POLITIKANTSTVO: Smrtta na golemiot kosovski komandant kako povod

MTV - KOSOVSKA TELEVIZIJA?!

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Od neodamna na prvata programa na MTV po~na da se neguva govoreweto na literaturen makedonski jazik. No, gleda~ite na ovaa televizija mnogu poarno mo`e da go nau~at albanskiot, samo ako redovno ja gledaat vtorata programa
  • Vo Makedonskata, zna~i Makedonskata radiotelevizija mo`e da se govori za s# i se{to i za sekogo, osobeno na vestite na albanski. Dali vo ovaa mediumska ku}a ima nekoj koj e zadol`en za programata i za sodr`inata na albanskata redakcija ili "ozgora" politi~ki im e nalo`eno deka na ovaa nacionalnost s# & e dozvoleno

Za vtorata programa na MTV slobodno, bez da se pla{ime deka }e zgre{ime, mo`e da ka`eme deka ne e makedonska, tuku kosovska. Ne treba voop{to da e ~udno {to vo Makedonija vestite na albanski jazik traat kolku i vestite na makedonski jazik (slu~ajot so vestite na drugite malcinstva ne e takov, tie se zna~itelno pokusi), bidej}i kaj nas voobi~aeno e samo ona {to e nevoobi~aeno na sekoe drugo mesto na zemjinava topka. Voobi~aeno e s# {to ne e normalno.

Ovde, albanskoto malcinstvo u`iva pogolemi privilegii od preostanatite, no i od makedonskiot narod (i pokraj toa {to Makedoncite treba da se onie, zagri`enite za svoite prava i za idninata vo ovaa dr`ava). Ova malcinstvo vo Makedonija ima najgolemi privilegii otkolku vo koja bilo druga zemja (otkolku vo Albanija i na Kosovo - Srbija), a bogami i nema drugo malcinstvo vo svetot na koe mu e podobro otkolku vo mati~nata zemja, kako {to toa e slu~aj so na{ite Albanci. O~igledno, Albancite kaj nas toa go "zaslu`ile". Vakvi privilegii u`ivaat poradi golemiot "pridones" i "lojalnost" kon Makedonija.

GOVORETE ALBANSKI?!

Od neodamna na prvata programa na MTV po~na da se neguva govoreweto na literaturen makedonski jazik. No, gleda~ite na ovaa televizija mnogu poarno mo`e da go nau~at albanskiot, samo ako redovno ja gledaat vtorata programa. A u~eweto na stranski jazik, brzo i bez maki, voop{to ne e ne{to stra{no. Zagri`uva samo faktot {to gleda~ot na vtorata programa na MTV najmnogu }e gi zapomni politi~kite i nacional{ovinisti~kite zborovi. Toa e taka, bidej}i dosega na ovie vesti ne se ~ula nekoja informacija {to se odnesuva za Makedonija (na primer, za proslavuvaweto na Ilinden ili za Ohridskiot maraton), tuku s# se odnesuva za Kosovo denes, za albanskata borba, za albanskiot uspeh vo kosovskata vojna, za albanskite prava vo Makedonija, za Albancite koi ovde dobija s#, no i toa ne im e dovolno.

ALBANSKI PRAVDINI

Po s# izgleda kaj niv s# se zasnova na politika, nezadovolstvo i nesre}a {to go sledi i {to ja nosi Albanecot! Ili mo`ebi vakov im e re~nikot samo vo Makedonija? Sigurno vo [vajcarija, Amerika i Albanija (se razbira) ili na nekoe drugo mesto imaat pove}e prava i `iveat porelaksirano otkolku ovde (samo zatoa {to ne im pre~i Makedonija poradi koja ne mo`e da si gi pro{irat granicite na mati~nata im zemja).

Neodamna, vestite na vtorata programa na MTV, od albanskata redakcija, bea posveteni na nekojsi kosovski golem komandant, borec za albanski prava. Imeto ne mu go zapomniv, bidej}i za Makedonija voop{to ne e va`no. No, ne i za sekoj od ovaa dr`ava, barem ne za Xaferi!

Samo da potsetime, Xaferi e politi~ar od Makedonija (dojden tuka po podolg prestoj i rabota vo Srbija - na Kosovo), toj e vo vlasta na Makedonija i e eden od lu|eto koi ja vodat ovaa zemja! O~igledno na Makedonskata, zna~i Makedonskata radiotelevizija mo`e da se govori za s# i se{to i za sekogo, osobeno na vestite na albanski. Dali vo ovaa mediumska ku}a ima nekoj koj e zadol`en za programata i za sodr`inata na albanskata redakcija ili "ozgora" politi~ki im e nalo`eno deka na ovaa nacionalnost s# & e dozvoleno.