Politi~arite i nivnata zrelost

PIONERI VO POLITIKATA

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

  • Do skoro makedonskata Vlada regrutira{e mladi politi~ari od partiskata {kola vo Kumrovec. Otsega ovaa Vlada treba da regrutira pioneri od detskata ambasada "Me|a{i" od Skopje

Izrazot "mladive politi~ari" e ve}e vdoma}en kaj makedonskive novinari. Pri toa mislat na na{ive mladi politi~ari koi se navistina premladi za ovie funkcii {to gi imaat denes vo Makedonija. Vo politikata pokraj talentot e potrebna i zrelost. Toa za `al na mnogumina od na{ive mladi politi~ari im nedostasuva.

Vo politikata, politi~ari do trieset godini se smetaat za pioneri, od trieset do ~etirieset godini se mladinci, od ~etirieset do pedeset godini se vozrasni i od pedeset do sedumdeset godini se zreli politi~ari. Nad sedumdeset godini ne bi smeelo da ima aktivni politi~ari. Tie, dokolku sakaat da se zanimavaat so politika, bi trebalo da bidat samo sovetnici.

KARDINALNI GRE[KI

Vo Makedonija politi~arive se glavno pioneri i mladinci, zreli politi~ari re~isi nemame. Ottuka e mnogu jasno zo{to na{ive politi~ari pravat tolku kardinalni gre{ki, kako Tajvan, OKTA, Zloku}ani i drugi. Stanuva jasno i toa zo{to Svetskata banka i Me|unarodniot fond se postojano prisutni vo Makedonija. So eden zbor tie se tuka da gi podu~uvaat i popravaat gre{kite {to gi pravat na{ive politi~ari.

Zrelosta se postignuva preku dolgogodi{na rabota ne samo ovde na Balkanot, tuku najpove}e so dolgogodi{na rabota vo stranstvo vo zapadnite zemji, kade {to demokratijata egzistira so vekovi.

Site golemi politi~ari na Balkanot prethodno dolgi godini `iveele vo zapadna Evropa, kako na primer komunisti~kite politi~ari Tito, Georgi Dimitrov, ili gr~kite Papandreu, Simitis i mnogu drugi. Takvi lu|e imaat golemo `ivotno iskustvo nasobrano niz Evropa i koga }e stanat politi~ari im e mnogu polesno da napravat jaka i stabilna dr`ava, vrz osnova na nivnoto bogato `ivotno iskustvo.

Kaj nas na mnogute politi~ari politikata im be{e prvoto vrabotuvawe. [to mo`e da se o~ekuva od niv? Tie prakti~no se u~at vo tekot na svojot mandat. Nam ne ni trebaat politi~ari-u~enici, tuku iskusni i izu~eni politi~ari. Vladiniot izraelski sovetnik Sem Vaknin neodamna izjavi: "Ovaa Vlada e podgotvena da u~i, vo sporedba so prethodnata". Toa ne e nikakov kompliment, toa e nedostatok!

ZLOBNA VLAST

Pokraj toa, mnogumina od sega{nava Vlada imaat dlaboko komuwarsko minato, taka {to i pokraj navodnata demokratija {to sakaat da ja poka`at, ~esto go poka`uvaat i svojot totalitaristi~ki karakter. Toa najdobro se vide so urivaweto na luksuznite vili vo Zloku}ani od strana na eks-ministerot Kadievski. Porano toa be{e svojstveno na komuwarite. Tie urivaa ku}i vo po~etok na izgradbata, karabini i toa samo eden potporen stolb ili eden yid. Vo Zloku}ani se izvr{i grade`no zlostorstvo koga bea urnati do temel tri luksuzni vili ve}e potpolno izgradeni od eden na{ gastarbajter od Viena. Tolku zlobni ne bea nitu najlo{ite komuwari. Namesto da gi pottiknuvaat stranskite investicii od na{i gastarbajteri, tie urivaat, pa o~ekuvaat deka nekoj drug gastarbajter }e gradi. "Malku morgen". Doverbata i e prokockana.

[to mo`e da o~ekuvame od na{ive mladi politi~ari - eksperimenti, gre{ki i ponekoga{ ne{to da pogodat. Vo politikata va`i praviloto: napravi sto dobra, raboti i samo edna{ zgre{i, se smeta gre{kata. Zatoa politikata e surova i naj~esto neblagodarna rabota, posebno ovde na Balkanot.

Do skoro makedonskata Vlada regrutira{e mladi politi~ari od partiskata {kola vo Kumrovec. Otsega ovaa Vlada treba da regrutira pioneri od detskata ambasada "Me|a{i" od Skopje.