Sram od preubedenite

NAIVNI, GLUPAVI ILI NEISKUSNI?

Dimitar Zahov, od "Etni~ka" Bugarija

  • Mnogumina makedonski patrioti, a tuka se i onie vo Bugarija, od poodamna i denes se pra{uvame: naivni, glupavi, pla{livi ili samo neiskusni sme, ta ne mo`eme ni najmalku da se sporedime so na{ite slavni predci?

Sega, za razlika od periodot na komunisti~-koto ednoumie,sme dovolno informirani za na{eto minato. Ako ne site, barem tie vo slobodniot del na tatkovinata i dijasporata. Sekoj vremenski period na na{ite predci, po~nuvaj}i od praistorijata niz antikata, sredniot vek, prerodbata, pa do denes, e bele`an so niza slavni dela koi odvaj li e potrebno da gi nabrojuvam, oti site gi znaat. Tie pobuduvaat kaj nas nepreubedenite Makedonci ~uvstvo na nacionalna gordost. Velam, kaj nepreubedenite, bidej}i si gi imame dosta od zadoenite so ve{ta~kite teorii na tu|ite propagandi. Za sre}a nivniot glas s# pove}e }e splasnuva, bidej}i tie se pla{at kako buvovite od svetloto {to go nosi znaeweto preku informiranosta. Kako {to se gordeam so podvizite i delata na na{ite predci, taka se gordeam i so delata na na{ite sega{ni Makedonci, koi ne se malku i se pred s# lu|e na umetnosta i kulturata. Ova e pove}e od ubavo, no dali s# e vo red?

GRE[KI

Za `al, nekoi dene{ni Makedonci ne samo {to ne pridonesuvaat da se gordeeme kako Makedonci, tuku n# teraat da se sramime. Toa se onoj del od politi~arite {to bile na vlast. Site tie napravija tolkavi gre{ki, {to n# poni`uvaat i n# teraat da se sramime od svoite, namesto da bide sprotivnoto. Tokmu zatoa, mnogumina makedonski patrioti, a tuka se i onie vo Bugarija, od poodamna i denes se pra{uvame: naivni, glupavi, pla{livi ili samo neiskusni sme, ta ne mo`eme ni najmalku da se sporedime so na{ite slavni predci? Ova se odnesuva na site nas. Za obi~nite lu|e i ovde vo Bugarija i tamu vo slobodniot del, oti ne mo`eme da pronajdeme, izdigneme i izbereme politi~ari {to znaat kako da n# vodat kako {to treba - kon kulturno i nacionalno obedinuvawe. No, ova pra{awe najmnogu si go postavuvame zaradi na{ite politi~ari. Duri iskusniot Kiro Gligorov, koj veruvam e patriot, dopu{ti prekrasnoto ime na na{ata zaedni~ka zemja, {to ni nosi i }e ni nosi ogromni dividenti, da bide zameneto so ve{ta~ko i navredlivo. No, {to e pova`no, nema volja kaj dene{nive politi~ari da se izborat za ustavnoto ni ime {to ni pripa|a, pa taka da ja popravat gre{kata na prethodnite politi~ari. Site dr`avnici baraat da imaat {to pobrojno lobi vo drugite zemji, osobeno vo sosednite, a makedonskite se otka`aa duri od stoticite iljadi Makedonci vo Grcija i barem dva miliona vo Bugarija. Ova n# doveduva do o~aj. N# prodadoa za edna ve{ta~ka nasmevka od strana na "ubavoto Nade" i nejzinoto vetuvawe deka otkako Bugarija }e stane polnopraven ~len na EU, }e lobira za priemot i na Makedonija. Zna~i, eden ili dvajca za dva miliona!

NEGATORI

Inaku ka`ano - kow za koko{ka. Gi ostavija na{ite sonarodnici na "gri`ata" na na{ite negatori od sosedstvoto, no sega maka ma~at kako da gi pridobijat za nivnata somnitelna kauza sonarodnicite od dijasporata, iako vo toa ima rezon. Nie, neprekinato se pra{uvame, dali ima na svetot nekade takvi dr`avnici? Nekoj bi rekol: Neiskusni ni se vladarite, a jas velam: A nie treva li paseme, ta birame neiskusni i naivni politi~ari!? I u{te, neiskusniot nema li so kogo da se sovetuva? Kon seto ova bi dodal: Mnogumina od nas, i nau~nici i politi~ari i del od obi~nite lu|e, znaeme deka ne samo {to Makedoncite ne se Bugari, tuku i t.n. B'lgari ne se takvi oti tie se ~istokrvni Traki, no ne se odlu~uvame da im ja prika`eme vistinata, a potoa da gi narekuvame so nivnoto vistinsko ime Traki, a dokolku go upotrebuvame ve{ta~ki steknatoto ime, da go stavame vo navodnici ili pred nego da stoi sekoga{.