Gradot na mostovite i pesnata

POEZIJA VO SEKOE PAR^E OD STRU[KATA KALDRMA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Ova malo grat~e smesteno vo zapadniot del na Makedonija na bregot na Ohridskoto Ezero vo letniot period vrie kako vo ko{nica so p~eli, preplaveno so turisti od site krai{ta na dr`avava i od sosedstvoto
  • Me|u brojnite ikoni vo crkvata "Sveti \or|ija", izdvoeni od bogatiot ikonostas i fresko`ivopisot so brojni i vredni kompozicii, kako najstaro i najvredno umetni~ko delo e nadaleku poznatata ikona na patronot na crkvata Sveti \or|ija

Mnogumina za Struga velat deka e grad na poezijata. Me|utoa, koga }e go posetite ovoj grad, }e sfatite deka toj ne e toa samo po daleku poznatite Stru{ki ve~eri na poezijata, tuku po poezijata {to izvira od sekoj del na stru{kata kaldrma i od sekoja kapka na prozra~niot Drim koj minuva niz centarot na Struga.

Crkvata "Sveti \or|ija" vo centralniot del od gradot

Nadaleku poznatata ikona na Sveti \or|ija

Ova malo grat~e, smesteno vo zapadniot del na Makedonija na bregot na Ohridskoto Ezero, vo letniot period vrie kako vo ko{nica so p~eli, preplaveno so turisti od site krai{ta na dr`avava i od svetot.

Sekoj nejzin del nudi prekrasno ~uvstvo na smirenost i u`ivawe, a posebno za vqubenicite vo starata arhitektura, ovoj grad ima {to da ponudi.

MOSTOVI NA QUBOVTA

Struga e grad i na prekrasni mostovi. Po~nuvaj}i od mostot pod koj bistrite vodi na Ezeroto se vlevaat vo Drim, potoa drveniot most so skali po koi se sleguva do kejot na Drim i po koj vo ve~ernite ~asovi se {etaat vqubenicite na dolgite romanti~ni pro{etki.

Hotelot "Drim" privle~en so svojot atraktiven nadvore{en izgled

Na stru{kite pla`i vrie kako vo ko{nica

Vo Struga navistina ima {to da se vidi. Tuka e spomen-domot na bra}ata Miladinovci, muzejot "D-r Nikola Nezlobinski", Ezeroto, Drimot, starata stru{ka ~ar{ija koja od neodamna e renovirana, uredenite pla`i, ubavite hoteli me|u koi sekako predni~i hotelot "Drim", smesten vedna{ do bregot na Ohridskoto Ezero.

CRKVATA "SVETI \OR\IJA"

Crkvata "Sveti \or|ija" e edinstvenata soborna crkva vo gradot i se nao|a vo zapadniot, a sega e vo negovoto centralno podra~je. Porano tuka se nao|ale i gradskite grobi{ta koi potooa se dislocirani, a momentalno tuka se nao|aat samo grobovite na mesnite prezviteri. Nejziniot patronen praznik e na vtoriot den od \ur|ovden. Taa e najstaroto liturgisko sredi{te vo gradot vo koe redovno se odr`uva crkovna bogoslu`ba. Spored svojata forma i golemina, taa pretstavuva retko ubav primerok na makedonskite crkvi baziliki od vremeto na Prerodbata. Ovaa stru{ka crkva imponira vo svojata golemina, posebno so svojata prostornost, koja doa|a do izraz vo nejzinata vnatre{nost, a osobeno so svojata vonredna akusti~nost.

Crn Drim "go se~e" gradot na dva dela

Spomenik pred domot na poznatite stru{ki bra}a

Me|u brojnite ikoni na ovaa crka, izdvoeni od bogatiot ikonostas i fresko`ivopisot so brojni i vredni kompozicii kako najstaro i najvredno umetni~ko delo e nadaleku poznatata ikona na patronot na crkvata Sveti \or|ija. Ikonata e izrabotena vo 1267 godina od zografot Jovan i na nea svetecot vojnik e naslikan vo cel rast, so me~ i kopje vo racete.