Pres-konferencija na fondacijata "Blagovestie"

SO KRIVI^NI PRIJAVI PROTIV "LAGITE"!

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • "Krivi~ni prijavi od toj mig }e bidat pokrenuvani za sekoj tekst kade {to 'Blagovestie' neosnovano se involvira, se {pekulira so informacii, koi{to navistina nemaat nikakva vrska so vistinata", izjavi na presot g-|a Sne`ana Georgievska.

Motivot za svikuvawe na pres-konferencijata na "Blagovestie" voedno be{e i najava deka vo idnina site onie koi }e pi{uvaat "lo{o" za "Blagovestie" na svojata adresa }e dobivaat krivi~ni prijavi. Vakvata odluka na pretsedatelot na Fondacijata, a voedno i `ena na Premierot na Republika Makedonija, be{e poradi tekstot objaven vo dnevniot vesnik "Makedonija denes" od sreda 16 avgust, so naslov "'Blagovestie' prodava avtomobili". Obvinuvawata vo ovoj tekst g-|a Georgievska gi objasni so podatokot deka imalo navistina proda`ba na avtomobili, no od firma so ime "Blagodet". Slu~ajnoto sovpa|awe so imeto na "izvesno trgovsko pretprijatie, razlikata e vo nekolu bukvi", spored Georgievska predizvika sudski proces, koj }e go vodi advokatot Aleksandar Tortevski.

KRIVI^NA PRIJAVA

"Iako dosega Fondacijata ima{e stav da ne se vpu{ta vo demanti, sepak krajno vreme e, a spored advokatot imame i pravna osnova za pokrenuvawe krivi~na prijava. No, tuka ne zavr{uva. Krivi~ni prijavi od toj mig }e bidat pokrenuvani za sekoj tekst kade {to 'Blagovestie' neosnovano se involvira, se {pekulira so informacii, koi{to navistina nemaat nikakva vrska so vistinata", izjavi na presot g-|a Sne`ana Georgievska. Krivi~na prijava }e bide podnesena do uredni{tvoto, a vpe~atokot na Georgievska e deka "lavinata od tekstovi kako da se delo na eden urednik, kako vo site vesnici da ima edna uredni~ka politika".

"Pretpostavka e, no ne po moja volja, da me involviraat vo predizbornata kampawa. Jas mo`ev da izberam da si sedam vo rezidencijalnata vila na Vodno, mesto da bidam vo Demir Kapija, vo Domot za deca bez roditeli ili nekoe drugo mesto. Sepak, izbrav ne{to da rabotam, od drugastrana prisustvoto vo vlasta mo`e da se upotrebuva mo`e i da se zloupotrebuva. Jas ja upotrebuvam vlasta", objasnuva Georgievska.

IZNUDENI PARI?

Transparentnosta za finansiskata rabota na "Blagovestie", nejzinite devizni i denarski `iro-smetki, kako i dano~nite obvrski gi pro~ita sekretarot na "Blagovestie", a op{t e zaklu~okot deka od nejzinoto formirawe do denes fondot e navistina zgolemen. Vo godi{nikot na "Blagovestie" vpi{ani se 83 firmi i 90 li~nosti koi donirale svoi sredstva vo ovaa humanitarna organizacija, kako i 11 stranski donatori.

Georgievska ja upotrebuva politikata kako pretsedatel na humanitarnata organizacija "Blagovestie" da u~estvuvaa vo organizacijata na dobrotvorni aktivnosti, a pobudite na novinarite da mu se dava tolkav publicitet na "Blagovestie", pokraj mnogute humanitarni organizacii vo dr`avava ne & se poznati. Ispra}aweto na demant im se slu~ilo edna{ odamna koga nekoe somnitelno lice sobiralo pari vo ime na "Blagovestie". Prinudata na nekoi lica da dadat pari za "Blagovestie" na Sne`ana Georgievska isto taka ne & e poznat, za {to za takvite kleveti }e podnese prijava i protiv porane{niot minister za finansii, Boris Stojmenov.


GEORGIEVSKA E TA@NA

Nepravilnostite vo informiraweto i poslednata kapka od ve}e prepolnetata ~a{a kaj gospo|a Sne`ana Georgievska predizvika taa da se ~uvstvuva ne gnevno, ne navredeno tuku: "Ta`na sum, mnogu sum ta`na".