Koj ni gi preoruva brazdite i koj ni ja tokmi istorijata?!

ENDEMI^NI VIDOVI

(Kako e vo rajot, |avoli? - aforizam od Sofe [terjoski)

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Po zemjava odamna ni se {etaat unproforci, kforovci, unpredepovci, unmikovci, razni emisari od tipot na Elizabet Ren i Maks van der [tul, pa profesori od Kosovo koi ovde si igraat rektori i dekani i politi~ari, tapanari od Holandija koi mnogu dobro ja izve`bale glumata deka znaat da belat platno kraj Vardarot i koi ni prodavaat "multinacionalnost za bubrezi", pa "vojni~iwa" od OVK...
  • Vo "Makedonski istoriski re~nik" ne e pomesten Slavko Janevski. Spored ureduva~ite na Re~nikot (vo kontekst so izjavata na direktorot), zna~i, za Slavko Janevski nema mesto vo istorijata!? Rezil!

Dve raboti {to se slu~ija minatata nedela mi gi "paraat o~ite" i mi gi "bodat u{ite". I toa raboti koi nemaat nikakva vrska so izborite, ama sekako imaat vrska so politikata.

Ednata e toa deka nekoi si Francuzi si go pikaat nosot vo vodite na Matka i baraat nekoi endemi~ni `ivotin~iwa i bilki, a drugata e kone~noto izleguvawe od pe~at na istoriskiot "Makedonski istoriski re~nik" vo koj bez sram i bez perde se ka`uva (pi{uva) deka Koneski se zalagal (zalagaj}i se) "za primena na srpskata (Vukova azbuka) vo Makedonija".

[ETA^I

[to majka baraat Francuzite da ni gi matat vodite na Matka?! I U{te nad seto toa nie treba (barem taka n# uveruvaat) da bideme sre}ni {to nekoj do{ol od nekade i ni gi preoruva brazdite.

Se vklopuvaat ovie nurka~i vo makedonskiot ambient. Po zemjava odamna ni se {etaat unproforci, kforovci, unpredepovci, unmikovci, razni emisari od tipot na Elizabet Ren i Maks van der [tul, pa profesori od Kosovo koi ovde si igraat rektori i dekani i politi~ari, tapanari od Holandija koi mnogu dobro ja izve`bale glumata deka znaat da belat platno kraj Vardarot i koi ni prodavaat "multinacionalnost za bubrezi", pa "vojni~iwa" od OVK koi si organiziraat voeni ve`bi na [ar Planina so istaknato partal~e kako zname (taka velat vo MVR), pa tajvan~iwa koi la`at deka }e ni dadat milijarda dolari i mnogu drugi zapadni i prozapadni elementi koi ni go gazat tloto makedonsko. Dr`avava (toa e pove}e od o~igledno) ni stanuva "selo bez ku~iwa".

Da se razbereme. Ne stanuva zbor za nekakva si malicioznost i negostoprimlivost, ama koga nekoj ti vleguva "v ku}i", sekako treba da znae{ "{to majka bara" i {to nameri ima.

(NE)POMESTENI

Malicioznost e, vo sekoj slu~aj, mal zbor za definirawe (opredeluvawe) na definicijata (opredelbata) za Koneski (Bla`e) vo "Makedonski istoriski re~nik" izdaden od Institutot za nacionalna istorija. Toa {to sega direktorot na INI se obiduva da objasni nekoi raboti navistina "ne dr`i voda". Stojan Kiselinovski (odreduva~ot na odrednicata za Koneski i glavniot urednik na Re~nikot), po s# izgleda, saka da ja zeme ulogata na makedonski Don Kihot i da se bori so veterni melnici. Da se bori so ne{to {to ne postoi, a toj go izmislil za celi {to nemu (i samo nemu) mu se poznati. Ni sram ni perde. Za rezil.

Da se razbereme. Ni na kraj pamet ne ni pa|a da go branime Koneski. Ve}e iljada pati e povtoreno deka deloto na B.Koneski e dovolno samo za sebe i da se brani i da se odbrani od napadite na razni pili{tarci. Deloto na Koneski (Bla`e) mnogu ubavo ka`uva za {to se zalagal Koneski.

Novica Veljanovski, direktor na INI i eden od redaktorite na Re~nikot, vo intervjuto za eden na{ dneven vesnik objasnuva vaka: "So samiot fakt {to Koneski e pomesten (se misli vo Re~nikot - n.z.), zna~i deka ima svoe mesto vo istorijata".

[to saka so toa direktorot da ka`e? Ako nekoj e "pomesten" vo Re~nikot, ima svoe mesto vo istorijata. I u{te: Ako nekoj ne e pomesten vo Re~nikot, nema svoe mesto vo istorijata. Vo "Makedonski istoriski re~nik" ne e pomesten Slavko Janevski. Spored ureduva~ite na Re~nikot (vo kontekst so izjavata na direktorot), zna~i za Slavko Janevski nema mesto vo istorijata!?

Rezil!