"Sveti Pantelejmon"- Nerezi

MANASTIR GRADEN VO EDEN ZDIV

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

Na osum kilometri jugozapadno od Skopje, vo pazuvite na planinata Vodno vo seloto Gorno Nerezi, se nao|a manastirot "Sveti Pantelejmon" so istoimenata manastirska crkva. Manastirskiot kompleks e ograden so visoki yidovi, a vo nego se nao|aat crkvata i manastirskite konaci koi {to denes se restavrirani. Ovoj manastir e zna~aen po svojata arhitektura i `ivopis. Toj pretstavuva Bo`ja ubavina i istoriski pametnik koj neumorno im prkosi na site pominati vremiwa, no i na sega{nosta, a }e mu prkosi i na idnoto vreme, svedo~ej}i pritoa celi osum vekovi za mo}ta na Bo`jata volja.

Se smeta deka crkvata ja podignal vizantiskiot princ Aleksej Angel, sin na Konstantin Angel i Teodora, }erka na vizantiskiot imperator Aleksej I Komnen. Za podigaweto na crkvata vo 1164 godina e so~uvan i do den denes natpis na mermerniot nadvratnik koga se vleguva od narteksot na crkvata.

Sodr`inata na natpisot vo prevod e slednava: "Se razubavi ovoj hram na svetiot i slaven Velikoma~enik Pantelejmon so sredstva na gospodinot Aleksej Komnen sin na perfirorodna gospo|a Teodora vo mesec septemvri indikt 13 godina 6673, pri igumenstvoto na Joanikij monah".

Manastirskiot kompleks ostava vpe~atok deka s# e napraveno vo eden zdiv, so osobena molitvenost, {to uka`uva na trpelivosta na graditelite. Tie upotrebuvale kamen i tula od samoto mesto, a toa pridonelo objektot da dobie vistinskata vrednost. I zografite se vgradile vo freskoslikarstvoto, so {to go finalizirale Bogougodnoto delo koe nedopreno traelo s# do zemjotresot vo 1555 godina. Blagodarenie na monasite i siroma{noto mesno naselenie, ako se ima predvid vremeto na turskoto ropstvo, se vozobnoveni nastradanite delovi koi ostanale do den-denes.