Predlog-zakonot za zakupuvawe na ordinaciite za lekarite nejasno definiran

"NEPOTREBNA" GRI@A NA LEKARITE

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Lekarite najmnogu se revoltirani od ~lenot 200, spored koj, ako zdravstvenite rabotnici ne se javat na konkurs ili ne sklu~at dogovor, ordinacijata }e se dade pod zakup na drug zdravstven rabotnik {to bi zna~elo deka ordinaciite }e gi zemat lu|e koi imaat pari, odnosno debeli finansieri
  • Bespotrebni se gri`ata i stravot od novite zakupci, bidej}i tie se obvrzani da gi zemat site rabotnici koi dotoga{ rabotele vo ordinaciite

Neodamna, ministerot za zdravstvo, d-r Dragan Danilovski, so golem optimizam gi prezentira{e osnovnite principi vo politikata na privatizacijata na primarnata zdravstvena za{tita koi se del od Predlog-zakonot za izmeni i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvena za{tita. Modelot na privatizacija na primarnata zdravstvena za{tita preku zakupuvawe na ordinaciite predizvika negoduvawe i strav kaj zdravstvenite rabotnici. Proda`bata na ordinaciite za lekarite e nejasna i ne e potpolno definirana, taka {to se zgolemuva brojot na {pekulacii i manipulacii deka pove}eto od niv }e ostanat na ulica.

REVOLTIRANI LEKARI

Vakviot strav kaj lekarite e predizvikan od formuliraweto na ovoj Predlog-zakon od kade proizleguva deka dokolku lekarot ne konkurira za iznajmuvawe na ordinacija, ili }e se vraboti kaj svoj kolega ili pak }e ostane bez rabota. Lekarite najmnogu se revoltirani od ~lenot 200, spored koj, ako zdravstvenite rabotnici ne se javat na konkurs ili ne sklu~at dogovor, ordinacijata }e se dade pod zakup na drug zdravstven rabotnik {to bi zna~elo deka ordinaciite }e gi zemat lu|e koi imaat pari, odnosno debeli finansieri. So toa nim }e im se dade mo`nost da manipuliraat so lekarite, zatoa {to tie }e im bidat rabotodavci koi dokolku sakaat mo`at da gi izbrkaat od ordinaciite. Ottuka se doa|a do zaklu~ok deka za vakvite lekari nema alternativno re{enie, odnosno pove}e }e nema lekari od javniot zdravstven sektor koi svojata plata }e ja ostvaruvaat preku dr`avniot buxet. Lekarite isto taka reagiraat i na mo`nosta da se zakupuvaat pove}e dejnosti, so {to lekarite od razni specijalnosti }e mo`at da se zdru`at vo polikliniki. Prednost & se dava na timskata rabota i pokrivawe na pacientite vo tek na 24 ~asa, a pri toa ne e precizirano {to }e bide so lekarite od de`urnite slu`bi, doma{nata poseta, itnata medicinska pomo{.

Ova e sprotivno na ona za koe se zalaga lekarskiot esnaf deka lekarot e institucija za sebe.

NEPOTREBNI REAKCII

Nasproti ovie stravuvawa od strana na lekarite, Ministerstvoto za zdravstvo i proektnata edinica koja gi sproveduva zdravstvenite reformi, velat deka nema mesto za panika, ne se potrebni vakvi reakcii, bidej}i zakonskite izmeni se taka definirani {to }e nema nikakvo istisnuvawe na lekarite nitu pak nekoj od niv }e ostane bez rabota. Bespotrebni se gri`ata i stravot od novite zakupci, bidej}i tie se obvrzani da gi zemat site rabotnici koi dotoga{ rabotele vo ordinaciite.


FAKT

I pokraj objasnuvawata, komentarite na izgotvuva~ot na zakonskite izmeni, koi bea izneseni i na sostanokot na Lekarskata komora, se svedoa na faktot deka sekoj lekar }e mora da konkurira za zakup na ordinacija, duri i specijalizantite, ako sakaat da ne ostanat bez rabota.