Seminar za makedonski jazik, literatura i kultura

LETNA [KOLA VO OHRID

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Centralno mesto na Seminarot i ovaa godina }e ima Nau~nata konferencija so dve sekcii - lingvisti~ka i literaturna

Vo Ohrid od sedmi avgust zapo~na so rabota Me|unarodniot seminar za makedonski jazik, literatura i kultura {to }e trae do dvaeset i petti ovoj mesec. Letnata {kola ja otvori rektorot na Univerzitetot "Sveti Kiril i Metodij ", prof. d -r Aleksandar An~evski, a na seminarot }e u~estvuvaat osumdeset i pet slavisti i makedonisti od dvaeset i tri zemji. Godina{niot seminar e negovo 33 izdanie, a najmnogu u~esnici }e ima od Polska i od Rusija, {to sekako zboruva za dobrata sorabotka so lingvistite od ovie dve zemji.

Centralno mesto na Seminarot i ovaa godina }e ima Nau~nata konferencija so dve sekcii - lingvisti~ka i literaturna.

Za godina{nata organizacija i za zna~eweto na letnata {kola, zboruva{e rakovoditelot, prof. d-r Tomislav Todorovski, koj{to e redoven profesor na Filolo{kiot fakultet pri Univerzitetot "Sveti Kiril i Metodij ".

Seminarot svoeto odr`uvawe go zapo~na so promocija na "Zbornik"so predavawa od minatogodi{niot seminar, a negov promotor be{e Maksim Karanfilovski. Predava~i na seminarot se eminentni profesori i akademici od skopskiot slavisti~ki centar.

Vo vrska so predavawata d-r Todorovski re~e deka sekoj den }e se odr`uvaat lektorski ve`bi, kursevi vo koi }e bidat opfateni najgolem broj od u~esnicite - studenti po makedonski jazik vo evropskite slavisti~ki centri, a }e bidat organizirani i debatni kru`oci i predavawa za jazikot i literaturata, kako i kursevi po izbor na gostite.