Tektonskite naru{uvawa na makedonskata politi~ka scena so pojavata na novata VMRO

PROMENITE DOPRVA ]E SE SLU^UVAAT

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Partijata VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija samo po ~etiri meseci od nejzinoto formirawe uspea da sozdade partiska struktura, ogromno ~lenstvo i da vleze vo makedonskiot Parlament bez izbori, {to nitu edna politi~ka partija dosega vo Makedonija ne uspeala da ostvari
  • Se turka li Makedonija vo haos samo zaradi faktot {to tandemot Georgievski - Dimovska nemaat drugi argumenti pred makedonskiot narod osven prisiluvawata, zakanite i ucenite koi sistematski se primenuvaat kon sopstvenoto ~lenstvo koe vide so kogo si ima rabota
  • Mediumite vo Makedonija go polo`ija ispitot so detalno pokrivawe na zgusnatite nastani {to se odvivaa minatata nedela so transferot na pratenicite od DPMNE vo VMRO i na takov na~in stanuvaat garant i brana protiv povtornoto koristewe na totalitarizmot na oddelni partii

Samo do neodamna nie bevme prviot nedelen vesnik koj{to tvrde{e deka pojavatana novata partija VMRO na Boris Zmejkovski }e gi razni{a konstelaciite na partiite na makedonskata politi~ka scena i deka mo{ne brzo }e navleze vo site sferi na politi~koto dejstvuvawe, koi se poka`aa nekolkukratno precizni i to~ni. Duri nie se osmelivme simbolot na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija da go objavime na naslovnata stranica {to za nekoi lu|e pretstavuva{e odnapred dadena doverba kon edna od mnogute partii {to dosega se formirale vo Republika Makedonija. No, nie imavme detalni informacii za politi~kite stavovi i zalo`bi na osnova~ite na VMRO koi se vo golema merka bliski do programskata orientacija na "Makedonsko sonce". No, za toa tolku.

Vo predve~erieto na odr`uvaweto na generalnata predizborna konvencija na partijata VMRO vo Univerzalnata sala vo Skopje, vladeja~kata partija DPMNE so akcija koja be{e oceneta kako dr`aven terorizam, se osmeli da go spre~i doa|aweto na osum nivni pratenici na Konvencijata, iako tie prethodno odr`aa sostanok so pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, Savo Klimovski, na kogo mu objasnija deka preminuvaat vo novata partija VMRO i baraj}i da se pristapi kon formalizirawe na ostvaruvaweto na nova prateni~ka grupa. Be{e odr`ana i pres - konferencija vo prisustvo na pretsedatelot na VMRO, Boris Stojmenov, i potpretsedatelot, Boris Zmejkovski, na koja bea objasneti pri~inite od vakviot niven ~ekor. Istovremeno, tie go posetija i Soborniot hram "Sv. Kliment Ohridski" vo Skopje palej}i sve}i.

No, se slu~i nevidena sinhronizirana i organizirana akcija na rakovodstvoto na DPMNE vo pravec na onevozmo`uvawe na tie pratenici da se pojavat na Kovencijata, so ispra}awe na juri{nici, platenici i aktivisti koi vo nedostig na drugi argumenti }e go koristat nasilni~koto vleguvawe vo nivnite domovi ili kr{eweto na prozorci, vrati i li~ni zakani kon niv, navodno zaradi toa {to tie glasale na izborite za niv. Farsata be{e dotolku pogolema {to vo redovite na "demonstrantite" bea razotkrieni pripadnici na DBK, osuduvani kriminalci ili lica, koi nemaat nikakva vrska so izbornata edinica kade {to `ivee soodvetniot pratenik. Duri i se iscenira navoden napad od strana na pratenikot \or|i Todorov kon tolpata lu|e so pukawe od pi{tol i navodno ranuvawe na dvajca od niv, {to e primeno so podbiv i ironija od strana na takvi avtoriteti od krivi~noto pravo kako {to e na primer profesorot na Pravniot fakultet vo Skopje po krivi~no pravo, d-r \or|i Marjanovi}, ili negoviot kolega d-r Vlado Kambovski.

