Ogledalce, ogledalce

VNIMANIE, OPOZICIJATA NAPA\A!

Gog ma Gog

Opozicijata vo Makedonija, kako Kineskiot yid, edno od svetskite ~uda, {to mo`e ve}e da se vidi i od - satelit...vo dobro i ofanzivno raspolo`enie, so odbran arsenal na oru`je, no zatoa pak so korigiran vokabular na verbalno vojuvawe, trgna da ja osvoi lokalnata vlast.

A, vlast e vlast, isto kako i parite - bez boja, bez vkus, ama so mnogu strast i - slast.

Makedonskiot politi~ki horizont na pat e, kone~no, da izgradi formacija predvodena od SDSM, ~ija politi~ka i ekonomska orientacija }e nastojuva da ja granatira tripartitnata Koalicija na ~elo so VMRO-DPMNE.

Eden mesec Makedonija }e vrie kako mlado vino od koe mnogu bogovi na politikata mo`at da se - opijanat.

Pozite {to gi zazemaat Koalicijata na vlast i opozicijata za vlast se vidoizmeneti. O~igledno, i ednite i drugite ne spijat na starite lovorovi venci, ama i na ednite i na drugite im se rebrat - koskite.

Vlo`uvawata i na ednite i na drugite se razli~ni. Na primer, "Blokot vlast" nastapuva so me|unarodniot avtoritet na VMRO-DPMNE, so starite vetuvawa na DA i so licemerniot (ne)nacionalizam na DPA.

A, blokot protiv vlasta? SDSM e cvrsto uveren deka vo izbornata partija poker go vlo`uva najsilniot adut - elektoratot; Ligata za demokratija - elitizmot; Socijalisti~kata partija - "srpskata vrska", a LDP - kineskata perspektiva.

Vo politi~kiot bokal ima s# pomalku ~ista voda za piewe, a s# pove}e neispitana te~nost za zamatuvawe na proyirnosta. Me|utoa, se se}avate na Mariojcot {to kupil sapun mesto par~e torta: "...Pejnal se, ne pejnal, pari su dal, }e go jada"!

Konvencijata na opozicijata vo Skopje, liderot na SDSM go pretstavi vo poinakvo svetlo otkolku {to dosega go znaevme: So bel, leten kostum, crna maica i "umereno brzo tempo" (alegreto). Branko Crvenkoski sfatil deka sekoga{ ne se mafta pred bik so crveno {al~e i ne se fa}a lisica za opa{ka.

Lekcijata {to mu ja prizna na narodot deka ja sovladal, o~igledno e sovladana, kako {to e u{te poo~igledno deka mnogu no}i ima neprospieno da otkrie "kaj ja capnal" vo periodot dodeka be{e "kral", a kaj }e ja popravi sega kako - "sluga".

Kako dvajca mladi lavovi na makedonskata politi~ka scena, i Qub~o i Branko zreat zaedno so dr`avata. Znaete li koga Branko gi zagubi sipmatiite na Zapadot, a Qub~o gi - stekna? Onoj den koga mlade{kata superiornost na Crvenkovski, nasproti pla~livite molbi na Gligorov, se otka`a od Andov i od Yingo. Be{e toa najposesivnata odluka na neiskusniot tim na SDSM, koj ne saka{e da go poslu{a stariot mudrec.

Ztoa, pak, od preku "tri planini", ehoto na Gligorov da ne se rastura koalicijata, tuku da se sozdava, go slu{na Qub~o koj na najubav na~in ja o`ivotvori isto~nata pogovorka deka koga "karavanot vo od, }e se svrti za nazad, poslednata kamila vedna{ e - prva".

Koaliciraweto na makedonskite politi~ki partii e klu~no pra{awe za sega{nata i idnata generacija makedonski politi~ari. Zo{to Zapad bara participirawe vo vlasta na pove}e partii, koga kaj niv vladee samo edna? Kojznae najprvo dali e taka kako {to nam ni se ~ini na prv pogled, ili pak vo pra{awe e edna dolga istorija na demokratijata koja nie s# u{te ja prelistuvame kako istorija za mali deca.

Nema partija {to ne saka od narodot da dobie doverba za sama da vladee. Ama sekoj umen ~ovek odnapred znae kaj vodi toa, osobeno kaj nas, na ~ie politi~ko trusno tlo se odvivaat najnetolerantni odnosi i nema smiruvawe s# dodeka vladeat - ednobojnite.

Etni~kiot panoptikum vo Makedonija, kako Pandorina kutija, postojano e pod tenzija da se otvori, ako ve}e ne e otvorena. Liderot na VMRO-DPMNE i samiot na svoja ko`a gi ~uvstvuva promenite {to gi pravi, ne od {to saka, tuku od {to - mora...Negovata partija za kuso vreme izode dva perioda, na romanti~en nacionalizam i relativen dr`aven realizam. So isti lu|e, takvi razli~ni pati{ta ne se odat.

Dali e SAD "vrzana" za Qub~o, Cile i Xaferi? Lo{o e za SAD ako e taka, a u{te polo{o }e bide ako utre ovaa super-sila ~eka da dojde Petre ili Trajko ili Xevdet.

Za Makedonija e najva`no Zapad da se vrze za ideite, a ne za - idealistite. ^estopati go spomnuvam Simitis i moram da priznam, mu se voshituvam: popragmati~en politi~ar Balkanot dosega nemal. Vo nego ima s# {to e vo interes na Grcija, no ne skarana so sosedite, no ne siroma{na, no ne zatvorena...Tuku Grcija koja znae i umee, koja mo`e i mora, no ne so takvi pretenzii, kako pro{etka na slon vo prodavnica za staklo, ~ii posledici se fatalni.

Izborite za osvojuvawe na lokalnite pozicii - lazat...I najgolemite optimisti se pla{at, i najgolemite pesimisti se - toporat!

Vo toa nema ni{to lo{o, na natprevar se dobiva pobednik. Zatoa mora da se po~ituvaat site {to sakaat da triumfiraat. Takvi se i golemite i malite partii, i vo koalicija i bez nea. Va`no e da se igra po pravilata na `ivotot, a kako {to edna{ re~e Xon Lenon "@ivotot e toa {to ti se slu~uva, dodeka kroi{ planovi kako da - `ivee{"!