Ogledalce, ogledalce

RAS^EKOR I SOPKA

Gog ma Gog

Dobriot kozer ubavo zabele`al: "Odat na planina da im bide poladno, ama planinata e poblisku do - sonceto?!" Vo edna svoja pesna, Bla`e Koneski maestralno sozdade stih za planinata, vrvot i gromot. Pesnata zboruva za slavata, a slavata za - tagata... Me potseti na izjavata na prvata dama na makedonskata politika, Sne`ana Georgievska, koja denovive re~e: "...Se ~uvstvuvam ne povredeno, ne gnevno i besno, tuku ta`no poradi toa {to so valkani nevistini vo nekoi novinarski ku}i se diskreditira humanata ideja i deloto na "Blagovestie"!

Edna dobra `ena i agilna pretsedatelka e zemena na zab... Sakaat da ja jadat, ne kanibalisti, tuku novinari, se razbira so pomo{ na plemenskite vra~evi.

Za takvi `eni so oreol na slava, Koneski zapi{a: "Vo vrvovite pa|aat gromovite...Ne bidi vrv, nema da te pogodi grom!"

O~igledno, mladata `ena na premierot, doprva ja o~ekuvaat "otrovni streli", s# dodeka e na najvisokiot vrv od site makedonski politi~ki planini. Tamu sodr`inata na meteorologijata e nepredvidliva. So nektarot, odi i otrovot.

Nie Makedoncite iljada i kusur godini ve}e nemame kral. Mo`ebi i zatoa ne poznavame kralsko odnesuvawe. Za sekoja kavga se "fa}ame za pi{tol". Moram da priznaam: premierovata sopruga ima izvonredno dr`ewe {to se sovpa|a so nejzinite fizi~ki predispozicii, ama i taa mora da priznae deka e opkru`ena so ne ba{ najdobri sovetnici.

Me ~udi kako ne se ogleduva na nejziniot soprug - premier koj kako da ne e Makedonec, tuku Skandinavec: i na najte{kite obvinuvawa odgovara so - nasmevka!

Anketirajte sto Makedonci. ]e vi ka`at: kolku dobro pravi{ - tolku so lo{to ti vra}aat....E, takva e klimata ovde kaj nas, no izgleda i sekade vo svetot. Lu|eto ne sakaat lu|e na arno da vidat.

I vo Anglija site & se poklonuvaat na caricata, ama ~itajte gi "San", "Gardijan", "Tajms" i }e vidite kolku e privle~en skri{niot `ivot zad portite na Bakingam.

Da bide{ carica ti bila najte{kata rabota, ama u{te pretsedatelka na "Blagovestie"?! Kaj go ima toa. Ama, vedna{ }e te sopnat na prviot kamen!

Novinarite se ~udni lu|e. Zadevaat tamu kade {to nema nikakva smisla. Na primer deka Sne`ana parite od fondacijata gi stavala na raspolagawe na partijata od ma`ot & ? Gluposti! DPMNE deneska mo`e da dobie pari od koe izvor~e }e posaka da se napie, kako {to bara{e i pie{e i SDSM.

Mene ne{to drugo me zbunuva: koli~inata na iskrenost na Sne`ana koga ja pra{uvaat za politi~koto vlijanie vrz odlukite na Qub~o, a taa kategori~na, duri ne go soslu{uva pra{aweto, pa veli - "Nemam nikakvo vlijanie vo toa, a ne znam dali ovoj odgovor e dovolen za da se demantira edno takvo obvinuvawe".

Lele majko, lele Trajko, kako {to veli narodnata pesna. Ama zo{to, gospo|a Georgievska, demantirate ne{to {to, kako {to velat Hrvatite "ne da se - demantirati"?! Od `enata i ma`ot zavisi koj kakvo vlijanie }e se dozvoli da ima.

Napoleon ne mo`e{e duri ni naredbi na vojskata da & izdava bez da ~ue {to misli - @ozefina...A, {to mislite, umnata Klementina nema{e ba{ nikakvo vlijanie vrz De Gol i mu plete{e samo puloveri?

Nina va`e{e za "politi~ka sluginka" na Hru{~ov, a Raisa be{e "alter ego" na Gorba~ov. S# edno, SSSR ne propadna od `enite, isto kako i Rimskoto Carstvo.

I den-denes Jovanka ne otkri dali navistina mu se me{ala vo rabotite na Tito. A, mo`e da otkrie, zo{to da ne, osobeno sega koga od toa i dobro se zarabotuva. No, ima nekoja tajna {to Jovanka ne saka da ja znae svetot (obi~niot).

Neka mi prosti Boris Stojmenov, ama s# pove}e mi li~i na ona Titovo pioner~e vo politikata, polno so "naivnost i `elba s# {to znae da ka`e" i toa - deklamativno. A, pioner~iwata obi~no ne gre{at, ama izbrzuvaat!

Od Demir Kapija ne smee da se pravi politika i ova ju`no nesre}no gnezdo ne trpi nikakva sporedba so Vodno. Toa im e celta pretsedatelke Sne`ana, na novinarite, da te stavat na `ar, koga misli{ deka zaslu`uva{ "borova {uma".

Dr`avni~koto odnesuvawe ne podrazbira humano odnesuvawe. Filozofskata "zamena na tezite" e vo sprotivnost so etatizmot na va{iot soprug, koj so pravo nastojuva da go zajakne dr`avni~kiot karakter na Makedonija. Koj }e uspee, }e vidime!

Ama jas seriozno trgnav vo objasnuvawe na ne{to {to bara pove}e "meso" od "voda". Zatoa, da se vratam na "Blagovestie". Moeto vospitanie, go prifa}a hristijanskiot karakter na Fondacijata, ama ne go prifa}a barabanot so koj Fondacijata gi ka`uva svoite "uspesi".

Da deli{ pomo{ zna~i da "daj{ i da zamini{". Toa ne e gala-pretstava {to nekoi sakaat na `enata na premierot da & ja nametnat, "da vidi, da bide videna i da si odi".

Tuka e izgleda golemiot ras~ekor, na mala sopka!