Golema molitva so po~it kon majkata Bo`ja

SVET BOGORODI^EN POST

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Postot e zdravje, verska ispoved i razgovor so Boga, kaewe za storenite grevovi, o~istuvawe i zakrepnuvawe na du{ata i teloto

Ovaa nedela od 14 avgust zapo~na svetiot Bogorodi~en post. Svetata Makedonska pravoslavna crkva mo{ne vnimatelno gi sledi i gi rasporeduva site ~etiri posti vo godinata, kako i site drugi sveti posni denovi. Za verniot dosleden pobo`en hristijanin, postot pretstavuva edna golema molitva so po~it kon Boga, ovojpat kon majkata Bo`ja, Presveta Bogorodica Deva Marija.

Postot e zdravje, verska ispoved i razgovor so Boga, kaewe za storenite grevovi, o~istuvawe i zakrepnuvawe na du{ata i teloto. So postot sme poblisku do Boga i do ve~niot bla`en `ivot. Preku postot se molime Gospod da ni gi prosti grevovite i da pravime mo{ne dobri dela i da mu slu`ime {to pove}e na nebesnoto sveto delo. So postot sme poblisku do Svetite dveri na nebesnoto carstvo i sekoga{ sme veseli, radosni, smireni i duhovno preobrazeni. Zatoa postime, za da se pokaeme, ispovedame i ~isti da ja primime svetata pri~est, svetite Gospodovi tajni. Na{ite grevovi se namaluvaat i nie sme poblisku do nebeskite dveri, do Bo`jata ve~na oaza.

Postot go zakrepnuva i teloto i du{ata i gi o~istuva od grevovi. Zatoa, i ovoj bogorodi~en post si ima svoja duhovna namena i posveten e na majkata Bo`ja. Trae 15 dena.

Da postime za na{eto zdravje, za na{eto duhovno spasenie, za na{ata duhovna i telesna stabilnost, za na{eto bla`enstvo i za na{eto spasenie.