Predizbornata kampawa vo ek, izbira~ite s# u{te po pla`ite!

KANDIDATITE I PARTIITE GI KRIJAT ADUTITE!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Kako {to mo`e{e i da se o~ekuva, predizbornata kampawa se odviva so skromno prisustvo na gra|anite, koi begaat od `e{tinata i ne im pa|a na pamet da prisustvuvaat na partiskite sobiri
  • Levi~arskata koalicija pod vodstvo na SDSM zasega so mala prednost pred vladeja~kata koalicija me|u VMRO-DPMNE i DA
  • Dali }e uspeat da im gi rasipat smetkite novite partii VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija i Demokratskiot sojuz, koi na ovie lokalni izbori mo`at samo da dobijat, a ne i da izgubat!

Ve}e nedela dena, predizbornata kampawa se odviva vo uslovi na nenormalna atmosfera i so mo{ne visoki temperaturi {to be{e i namerata na VMRO-DPMNE i DA so opredeluvaweto lokalnite esenski izbori da zapo~nat na 10 septemvri, za da ne im se dade mo`nost na gra|anite da bidat zapoznati so nivnite straotni proma{uvawa vo periodot od nivnata pobeda na parlamentarnite izbori vo 1998 godina, pa s# do denes. Taka, bez ogled na zdru`uvaweto na partiite od leviot blok {to be{e i za o~ekuvawe so nastojuvawata da ja izbledat memorijata na gra|anite i da soberat golem broj svoi ~lenovi i privrzanici na svoite predizborni manifestacii i konvencii, toa ne se slu~i, pa tie se prinudeni da gi organiziraat svoite sobiri vo zatvoren prostor za da poka`at barem pristojno prisustvo na gra|ani.

Nesomneno e deka vo ovie letni gore{tini posebno vlijanie ima i apatijata na gra|anite koi ne se nadevaat deka lokalnite izbori }e donesat nekakov pozitiven rezultat, posebno po odnesuvaweto na partiite koi dosega bea na vlast zaradi nivniot, pred s#, li~en interes i bogatewe na nivnite rakovodstva, nasproti postojanoto osiroma{uvawe na narodot. Na toa poka`uvaat i izjasnuvawata na gra|anite vo anketite {to gi pravat elektronskite mediumi po ulicite ili po telefon, koi poka`uvaat deka apstinencijata od glasaweto ili nivnoto neznaewe na koja partija da & go dadat svojot glas poka`uva mo{ne visok procent koj odi nad edna ~etvrtina od glasa~koto telo. Interesno e deka golem broj anketirani gra|ani ja manifestiraa svojata zagri`enost od mo`en povtoren izboren falsifikat. Na toa sekako deka vlijae{e i razobli~uvaweto na takvite ne~esni na~ini na doa|awe na vlast, pred s# niz TV-duelite na Branko Crvenkovski i Qub~o Georgievski, koi poka`aa deka nivnite dve partii praktikuvale falsifikuvawe na izborite po devizata - "Ako vie falsifikuvavte vo 1994 godina, zo{to toa da ne go napravime i nie vo 1999 godina!"

Crno-belata slika na vladeeweto na ovie dosega dve vode~ki partii, SDSM i VMRO-DPMNE, koi me|usebno se hranat i pre`ivuvaat, ednata poradi drugata, gi relativiziraa dostrelite na demokratijata i nejziniot razvoj {to treba{e da ja odvede Republika Makedonija vo evropskoto semejstvo na civiliziranite nacii, no koe te{ko deka }e mo`eme da go ostvarime so takvi lider~iwa -"mangup~iwa"! Politikata na dvete partii od tipot "kupi den pomini" gi relativiziraa i takvite stolbovi na dr`avnosta kakvi {to pretstavuvaat, na primer, imeto i znameto na dr`avata, granicite kon Albanija i Srbija, a da ne zboruvame za obidite za razbivawe na patriotizmot i nacionalnite ~uvstva kaj Makedoncite, koi se dovedeni vo situacija da se sramat od sebe si, vo interes na prote`iranoto albansko malcinstvo od strana na Evropa i svetot. Toa zapo~na so tezite na Kiro Gligorov za multikulturna, multinacionalna i multireligiozna zaednica, za da prodol`i so podmolnoto barawe na "zaedni~kite koreni" me|u Makedoncite i Bugarite {to gi prote`ira VMRO-DPMNE i drugi potezi na ekonomski plan, koi ja instaliraa Grcija kaj nas, {to imaat cel raznebituvawe na makedonskata dr`ava.

RANO E ZA PROGNOZI

Za nekakvi prognozi kako }e pominat lokalnite izbori i koj }e odnese pobeda na 10 septemvri ili po vtoriot krug, s# u{te e rano da se prognozira.

