Pres na ministerot Paunovski

PRIKLU^UVAWETO KON NATO EDINSTVENA CEL

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Na ovaa prva sredba na Paunovski so mediumite, ministerot be{e deciden: Na{ata sredba da bide kontakt na koja }e se dogovorime za kontinuirana sorabotka i va{a pristapnost do rabotata na Ministerstvoto za odbrana
  • Ekipata za restruktuirawe na Ministerstvoto za odbrana treba da napravi proekt i plan i da gi izvr{i site konsultacii so partnerite od NATO, a vtorata ekipa e formirana za revizija na Nacionalnata programa od 2001 godina

Sredbata na Ministerstvoto za odbrana so novinarite, koja ja vode{e porane{niot minister za kultura, a sega{en za odbrana, gospodinot Quben Paunovski, be{e zaka`ana po povod Denot na Armijata na Republika Makedonija.

Vo svoeto osumgodi{no postoewe, istakna ministerot Paunovski, Armijata na Republika Makedonija dade svoj pridones za stabilnosta na Republika Makedonija, no i za sozdavawe uslovi za demokratskiot razvoj na na{ata dr`ava i pridones za ostvaruvawe na na{ite dve krupni celi na me|unaroden plan, priklu~uvaweto kon Evropskata unija i NATO.

Na ovaa prva sredba na Paunovski so mediumite, ministerot be{e deciden: Na{ata sredba da bide kontakt na koja }e se dogovorime za kontinuirana sorabotka i va{a pristapnost do rabotata na Ministerstvoto za odbrana.

BEZ SOMNE@I

Politi~kiot stav na site politi~ki strukturi vo Makedonija e priklu~uvawe na Makedonija kon NATO, istakna Paunovski dodavaj}i deka vo periodot od edna ipol godina mo`eme da ocenime deka vo smisla na toj kontinuitet stoime pred eden predizvik, koj zna~i edna od najintenzivnite fazi vo dejstvuvaweto i razvojot na Ministerstvoto za odbrana i Armijata na Republika Makedonija.

Sekako, ne postoi somnevawe vo realizacijata na istiot, be{e stavot na Paunovski, koj dodade deka kapacitetite na ova Ministerstvo, vo smisla na kvalitet se neosporni, no kon toa ja dodade i dragocenata izvonredna poddr{ka, pomo{, sorabotka i doverba so strukturite na NATO.

Ovoj pat i ovaa faza so tek na vreme }e poka`at deka vo ovie deset godini bila najintenzivnata ne vo taa smisla deka toa se slu~uva tokmu vo ovie godini i vo ovoj period, tuku vo smisla na toa deka n# ~eka 2002 godina koga realno }e se vidat rezultatite i kone~no }e ja vidime na{ata tranzicija za taa edinstvena cel - priklu~uvawe kon NATO. Od tie pri~ini bi poso~il deka planovite rezultiraa spored godi{niot plan na Nacionalnata programa, re~e noviot minister za odbrana.

Grani~nata brigada na Armijata na Republika Makedonija be{e promovirana vo juli ovaa godina, a spored planot na ministerot pretstoi promoviraweto na prvata pe{adiska brigada vo sredinata na oktomvri, zakonot za odbrana koj e vo vladina procedura i zakonot za slu`ba vo Armijata, koj treba da bide donesen do krajot na ovaa godina.

REVIZII ZA KVALITET

Vo interes na aktivnostite na Ministerstvoto za odbrana, formirani se i dve ekipi so cel da se prodol`i procesot i da se zaokru`at ovie fazi, istakna ministerot. Ekipata za restruktuirawe na Ministerstvoto za odbrana treba da napravi proekt i plan i da gi izvr{i site konsultacii so partnerite od NATO, a vtorata ekipa e formirana za revizija na Nacionalnata programa od 2001 godina koja treba da gi podgotvi site predviduvawa i proekcii i da gi vospostavi site etapi i fazi vo koi treba da se izvr{at istite, zaklu~i Paunovski.

Krajniot stav na gospodinot Quben Paunovski be{e: I kone~no ne{to {to e od poprecizen metodolo{ki sitem. Da ja so~uvame upornosta i doverbata deka na ovoj pat mo`eme da izdr`ime, mo`eme da gi zafatime rokovite i da postigneme kvalitet. Velam upornosta, bidej}i toa e eden balkanski sindrom na psiholo{ka nedoverba i malodu{nost vo faza koga doa|aat najte{kite zada~i {to treba da bidat ostvareni. I kone~no, bi zavr{il so toa deka s# zavisi od nas i od na{ata rabota. Poddr{kata ja imame. Na{ite proekti treba da bidat vo soglasnost so Buxetot, da imame golemi ambicii, no ne i megalomanski apetiti.