Kardiohirur{ki centar vo Skopje - vtor del

@AN MITREV POVTORNO NA TAPET

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Dosega, imeto na prviot kardiohirurg vo dr`avava mnogupati e diskreditirano, a vo isto vreme i Kardiohirur{kiot centar vo Skopje, no izvr{enite 90 operacii, za koi pacientite pla}aa od 1.000 do 1.500 germanski marki, odnosno samo 10 otsto od cenata, go doka`uvaat nivnoto uspe{no rabotewe
  • Navistina mi e dosta od takvi informacii i insinuacii da se ispolitizira s#, so {to jas postojano treba da gi demantiram, objasnuva na{iot kardiohirurg

Minatata nedela imeto na direktorot na Kardiohirur{kiot centar pri Voenata bolnica vo Skopje, d-r @an Mitrev, povtorno be{e aktuelizirano. Spored mediumite, makedonskiot kardiohirurg ve}e izgubil nervi i vedna{ si zaminal so semejstvoto vo Germanija. Navodno, pri~ina za negovoto zaminuvawe e razgovorot so noviot minister za odbrana, Quben Paunovski, od koj d-r Mitrev ne bil zadovolen.

Iznenaden i zbunet od objaveniot tekst, d-r @an Mitrev seto toa go demantira i voedno se pra{uva do koga sekoe negovo zaminuvawe od zemjava se koristi za plasirawe na razni {pekulacii i nevistini. Navistina mi e dosta od takvi informacii i insinuacii da se ispolitizira s#, so {to jas postojano treba da gi demantiram objasnuva na{iot kardiohirurg. Toa gi minuva site granici, jas najmalku sakam da se zanimavam so ova, ima tolku drugi raboti {to treba da se re{avaat. Bi sakal ve}e edna{ da me ostavat na mir da si ja rabotam svojata rabota dodava d-r Mitrev.

Za negovata sredba so ministerot Paunovski, toj veli deka pominala vo najdobar red , razgovorot bil sosema korekten i gi opfatil site problemi so koi toj se sudira vo profesionalnata rabota.

Dosega, imeto na prviot kardiohirurg vo dr`avava mnogupati e diskreditirano, a vo isto vreme i Kardiohirur{kiot centar vo Skopje, no izvr{enite 90 operacii, za koi pacientite pla}aa od 1.000 do 1.500 germanski marki, odnosno samo 10 otsto od cenata go doka`uvaat nivnoto uspe{no rabotewe. Cenite na srcevite operacii dogovoreni so Fondot za zdravstvo se za polovina poniski otkolku vo stranskite kardiohirur{ki centri. Ova e ostvareno blagodarej}i na Ministerstvoto za odbrana i sekako na prviot makedonski kardiohirurg koi ja doka`a svojata stru~nost pred nekolku godini nadvor od na{ata zemja. Ottuka bi trebalo makedonskiot gra|anin-pacient da go po~ituva seto ova, zatoa {to, sepak, najgolemata korist ja ima toj.


DEMANT

Ne e to~no deka sum otpatuval vo Germanija na neodredeno vreme. Vo Germanija sum vo poseta na semejstvoto na mojata sopruga i za ~etiri dena se vra}am vo Makedonija. Ve}e narednata nedela prodol`uvam so predvidenite operacii i redovni aktivnosti vo Kardiohirur{kiot centar vo Skopje, kategori~ki otfrlaj}i ja objavenata informacija veli d-r Mitrev.