Levata opozicija sostavena od SDSM, LDP, SP i Ligata za demokratija zasega vodi vo anketite napraveni na osmi avgust ovaa godina vo pove}e gradovi, no so ograni~en broj ispitanici. Nema zbor deka tie partii ne se organizirani i odnapred podgotveni za lokalnite izbori, deka imaat ogromni finansiski sredstva i poddr{ka od mediumite, {to zaedno so katastrofalnoto nivo na vladeewe na aktuelnata triglava koalicija bi pretstavuvalo baza za proekcija na sigurna pobeda. No, vo makedonskata politika ne sekoga{ dva i dva se ~etiri! Toa }e be{e taka dokolku narodot ve}e se stekna so neophodnoto politi~ko iskustvo i kultura za da ne gi pameti nivnite gafovi, gre{ki i proma{uvawa vo tekot na sedumgodi{niot period na nivnoto vladeewe. I ne samo toa. I vo samata lokalna uprava se pametat nivnite izbranici koi, osven oddelni {minki pred izbori i nezna~itelni proekti, re~isi ne napravija ni{to za podobruvawe na katastrofalnite sostojbi vo komunalnata svera vo mnogu delovi na Makedonija.

VMRO-DPMNE zasega pritaeno o~ekuva ispukuvawe na opozijata okolu SDSM so prezemawe na rigorozni merki za zapirawe na procesot na selewe na sopstvenite kadri vo redovite na partijata na Boris Zmejkovski VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija, kako i so pla}awe na DIK so pogolemi sredstva za 20 otsto od lani, so kupuvawe na avtomobili za svoite funkcioner bez pla}awe na dava~ki kon dr`avata, so nagraduvawe na dr`avnite administrativni rabotnici, pa duri i ~lenovite na Sovetot za radidifuzija! Inaku, kako {to najavi nivniot lider pri otvoraweto na "TCC PLAZA", VMRO-DPMNE }e ja intenzivira svojata kampawa vo poslednite desetina dena, a vo me|uvreme }e go ubeduva narodot deka "imal pravo"! Vo sekoj slu~aj, partiite od opozicijata, od zdru`enata i samostojnata, o~ekuvaat i drugi ujdurmi, bidej}i debeliot "baron Minhauzen" ne e tuka za povtorno da gi la`e gra|anite so isprobani trikovi od gr~ka ili druga proviniencija! No, za sekoj slu~aj negoviot koaliciski partner, otvoraj}i ja "TCC PLAZA" povtorno ja reaktivira i ja vnese vo `ivot tajvanskata avantura od edna milijarda dolari, iako samo pred ~etiri meseci re~e deka taa e proma{ena rabota, no ne uspevaj}i da objasni kako toa Boris Trajkovski, iako e od istata partija, s# u{te ne gi prifa}a akreditivite na ambasadorot na Tajvan, koj na takov na~in re~isi ilegalno raboti vo Skopje.

NOVITE POLITI^KI SUBJEKTI VO PODEM

Na lokalnite izbori u~estvuvaat i dve novi partii, VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija i Demokratskiot sojuz, koi na ovie izbori }e si ja probaat sre}ata, so nade` deka }e osvojat golem broj glasovi, no samo dokolku s# bide vo red - bez falsifikati i grupno polnewe na glasa~kite kutii vo re`ija na Arben Xaferi.

Vistinsko iznenaduvawe pretstavuva novata partija, VMRO-Vistinskata makedonska reformska opcija, koja samo ~etiri meseci od formiraweto, na izborite u~estvuva so 51 kandidat za gradona~alnik i 60 listi na sovetnici, tolku kolku {to imaat prijaveni i najgolemite, barem dosega takvi se smetaa, SDSM i VMRO-DPMNE. Iznenaduva i visokoto nivo na obrazovanie na nejzinite kandidati - profesori na Medicinskiot fakultet, uspe{ni direktori, in`eneri i drugi visokoobrazovani li~nosti bez pogolemo iskustvo vo dosega{nata politi~ka papazjanija vo Makedonija, {to treba da bide nivna prednost, vo normalni demokratski uslovi. Ovaa partija s# u{te ne ja odr`ala svojata konvencija, koja e zaka`ana za 25 avgust ovaa godina i koja sekako deka }e ima golemo vlijanie vrz opredelbite na glasa~ite, otkako tie }e gi vidat nivnite potencijali na kadrovski plan. Mo{ne ambiciozna e i partijata na Pavle Trajanov, Demokratskiot sojuz, dokolku nejziniot portparol, potpretsedatel i sopstvenik na vesnikot "Fokus" ne im ja rasipe kampawata so svoite bombasti~ni izjavi od tipot na : "plitkoumni politi~ari", "mar{ vo maj~inata za...", koi se odnesuvaat kako na Branko, taka i na Qub~o.

Sigurno e deka s# u{te e rano u{te sega da se ocenuva kako partiite }e pominat na izborite, no pobedata na VMRO ili na DS vo nekoi op{tini }e & dade nov kvalitet na politikata vo Makedonija vo koja dolgo vreme se bara tretata strana ili kako {to velat ~elnicite na VMRO - "Va{ata vistinska opcija"!