Kumot za kuma{inot

VOL[EBNOTO OGLEDALO NA GENERALOT GEORGIEVSKI

"Sekoe utro, pred da odi vo svojot premierski kabinet, Georgievski po polovina ~as stoi pred ogledalo vo generalska uniforma", izjavi kumot na na{iot Premier i potpretsedatel na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija, gospodinot Boris Zmejkovski na nedelnata pres-konferencija.

Kumot, bezdrugo, dobro go poznava svojot kuma{in!

R.M.


Za krivi~nata prijava protiv pratenikot \or|i Todorov

REZIL ZA MAKEDONIJA

Pratenikot \or|i Todorov se branel sebe si i svojot dom od toa nepravo. Nema da se najde sudija na na{iov kontinent, a za SAD i da ne zboruvame, {to }e si go `rtvuva profesionalniot obraz i }e donese osuditelna presuda vo vakov kristalno jasen slu~aj. Zo{to? Zatoa {to i nad popot ima pop - duri vlasta i da najde nekoj poslu{nik {to }e postapi vaka, sudot vo Strazbur }e ja poni{ti taa presuda. Toa }e bide rezil za celata zemja. Spored mene, i samoto podnesuvawe na ovaa prijava e rezil za resorot na gospo|a Dimovska, izjavi profesorot \or|i Marjanovi}.

R.Z.


Priroden ili politi~ki proces?

ALTERNATIVNOTO ZREEWE NA ^A[ULE

"Ne e prvpat da sme svedoci na izdvojuvawa, kako primer mo`e da se navede izdvojuvaweto na liberalite od SDSM. Kako i da e, na{ite partii se s# u{te vo zreewe i ova mo`e da se okarakterizira kako eden priroden proces na demokratsko zreewe", izjavi gospodinot Slobodan ^a{ule. Nie bi go zapra{ale dali negovoto preminuvawe od edna partija vo druga e isto taka priroden proces na zreewe i dali kone~no sozreal?!

J.M.


Pravo na protest

STAPICITE NA XAFERI

o povod protestite {to minatata nedela se slu~uvaa pred domovite na pratenicite koi{to izlegoa od redovite na DPMNE, elokventniot Xaferi izjavi: "Sekoj ima pravo na protest. Makedonija e polna so protesti i ova ne e ne{to novo i ~udno" i dodava deka "]e pomine i ovaa stapica nameneta za vlasta, }e pomine i vremeto na stapici".

Dali i Xaferi ni podgotvuva nekoja stapica?!

M.L.


Dodeka ni se slu~uva toa {to ni se slu~uva

DOSTA NA ^AS PO KULTURA!?

Dodeka vo dr`avava ni se slu~uva toa {to ni se slu~uva (da go parafrazirame na{iot Premier), negovata najbliska partiska sorabotni~ka si muabeti so nejziniot (kolega po struka) Vaso od Grcija. I dodeka taa kulturno se nadgraduva na manifestacijata "PRESPA 2000", kompletno zaboravi na svoite "pendreci" vo Makedonija. Sepak ostanuva nejasno {to bara na{ata ministerka za vnatre{ni raboti na kulturna manifestacija!?

Mo`ebi ne mo`e da se odvoi od nejzinata kole{ka Ganka, minister za kultura. Kojznae {to s# se krie zad nivnoto prijatelstvo?!

A.P.