Ukrasni modni detali

KOLANITE DEL OD OBLEKATA

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Kolanite imaat pove}e funkcii, bez ogled dali se izvedeni od par~e ja`e, tkaenina, gruba ili mazna ko`a ili, pak, od dobar obraboten metal. Kolanite se ukrasen moden detaq, a slu`at i da ja zadr`at oblekata za da ne se slizne po kolkovite. Iako funkcijata na kolanite ne e promeneta od minatoto (zatoa {to rimskite senatori svoite tuniki gi vrzuvale so lenta od tkaenina), oblikot im e vidno izmenet. Kolanot vo potpolnost mo`e da go promeni izgledot na oblekata, no i da ja istakne dobrata figura (a da ne zaboravime deka mo`e da deluva i mnogu grubo na telo so neskladni oblini).

PLETENI METALNI

Kolanite izraboteni od metal pretstavuvaat "vra}awe vo idninata". Izraboteni se od metal koj bil hit pred okolu 1000 godini, a i denes, kako i vo minatoto, dobro ja dr`at oblekata, torbicite, nakitot.

TENKI KO@NI

Koga modata e "kratka" takvi se i kolanite. Vo dvaesettite godini `enite gi obvitkuvaa tenkite polovini, oble~eni vo cvetni fustani i tesni bluzi, a vo sedumdesettite kolanite se koristea za stiskawe na debeli tuniki. Tenkite crni ko`ni kolani, denes imaat ednakvo zna~ewe kako i tesniot crn fustan. Tesniot kolan e idealen za site godi{ni vremiwa i za site vidovi obleka, pa i za farmerkite.

UKRASNI

Na nekoi remeni mestoto im e vo kutijata za nakit. Vo tolkava mera se oblikuvani trendovski, {to so niv ne e potreben nikakov drug ukrasen detal. Mnogu od niv gi imaat kreirano slavnite dizajneri na nakit, poto~no gi osmislile nivnite rasko{ni toki. Bidej}i se upadlivi, najdobro e da se nosat so ednostavna obleka, na primer so crni pantaloni i crna bluza.