Na Institutot za farmakologija so toksikologija

TAEN CENTAR ZA NESAKANI DEJSTVA OD LEKOVITE!?

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Namesto vzaemna sorabotka so vrabotenite, naidovme na anonimnost, ~uvstvo na strav, a bevme preplaveni so bezbroj pra{awa vo koi najbitno be{e - zo{to sme tolku zainteresirani tokmu za toj Centar
  • Pri~inite za pojava na penicilinskite alergii e vnesuvaweto na preparatot, a ne na predispoziciite na pacientite. Na ova, direktorot na Centarot, d-r Stojmir Petrov, namesto da im ja objasni i opravda nastanatata situacija na lekarite, toj telefonski im dal dopolnitelni upatstva za na~inot na ~uvawe i koristewe na penicilinot (da se ~uva na temperatura od 5 Celziusovi stepeni, a otkako }e se rastvori pred da se aplicira, da odle`i 30 minuti vo ladilnik). Inaku, ova ne go pi{uva na ambala`ata na preparatot

Dokolku se najdete vo nekoja ambulanta, poliklinika ili klinika va{iot pogled }e go privle~at plakatite na koj se apelira "prijavete go sekoe nesakano dejstvo bez ogled dali ste sigurni za negovata povrzanost so primena na lekot". Istovremeno ve informiraat za postoeweto na "Nacionalen centar za sledewe na nesakani dejstva na lekovi" smesten vo Institutot za farmakologija so toksikologija vo koj navodno }e vi dadat kompletni informacii i pomo{. Tokmu toj apel predizvika kaj nas potreba so pomo{ na odgovorniot na ovoj Centar da im ja pribli`ime i objasnime negovata funkcija. No, namesto vzaemna sorabotka so vrabotenite, naidovme na anonimnost, ~uvstvo na strav, a bevme preplaveni so bezbroj pra{awa vo koi najbitno be{e - zo{to sme tolku zainteresirani tokmu za toj Centar. Tie se ogradija od sekakvi informacii i n# upatija kaj direktorot na Institutot, koj e i odgovoren za Nacionalniot centar, d-r Stojmir Petrov. Spomenatiov doktor vo momentot be{e na "va`en" sostanok, taka {to go odlo`ivme razgovorot za nekoj drug den. No, slednite na{i javuvawa bea isto taka neuspe{ni zatoa {to, kako {to veli tamo{nata sekretarka, doktorot sekoga{ be{e zafaten poradi "va`ni sostanoci".

VE^EN DIREKTOR

Poznato & e na javnosta deka d-r Petrov e ve}e dvaeset godini direktor na OOZT Instituti pri Medicinskiot fakultet vo Skopje i e edna od pova`nite li~nosti koi odlu~uvaat za vlez na pove}e lekovi. Glavniot zbor i vo Nacionalniot centar za sledewe na nesakani dejstva go ima tokmu dolgogodi{niot i nezamenliv direktor, d-r Petrov. Negovata funkcija mu nalo`uva da sorabotuva so mnogubrojnite registrirani veledrogerii me|u koi e i "Elbior", na ~ie ~elo e Pavlina Petrova, direktorovata sopruga. Normalno, kako i sekoga{ i sekade, privilegirana }e bide tokmu ovaa firma. Toa e vo red, dokolku stanuva zbor za dobroto na pacientot.

PENICILINSKI INCIDENTI

No, penicilinskite incidenti koi neodamna bea prezentirani vo mediumite ja otkrivaat vistinskata slika za Centarot za sledewe na nesakani dejstva i za firmata "Elbior". Vo nekolku skopski polikliniki i ambulanti se evidentirani alergiski reakcii kaj pacienti koi primile penicilin od germanskata firma "Rokteks" {to se distribuira preku veledrogerijata "Elbior". Stanuva zbor za seriozni alergiski reakcii poradi koi lekarite i oficijalno, so formulari, gi prijavile vo Centarot za sledewe na nesakani dejstva. Pri~inite za pojava na vakvite alergii e vnesuvaweto na preparatot, a ne na predispoziciite na pacientite. Na ova, direktorot na Centarot, d-r Stojmir Petrov, namesto da im ja objasni i opravda nastanatata situacija na lekarite, toj telefonski im dal dopolnitelni upatstva za na~inot na ~uvawe i koristewe na penicilinot (da se ~uva na temperatura od 5 Celziusovi stepeni, a otkako }e se rastvori pred da se aplicira da odle`i 30 minuti vo ladilnik). Seto ova po pravilo treba da go pi{uva na ambala`ata na preparatot, no vo ovoj slu~aj go nema. Ovoj neformalen na~in na reakcija na rakovoditelot na Centarot, d-r Petrov, nasproti voobi~aenite proceduri, mo`eme da go "opravdame" poradi zagri`enosta na doktorot za firmata "Elbior" od "opravdani" semejni pri~ini.


VNIMATELNO SO LEKOVITE!

Pove}eto bolni, poradi poznatiot mentalitet na na{iot narod, pri mala bolka vo grloto ispla{eni deka bez antibiotik bolesta }e dobie nepovolen tek, ~estopati zemaat lekarstva na svoja raka. Kon toa osobeno se nakloneti "presovesnite" roditeli, ne znaej}i deka so davaweto na antibiotik na svoeto dete mo`ebi }e mu na{tetat.

Isto taka, potrebna e golema pretpazlivost i kaj bolnite so o{teteni organi, na primer bubrezi, crn drob i koskena srcevina, bidej}i tie mo`at da pridonesat za propa|awe na zabolenite organi so {to se zagrozuva `ivotot na pacientot. Poznato ni e deka antibioticite kolku {to se korisni, tolku se i {tetni. Ako dobro se poznavaat uslovite na nivnata primena, mo`e da se ima korist. Zatoa odredeni vidovi antibiotici, spored misleweto na stru~wacite, treba da gi prepi{uvaat samo lekari.