Nekolku lesni ve`bi so tegovi

GIMNASTIKA

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Eve nekolku lesni ve`bi so tegovi koi mo`e da se ve`baat doma, na terasa ili na pla`a. Ako nemate tegovi, zemete dve prazni {i{iwa i napolnete gi so pesok ili voda. Na po~etnicite vo gimnastikata im se prepora~uva da zapo~nat so povtoruvawe na sekoja ve`ba po 8 pati. Potoa postepeno brojot da se zgolemuva i da dostigne do dva pati po 10 povtoruvawa, a podocna i do tri pati po 15 povtoruvawa. Za vreme na ve`baweto kolenata treba da bidat lesno svitkani, trupot malku izdaden nanapred, a stomakot dobro stegnat. Racete podignati do najvisokata pozicija (za oddelni ve`bi) za nekolku sekundi, a potoa bavno pu{tajte gi do po~etnata pozicija. Pri napregaweto izdi{uvajte, a pri opu{taweto vdi{uvajte!

1. Opu{tete gi racete, lesno svitkajte gi vo laktite pred teloto. Dlankite svrtete gi navnatre. Bavno podignete gi racete vo nivo na ramenata. Vnimavajte da ne gi podigate ramenata, a laktite neka vi bidat malku stegnati.

2. Zastanete vo podnavednata polo`ba, no bez da go svitkuvate grbot. Racete postavete gi pred teloto malku svitkani, a so dlankite svitkajte gi tegovite, dopreni eden do drug. Bavno podignete gi racete vo nivo na ramenata, taka {to }e gi raspnete vo strana. Stisnete gi ple{kite edna do druga, a glavata za vreme na ve`bata dr`ete ja malku navednata.

3. Svitkajte gi racete pred teloto vo nivo na gradite, a racete svrtete gi edna kon druga. Podignete gi racete da bidat strani~no svitkani vo nivo na ramenata. Dolniot del na racete treba da e paralelen so povr{inata na zemjata. Racete svrtete gi napred. Ramenata treba da se krevaat.

4. Krenete go edniot teg visoko nad glavata, dr`ej}i go so dvete race. Laktite dr`ete gi blizu do glavata naso~eni napred. Gorniot i dolniot del na racete treba da obrazuvaat prav agol. Bavno krenete gi racete nagore, a laktite zadr`ete gi stegnati. Poleka prodol`ete racete da gi dvi`ite nanapred.