Pres na VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija

PARTISKA POSLU[NOST ILI AUT!

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Prateni~kata grupa na novoformiranata VMRO objasnuva: "N# obvinuvaat deka sme predavnici na makedonskiot narod, no toa nie ne go sfa}ame kako zakana. Najodgovorno ka`uvame deka pokraj patriotskite ~uvstva, kolku pari i da ni se ponudat nema da prifatime"
  • "Nezadovolstvoto be{e s# pogolemo i seto ova ne e preku no}", objasnuvaat tie dodavaj}i deka vo DPMNE va`i samo edno pravilo: "Ti stana pratenik blagodarenie na DPMNE i ti mora samo da slu{a{, da slu`i{ i da ne razmisluva{"

Vo petokot (25 av-gust), vo prostoriite na Sobranieto na Republika Makedonija, pres-konferencija odr`a prateni~kata grupa na VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija. Boris Stojmenov, nekoga{en minister za finansii i ~len na DPMNE, a sega{en lider na partijata VMRO-VMRO, objasni deka pri~inata za docneweto na presot e od organizacioni problemi, poradi najavata da ne se dozvoli da se odr`i vo zgradata na Sobranieto na RM.

Vsu{nost, prethodniot den prateni~kata grupa pobarala od pretsedatelot na Sobranieto, Savo Klimovski, da im se ovozmo`i presot da se odr`i vo zgradata na Sobranieto. Na sredbata Klimovski bil korekten, no ~lenovite na VMRO gi iznenadila odlukata da nemaat pres. So odredeni korekcii, sepak prateni~kata grupa na VMRO-VMRO ja odr`a pres-konferencijata vo Sobranieto na RM.

OBVINUVAWA

VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija objasnuva deka priklu~uvaweto na odredeni ~lenovi na DPMNE vo redovite na VMRO-VMRO e pred s#, rezultat na neispolnuvawe na programskite opredelbi na DPMNE, a i toa {to stanalo praktika ~lenovite na DPMNE da gi stavat partiskite i li~nite interesi nad interesite na dr`avata.

"^lenovite od prateni~kta grupa na VMRO-VMRO, se gordi, doblesni, so visoki moralni vrednosti i vrz niv postojano se vr{i tortura, zakani na li~nosta i nivnite semejstva, pa duri i `elbi za lin~uvawe", re~e Stojmenov, dodavaj}i deka "denes, vo Makedonija nema demokratija".

Prateni~kata grupa na novoformiranata VMRO objasnuva: "N# obvinuvaat deka sme predavnici na makedonskiot narod, no toa nie ne go sfa}ame kako zakana. Najodgovorno ka`uvame deka pokraj patriotskite ~uvstva, kolku pari i da ni se ponudat nema da prifatime".

^lenovite na VMRO-VMRO se `alat i na baraweto na Premierot, po mobilen telefon, da apstiniraat od diskusija. Pritoa od eden od ~lenovite na VMRO i od Filip Petrovski e pobarano da se otka`at od diskusii, za {to sleduva{e objasnuvawe za pratenikot Petrovski: "Gi vidovte reperkusiite vrz nego, a negoviot mobilen denovive e postojano isklu~en".

"Nezadovolstvoto be{e s# pogolemo i seto ova ne e preku no}", objasnuvaat tie dodavaj}i deka vo VMRO-DPMNE va`i samo edno pravilo: "Ti stana pratenik blagodarenie na VMRO-DPMNE i ti mora samo da slu{a{, da slu`i{ i da ne razmisluva{".

IZBORI

Pratenikot e ~ovek koj treba da izvr{uva raboti od odredeni li~nosti vo salata, no ne i so nego da se manipulira partiski, e stavot na Stojmenov.

Vo vrska so pra{aweto za Zakonot za visoko obrazovanie i potrebata da se glasa za istiot, prateni~kata grupa na VMRO izleze so tvrdeweto deka im bilo nalo`eno deka ako ne glasaat za toj zakon, }e mora da ja napu{tat Partijata. "Nie mora da mu se oddol`ime na Xaferi", im rekol Premierot, za {to slede{e novinarsko pra{awe, na koe Stojmenov odgovori: "]e mora da go pra{ate Premierot".

Spisokot na prateni~kata grupa vo momentov e 18, a sedummina ~ekaat pogolema sigurnost.

Me|utoa, dodade Stojmenov, toa ne zna~i deka tuka zavr{uva brojnosta na prateni~kata grupa na VMRO. Nie sakame taa grupa da se zgolemuva, a toa e del od na{ata izborna programa i strategija. Ubedeni sme deka po ovie lokalni izbori, ako Premierot e doblesen, }e podnese ostavka na Vladata i so toa }e se ovozmo`at uslovi za predvremeni parlamentarni izbori. A toj, nitu mo`e, nitu smee da go raspu{ti Parlamentot.

Vo Vistinskata makedonska reformskata opcija dlaboko se ubedeni deka po ovie lokalni izbori DPMNE }e izgubi, no i sigurni se i vo toa deka izborite nema da bidat ~esni, fer i demokratski i deka u{te sega se pravat dvojni izbira~ki legitimacii.

Sepak, tie se decidni vo svojot stav deka najgolem nacionalen problem vo momentov e nevrabotenosta.