Naviki za podobro zdravje

ZAPRETE GI GODINITE!

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Mo`e li i vo ~etiriesettite da se ~uvstvuvate kako da imate 25 godini? Da. A, eve kako da ostanete vo forma, fizi~ki i psihi~ki, bez ogled na starosta. Dali kaj vas se budi stravot od stareewe, debeleewe, iscrpenost? No, ako ostanete aktivni ne postoi pri~ini da nemate vitki kolkovi, cvrsti gradi, race i mnogu energija.

NEMIRNITE 20-TI

Vo ovie godini mo`ete da rabotite {to bilo i kade bilo. Ova e period sozdaden za istra`uvawe na telesnite sposobnosti i sozdavawe na zdravi naviki koi }e vi pomognat vo slednite 10 godini da se ~uvstvuvate mladi.

Ve`bawe: Podvi`ni ste i brzo gi sogoruvate kaloriite i masnotiite. Lesno go oblikuvate teloto. Za da bidete vo forma, ve`bajte aerobik (5 pati nedelno, od 20 - 60 minuti). Ova e vreme koga treba da vlo`uvate vo teloto, a del od toa vlo`uvawe odi vo koskite, zatoa {to tie se najgusti okolu 30-tite.

Ishrana: Mo`e da u`ivate vo ~okolado i kola~i za doru~ek, a ru~ekot zamenete go so jogurt i biskviti, no ... zo{to da ne sozdavate i navika za narednite deset godini.

SMIRENITE 30-TI

Vo 20-tite probavte s#. Silni ste i zadovolni so sebe. Borbata protiv vi{okot kilogrami sega mo`ebi e malku pote{ka, no toa ne vi e najva`na rabota. Mo`ebi imate ma`, deca, obvrski i rabota, pa te{ko e da najdete vreme za sebe. No, zdravoto i silno telo }e vi pomogne seto toa go usoglasite.

Ve`bawe: Dvapati nedelno ve`bajte gi muskulite na racete, ple}ite, grbot, kolkovite, stomakot i nozete. Ako vo svojot dneven raspored vi e te{ko da vklopite tri do pet treninzi nedelno, vnesete mini trening. Ako imate deca stavete gi vo koli~ka i odej}i vo pro{etka ve`bajte.

Ishrana: Dokolku ve`bate, nema potreba od dieta. Vo 30-tite jadete pomalku masna hrana so pomalku kalorii. Jadete mnogu ovo{je i zelen~uk.

SVESNITE 40-TI

Bez razlika na toa kolku ste vo forma, mo`ebi ~uvstvuvate deka dosega{nite ve`bi ve}e ne vi odgovaraat. Namesto naporni ve`bi so visoki kalorii, sakate ne{to so {to }e postignete ramnote`a na duhot i teloto.

Ve`bawe: Ako teloto ne vi se "`ali", va`bajte onaka kako {to vi odgovara. Ako ste iscrpeni i pod stres razmislete za joga-ve`bite, koi go pottiknuvaat duhot i teloto, go opu{taat i mu davaat vitalnost, a vie }e go zadr`ite du{evniot mir i vo najstresnite situacii.

Ishrana: Kolku ste postari rizikot od srcevite zaboluvawa e s# pogolem. Zatoa jadete hrana bogata so minerali i vitamini.

Duri i ako ne ve`bate kako nekoga{, ne zaboravajte da piete mnogu voda. ^uvstvoto na `ed vo tekot na godinite se namaluva, no ne i potrebata na teloto za te~nosti.