Utvrden redosledot na kandidatite za gradona~alnici

SKOPSKA GRADONA^ALNI^KA BERZA

Redosledot na kandidatite za gradona~alnici i sovetni~ki mesta za gradot Skopje be{e utvrden so `drepka. Prv na glasa~koto liv~e za gradona~alnici e biznismenot Qup~o Nikolovski - Fufo, na vtoro mesto e kandidatot na Vistinskata makedonska reformska opcija, prof. d-r An|elko \or~ev, treta e Nade`da Dukovska, kandidat na Komunisti~kata partija na Makedonija, ~etvrt e Mile Manolev, general vo penzija od Liberalnata partija, pettoto mesto e obezbedeno za kandidatot na Demokratskiot sojuz dramaturgot Bratislav Dimitrov, potoa sleduva Halid Hajdari od Partijata za demokratski prosperitet. Sedmoto mesto e za kandidatot na zdru`enata opozicija, aktuelniot gradona~alnik Risto Penov, a posleden na listata e kandidatot na Demokratskata alijansa na Albancite vo Makedonija, Hisen Ramadani porane{en komunisti~ki funkcioner.


Demokratski sojuz - poddr{ka za opozicijata

"SEGA IMATE IZBOR"

Demokratskiot sojuz oficijalno objavi deka pokraj gradona~alni~kata trka vo Skopje na lokalnite izbori }e se bori za osvojuvawe na vlast vo 35 op{tini. Mitinzi nema da se organiziraat, a tamu kade {to nema da imaat istaknato svoi kandidati, Partijata }e gi poddr`i kandidatite na opozicionite partii.

"Sega imate izbor" e sloganot so koj ovaa Partija }e nastapi na izborite. Liderot na Partijata, Pavle Trajanov, na odr`anata pres-konferencija gi istakna i osnovnite principi vrz koi }e se rakovodat lokalnite funkcioneri od nivnata Partija, dokolku bidat izbrani.


Opozicijata sigurna vo pobedata

DELEGITIMIRAWE NA VLASTA?!

  • Jovan Manasievski od LDP na startot na kampawata be{e kategori~en: "Pobednikot odnapred se znae"

Izborniot {tab na zdru`enata opozicija, koja ja so~inuvaat Socijaldemokratskiot sojuz, Socijalisti~kata partija, Liberalno-demokratskata i Ligata za demokratija se na mislewe deka lokalnite izbori }e pretstavuvaat delegitimirawe na aktuelnata vlast. "Za Makedonija - zaedno" e mototo pod koe }e nastapi zdru`enata opozicija. Jovan Manasievski od LDP na startot na kampawata be{e kategori~en: "Pobednikot odnapred se znae. Celta na opozicijata e da ostvari {to poubedliva razlika koja }e sozdade neizdr`liv pritisok na ovaa vlast, za taa i pokraj svojot visok prag na tolerancija na signalite od javnosta, sepak da po~uvstvuva deka mora da zamine". Vo toj kontek be{e spomenato i mo`noto "samokastrirawe" na DIK, "{to e del od strategijata na vlasta".

"Ovaa vlast nema kapacitet da organizira fer i demokratski izbori, {to zna~i povtorno o~ekuvame da primeni nekoi 'bugarski {koli'", re~e Bu~kovski.

Pi{uva: Rozita ZAKEVA