Re~isi site domovi na novite pratenici na VMRO bea opkoleni so "demonstranti", odnosno pove}eto ~lenovi na DPMNE {to e vo sprotivnost so odredbite na Zakonot za politi~kite partii i dejstvuvaweto na partiite. Pa, taka se najavuva i podnesuvawe krivi~na prijava protiv pretsedatelot na DPMNE, Qub~o Georgievski, kako inicijator i organizator na vakvite zakonski dejnosti na ~lenovi na negovata Partija.

VMRO E NAVISTINA NE[TO NOVO

Novata partija VMRO go polo`i ispitot i so svoeto umno i dostoinstveno odnesuvawe s# pove}e gi osvojuva simpatiite na makedonskiot narod, nedozvoluvaj}i da bide vovle~ena vo sudiri so ostatocite na DPMNE koi ne mo`at da se pomirat so vistinata deka nivnata partija odamna ja izgubila doverbata kaj makedonskiot narod i deka na lokalnite izbori na 10 septemvri ja o~ekuva vistinski debakl. Toa go potvrdi i Qub~o Georgievski so izjavata deka dokolku na lokalnite izbori nivnata koalicija zagubi so 10 procenti pomalku glasovi od opozicijata, }e raspi{e predvremeni izbori na 1 oktomvri. Poteg so koj od edna strana gi ohrabri i onie pratenici od negovata partija koi se nadvor od spomnatata brojka od 18 pratenici za koi be{e najaveno deka }e pristapat kon novata VMRO, da im se pridru`at na svoite kolegi, a od druga strana samiot da ja potkopa doverbata na i onaka maliot broj glasa~i koi s# u{te ne ja imaat osoznaeno, nitu sakaat da veruvaat deka DPMNE gi izneverila nivnite o~ekuvawa i nade`i.

SEDMATA SILA NA DELO

Kampawata e vo ek. I taa se odviva vo senka na tektonskite naru{uvawa vo DPMNE {to stranskite analiti~ari gi smetaat za u{te eden dokaz na demokratizacijata na Republika Makedonija, bidej}i suvereno pravo e na sekoj pratenik da gi smeni partiskite boi dokolku negovata partija ne ja sproveduva programata so koja izlegla pred sopstvenite izbira~i. Od druga strana, interesen e i faktot deka re~isi site partii koi se vo opozicija gi osudija vandalskite obidi na DPMNE da gi vrati pratenicite vo svoite redovi, iako zasiluvaweto na novata partija VMRO, dokolku taa gi ostvari najavuvawata deka mo`e da sobere duri 25 pratenici, }e pretstavuva golem faktor bez koj ne }e mo`e da se zamisli nitu edna politi~ka akcija vo Sobranieto na Republika Makedonija, {to zna~i deka iako sprotivstaveni, partiite na makedonskata politi~ka scena ne gi prifa}aat obidite za vra}aweto kon totalitarizmot i apsolutizmot na partiskata vlast {to navistina pretstavuva u{te eden prilog na demokratizacijata na politi~kata scena. I na krajot, vo ovaa smisla bevme svedoci na kone~no prorabotuvawe na sedmata sila, kako {to vo svetot se narekuvaat novinarite, koi so svoite iscrpni i detalni izve{tai za nastanite vo DPMNE doka`aa deka se navistina nezavisna sila koja }e bide brana za obidite na koja i da e partija da gi podvede pod sopstvena kontrola. So eden zbor kampawata prodol`uva vo senka na nastanite za koi zboruvavme pogore, a rezultatite od lokalnite izbori }e poka`at dali po re~isi dvegodi{no vladeewe }e bide simnata koalicijata na DPMNE, DA i PDPA-NDP i zameneta so nova koja }e formira tehni~ka, ekspertska ili kakva i da e drug vid na Vlada.

(Avtorot e portparol na Vistinska makedonska reformska opcija)