Dvaeset i ~etvrti "Dojranski rakuvawa"

PORAKA ZA SPAS OD KATASTROFATA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Po~etokot na ve~erta zapo~na so prekrasnite strofi na poetot Risto Tasev i negovata pesnata "Povik na Ezeroto"
  • Najmladite u~esnici vo manifestacijata nosea edna poraka: "Spas za ezeroto malo, a so toa i radost za sekoja du{a"
  • Vsu{nost, na godina{nite "Dojranski rakuvawa" se ~uvstvuva{e golema praznina vo celata manifestacija. Ogor~enosta kaj dojran~ani be{e zabele`liva duri i na scenata

Na tretata ve~er od Dvaeset i ~etvrtite po red tradicionalni "Dojranski rakuvawa", {to se odr`uvaat sekoja godina na bregot na Dojranskoto Ezero pod stariot javor, gostite u`ivaa vo Programata interpretirana od mladite dojran~ani.

Ve~erta zapo~na so prekrasnite strofi na poetot Risto Tasev i negovata pesna "Povik na Ezeroto". Edinstvenata poraka, koja be{e prenesena vo stih, be{e naso~ena kon razbuduvawe na ~ovekovata svest za spas na Dojranskoto Ezero. Pod trite stari javori odeknaa stihovite:

"Kade e toa Ezero za koe mnogumina mi zboruvaa,

No, toa utro me razbudi negovata belina,

[to me stori pita~ po tvojata du{a.

Te gledam, no ne mo`am da te prepoznaam".

Najmladite u~esnici vo manifestacijata nosea edna poraka: "Spas za ezeroto malo, a so toa i radost za sekoja du{a". Vo postojanoto pretplatuvawe na stihovi ne bea zaboraveni i ribarite, mandrite i lovot na ribi so ptici. O~igledno be{e deka ekolo{kata katastrofa na Dojranskoto Ezero go izmenila `ivotot na `itelite na Star i Nov Dojran. Turizmot i nekoga{niot priliv na turisti od site strani e edinstvenata pri~ina za nivnoto razo~aruvawe i postojanoto povtoruvawe na sintagmata: "Spas od katastrofata". Vsu{nost, na godina{nite "Dojranski rakuvawa" se ~uvstvuva{e golema praznina vo celata manifestacija. Ogor~enosta kaj dojran~ani be{e zabele`liva duri i na scenata. Nostalgi~nite tonovi i na najmladite u~esnici, za nekoga{ prekrasnoto Ezero, zboruvaa za stariot javor i muzikata na ~algite pokraj bregot ezerski. Se razbira, ne be{e zaboravena i legendata za Dojrana moma, spored koja i Ezeroto go dobilo svoeto ime.

Vo prodol`enie na Programata nastapi i teatarska grupa na mladi artisti-amateri koi na prisutnite im go pribli`ija `ivotot na dojran~ani vo periodot na Vtorata svetska vojna.

Dobrite doma}ini - dojran~ani ovaa leto 2000 - to u{te edna{ im ja podadoa rakata na svoite posetiteli, gosti i turisti, i svoeto srde~no dobre ni dojdovte na godina{nite "Dojranski rakuvawa".