Sveti Kliment Ohridski - prodol`itel na svetoto Kirilometodievsko delo

PRVIOT MAKEDONSKI EPISKOP NA OHRIDSKATA ARHIEPISKOPIJA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Vo 893 godina Sveti Kliment bil hirostisan za episkop vo Veli~karta eparhija. Vo toj period poto~no vo devetiot vek Sveti Kliment stanuva prviot makedonski episkop na Ohridskata Arhiepiskopija

Makedonskata pravoslavna crkva na devetti avgust go ~estvuva spomenot na svojot patron, Sveti Kliment Ohridski ^udotvorec.

Da ne be{e misionerskata, u~itelskata i prosvetitelskata dejnost na Sveti Kliment i Sveti Naum }e be{e izgubeno i nezamislivo misionerskoto, hristijanizatorskoto i prosvetitelskoto delo na Svetite Bra}a Kiril i Metodij.

Dvaesetina godini vo Velika Moravija Sveti Kliment i Sveti Naum im pomagale na svetite bra}a Kiril i Metodija vo ostvaruvawe na Moravskata misija. Vo Rim koga bile povikani svetite bra}a kaj papata Adrijan II Kliment bil rakopolo`en vo sve{teni~ki ~in.

Po smrtta na Metodij, Kliment doa|a vo Ohrid i ja prodol`uva prosvetitelskata dejnost osnovaj}i go Ohridskiot univerzitet. Vo Svetiklimentoviot univerzitet se {koluvale okolu 3.500 u~enici od koi mnogumina bile rakopolo`eni za sve{tenici i |akoni, a golem broj od niv bile isprateni na sve{tenoslu`itelska i propovedni~ko - misionerska rabota niz celiot Balkan. Me|utoa, dejnosta na Kliment ne zapira tuka. Toj vo oblasta Kutmi~evica vo Ohrid ja osnova prvata organizirana crkva na Balkanskiot Poluostrov. Vo 893 godina Sveti Kliment bil hirotonisan za episkop vo Veli~kata eparhija. Vo toj period, poto~no vo devetiot vek, Sveti Kliment stanuva prviot makedonski episkop na Ohridskata Arhiepiskopija.

Sveti Kliment se smeta i za za{titnik na gradot Ohrid, a predanijata velat deka sekoga{ koga nad gradot }e se nadvisnela nekoja nevolja i nesre}a se javuval duhot na svetecot koj go spasuval gradot od stradawa.

Vo negova ~est se izgradeni mnogu hramovi koi go nosat negovoto sveto ime, a eden od niv e i Soborniot hram "Sveti Kliment Ohridski" vo Skopje.