LOKALNI IZBORI: Startuva{e predizbornata kampawa

SKROMNA TRKA KON LOKALNATA VLAST

Podgotvil: Ranko MLADENOSKI

  • Takanare~enata zdru`ena opozicija "Za Makedonija - zaedno" vo koja vleguvaat SDSM, LDP, SPM i Ligata za demokratija ima 102 kandidati za gradona~alni~ki mesta
  • Vistinskata makedonska reformska opcija se odlu~i za svoi kandidati za gradona~alnici vo 51 op{tina i ima 60 listi na sovetnici. Kandidat za gradona~alnik na Skopje od VMRO e d-r An|elko \or~ev, vrven internist, pulmolog i alergolog
  • Vlasta saka da gi marginalizira lokalnite izbori i da gi demoralizira gra|anite i ~lenovite na op{tinskite izborni komisii", veli Kekenovski

Predizbornata kampawa za pretstojnite lokalni izbori ve}e e vo tek i, kako {to i be{e najaveno od partiite, se odviva malku poskromno vo odnos na prethodnite lokalni izbori. Koaliciite i partiite, sekoja na svoj na~in, gi "turkaat" kandidatite za gradona~alnici i sovetnici pred gra|anite, odnosno pred elektoratot.

Vladeja~kata Koalicija, DPMNE i DA, odi so sloganot "Za dobroto na site". Tie istaknaa zaedni~ki sovetni~ki listi vo 107 op{tini i gradona~alni~ki kandidati vo 105 op{tini vo dr`avava. Kampawata }e ja vodat skromno so toa {to }e odr`at regionalni mitinzi vo pet do {est gradovi i zavr{en miting vo glavniot grad.

Takanare~enata zdru`ena opozicija "Za Makedonija - zaedno" vo koja vleguvaat SDSM, LDP, SPM i Ligata za demokratija ima 102 kandidati za gradona~alni~ki mesta. Kandidat za gradona~alnik na Skopje od zdru`enata opozicija e aktuelniot "prv skopjanec", Risto Penov.

Vistinskata makedonska reformska opcija se odlu~i za svoi kandidati za gradona~alnici vo 51 op{tina i ima 60 listi na sovetnici. Kandidat za gradona~alnik na Skopje od VMRO e d-r An|elko \or~ev, vrven internist, pulmolog i alergolog, {ef na Centarot za astma pri Klinikata za pulmologija i alergologija, profesor na Medicinskiot fakultet vo Skopje. Pretsedatelot na Centralniot komitet na VMRO, Jove Kekenovski, }e bide kandidat za gradona~alnik vo skopskata op{tina ^air. Ovaa partija ve}e reagira{e za odredeni pritisoci {to se vr{at vrz nivnite kandidati. Kekenovski veli deka tie dobivaat fizi~ki zakani za da se otka`at od kandidaturite. "Zakanite ne bea upateni samo kon nas, tuku kon opozicijata voop{to... Vlasta saka da gi marginalizira lokalnite izbori i da gi demoralizira gra|anite i ~lenovite na op{tinskite izborni komisii", veli Kekenovski.

Demokratskata partija na Albancite }e u~estvuva na lokalnite izbori so 42 kandidati za gradona~alnici i isto tolku sovetni~ki listi. Na konvencijata zboruva{e Arben Xaferi koj me|u drugoto istakna: "Kandidatite na DPA za lokalnite izbori }e imaat protivkandidati {to vetuvaat deka }e go legaliziraat tetovskiot univerzitet, no i tie protivkandidati se samo demagozi koi vsu{nost ne znaat da gi realiziraat svoite politi~ki programi".

Partijata za demokratski prosperitet }e u~estvuva na lokalnite izbori vo 38 op{tini, a nivni kandidat za gradona~alnik na Skopje e Halit Hajdari.


FINANSIRAWE

U{te pred da po~ne predizbornata kapmawa za lokalnite izbori se javija problemi vo vrska so finansiraweto na predizborieto. Ministerot za finasii, Nikola Gruevski, be{e deciden vo izjavata deka Ministerstvoto za finansii nema zakonska obvrska da gi finansira lokalnite izbori i deka sredstvata za ovie izbori se obezbeduvaat od op{tinskite buxeti.

Na vakvata izjava na ministerot za finansii reagiraa pove}e politi~ki subjekti vo dr`avava, me|u koi i LDP. "Iako e takvo zakonskoto re{enie, krajno nekorektna i licemerna e pozicijata na Gruevski, op{tinite sami da go re{avaat ovoj problem", re~e Jovan Manasievski, potpretsedatel na LDP.