Upornosta - za{titen znak na Paunovski

BALKANSKA MALODU[NOST

Predavaweto od oblasta na psihologijata po povod Denot na na{ata Armija, od strana na na{iot nov minister za odbrana, Paunovski, pomina vo mo{ne relaksirana atmosfera. Na novinarite im be{e objasneto deka upornosta e golema doblest, no taa mo`e da bide i balkanski sindrom.

A, sindromot, se razbira, balkanskiot, sekoga{ e povrzan so malodu{nosta i nedoverbata. Paunovski e na mislewe deka s# zavisi od "na{ata" rabota, a vo celata taa situacija poddr{kata i ponatamu ostanuva. Negovata upornost ima cel da se dr`i do rokovite i kvalitetot!

R.Z.


Nostalgijata na Premierot

"SONCE" PRED SEKOJ LET

Na{iot Premier s# pove}e ~uvstvuva nostalgija po makedonskoto {esnaesetzra~no sonce, otkako "negovata" partija go simna kako simbol od partiskiot amblem.

Od mnogu bliski izvori doznavame deka na svoite patuvawa za Erusalim i za Hanover, Premierot posakal da ~ita "Makedonsko sonce". Iako negovata partija na svoite mitinzi s# pove}e go vee znameto so lav~e, a go istisnuva {estnaesetzra~noto sonce, sepak nostalgi~nosta po "Sonceto" i ponatamu go sledi.

R.M.


"Najjakata" partija so najslab kadar

DPMNE SO OSNOVCI NA IZBORI?!

Partijata na vlast, DPMNE, u{te od svoeto formirawe maka ma~i so obezbeduvawe u~en kadar vo svoite redovi. Za nea va`e{e, a i denes va`i, tvrdeweto deka e partija so najmal broj obrazovan kadar.

Vakvata konstatacija ja potvrduva i listata na predlo`eni kandidati za gradona~alnici od DPMNE. Na spisokot ima duri 18 kandidati so sredno i so vi{o obrazovanie (vo Dobru{evo, Novaci, Demir Hisar, Star Dojran, Ilinden, Ki~evo, Izvor, Demir Kapija i dr.).

U{te pointeresen e podatokot deka kaj nekolku kandidati za gradona~alnici od DPMNE voop{to ne e naveden podatok za nivnoto obrazovanie. Mo`ebi stanuva zbor za kandidati so zavr{eno osnovno u~ili{te?!

R.M.


Za informacii i za informirawe

AGENCIJA ILI MINISTERSTVO?

Ministerstvoto za informacii so poslednata rekonstrukcija na Vladata na Georgievski se pretvori vo Agencija za informirawe. Arno ama, vo Agencijata s# u{te se na mislewe (ili si pravat svadba so umot) deka se Ministerstvo.

Na faksovite so izvestuvawata do mediumite od Agencijata za informirawe s# u{te pi{uva deka stanuva zbor za Ministerstvo za informacii. Pe~atot, isto taka, ne e smenet, pa ka`uva deka stanuva zbor za "Republika Makedonija, Skopje - Ministerstvo za informacii".

Kaj nas, o~igledno, rabotite mnogu bavno se menuvaat. Vo pove}e op{tini vo dr`avava, duri i po nekolku godini od osamostojuvaweto, pi{uva{e "Socijalisti~ka Republika Makedonija".

Kolku godini }e im bidat potrebni vo Agencijata za informirawe da go smenat "murot"!?

M.S.