASNOST VO ANKETIRAWETO

Neverojatnata doza na smelost na Premierot Qub~o Georgievski pri negovata izjava za predvremeni parlamentarni izbori, ja prokomentira i Slobodan ^a{ule, portparol na DA. Toj objasni deka izjavata na Premierot najverojatno proizleguva od "anketite napraveni na kvaliteten na~in i od nepristrasni izvori", so koi raspolagaat vo izbornite {tabovi na DPMNE i DA. ^a{ule na pres-konferencija pojasni deka "krizi vo Partijata ne postojat, a du{egri`nicite lovat vo matno. Toa mo`e da bide plod i son samo na Bu~kovski". "Tretiot pat" e patot kon 21 vek, objasnuva ^a{ule.


Xaferovite jasni vizii

PARLAMENTARNA KRIZA

Arben Xaferi, lider na Demokratskata partija na Albancite, smeta deka nastanite od nedelava {to izminuva se so tendencija da se predizvika parlamentarna kriza. Preminot na pratenici od DPMNE vo redovite na VMRO, spored Xaferi, e od ~ist materijalen interes, a ne nekoj politi~ki ~in. "Preminuvaweto na {est pratenici od edna vo druga partija ne mo`e da ja destabilizira dr`avata", veli Xaferi dodavaj}i deka "nekoj potajno saka da dirigira so sostojbite vo dr`avava".


Barawe na Andov

ITNA SEDNICA NA PARLAMENTOT

Za poslednite nastani Stojan Andov veli deka Sobranieto treba da zastane vo odbrana na svoite pratenici, a spored ustavot Premierot nema pravo da bara ostavka od pratenicite.

Andov pobara svikuvawe na itna sednica na Parlamentot na koja }e bide informirano za bezbednosta na pratenicite, nivnite semejstva i domovi.

Pi{uva: Rozita ZAKEVA