Sobranie na Fudbalskiot sojuz na Makedonija

NI SO PAJTON DO SVETSKIOT FUDBAL!

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

  • Vo svoeto obra}awe pred delegatite, pretsedatelot na FSM, go izrazi svoeto nezadovolstvo od rezultatite na reprezentativnite selekcii, no i zadovolstvo od nastanite na doma{noto prvenstvo, velej}i deka e "dobro {to nema{e mestewe na rezultatite"

Delegatite na Sobranieto na Fudbalskiot sojuz na Makedonija, odr`ano vo petok na 18 avgust vo Ohrid, odlu~ija prvoliga{koto dru{tvo vo sezonata 2001/2002 godina da se namali od sega{nite 14 na 12 klubovi. ]e se igra trikru`en bod-sistem, a vo tretata sredba pravoto za doma}in }e go ima ekipata koja vo prvite dva natprevara }e bide pouspe{na. ]e se igraat tripati po 11 natprevari so vkupno 33 natprevari.

Pretsedatelot na Fudbalskiot sojuz na Makedonija, Lambe Arnaudov, se zalo`i za namaluvawe na Ligata, bidej}i samo na toj na~in }e se sozdade kvalitet, a }e se zgolemi i interesot za fudbalot. Raspolo`enieto na delegatite ne mo`e{e da se usoglasi so predlogot na Arnaudov za liga od deset klubovi. Od strana na delegatite be{e prifaten vtoriot predlog na Arnaudov za liga od 12 klubovi.

Se glasa{e i za rekonstrukcija na Upravniot odbor na Fudbalskiot sojuz na Makedonija, pri {to kooptirani bea Dime Georgievski i Krste Isirov.

Vo svoeto obra}awe pred delegatite, pretsedatelot na FSM, go izrazi svoeto nezadovolstvo od rezultatite na reprezentativnite selekcii, no i zadovolstvoto od nastanite na doma{noto prvenstvo, velej}i deka e "dobro {to nema{e mestewe na rezultatite". Arnaudov se nadeva deka so namaluvawe na Prvata liga mesteweto na rezultatite }e bide u{te ponevozmo`no.

"Svetskiot fudbal progresira so mlazen pogon, nie so pajton ne mo`eme da go stigneme. Mora da go re{ime statusot na klubovite, na fudbalerite, na terenite i stadionite. FSM }e dade maksimalna poddr{ka, klubovite da se organiziraat. Li~no, sum zadovolen od sudeweto. Veruvam deka nekoi pomali gre{ki ne se namerni. Prvenstvoto be{e interesno, kvalitetot na ekipite se doka`a spored rasporedot na tabelata. Minuvame niz te`ok period za fudbalot vo Makedonija, zatoa ve molam za re{itelni odluki za reformite {to gi predlaga Fudbalskiot sojuz", re~e vo svoeto obra}awe pred delegatite Lambe Arnaudov.