Na dale~nite kontinenti

MAKEDONSKOTO DA NE SE ZABORAVI

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Vo 1959 godina formirana e organizacijata Obedineti Makedonci (United Macedonians). Gospo|ata [apas ni objasni: Ottoga{ kako koga }e posadite drvo i toa po~nuva da se razviva i organizacijata po~na da ima s# pove}e i pove}e ~lenovi

Nostalgijata i kopne`ot po tatkovinata - Makedonija postojano gi sledi site koi zaminuvaat daleku odovde.

Na{ata sogovorni~ka, Ratka [apas, ja napu{tila Makedonija vo dale~nata 1958 godina, vo april, den pred Veligden. Po stapuvawe vo brak so Alekso [apas taa zaminuva za Kanada. So pristignuvaweto na noviot kontinent, vo nepoznat i dale~en svet, taa postojano kopneela za rodnata grutka. Zatoa neumorno rabotela na sobirawe na Makedoncite koi kako nea go napu{tile rodniot kraj.

OBEDINETI MAKEDONCI

Vo toa vreme nema{e makedonski crkvi, ni raska`uva taa, se ode{e vo bugarskite "Sv. kiril i Metodij" i "Sv. \or|i". Na{iot narod ode{e tamu zatoa {to tie bea pravoslavni, a jazikot da re~eme blizok. I gr~koto vlijani vrz makedonskiot narod ne stivnuva i ovde, no g-|a [apas veli: Ne smeevme da dozvolime narodot da odi onamu kade {to ne mu e mestoto.

Vo 1959 godina formirana e organizacijata Obedineti Makedonci (United Macedonians). Gospo|ata [apas ni objasni: Otoga{ kako koga }e posadite drvo i toa po~nuva da se razviva i organizacijata po~na da ima s# pove}e i pove}e ~lenovi. Prviot piknik bil organiziran vo 1959 godina i Organizacijata broela okolu 2-3.000 du{i. Sfativme deka makedonskiot narod znae {to saka, a Organizacijata gi sobira{e Makedoncite na edno mesto, veli taa. Vo momentov, Obedineti Makedonci broi okolu 25.000 ~lenovi. Vo 1962 godina Matica makedonska na nivno barawe ispratila delegacija i toga{ oti{ol i prviot vladika Naum so sve{tenikot Kiril. Toa be{e povod i za prvata slu`ba na makedonski jazik vo Kanada.

Rabotevme zaedno i organizirano. Sozdadovme ilindenska lotarija. Organiziravme mnogu piknici i celta ni be{e ostvarena - da se sobere makedonskiot narod od cela Kanada. Vo po~etokot poradi nedostig na sredstva lu|eto si gi pla}ale avtobusite i drugite tro{oci na piknicite.

[KOLO ZA MAKEDON^IWA

U{te vo 1979 godina organizacijata Obedineti Makedonci organizirala {kolo za malite Makedon~iwa. Vo crkvata "Sv. Kliment", "Sv. Ilija" i vo drugi crkvi ima makedonsko {kolo i kulturno-umetni~ki dru{tva Tradicijata nikoga{ ne mo`e da se zaboravi, ni re~e g-|a [apas.

Vo odnos na organiziraweto na makedonskite crkvi, probubarskite i bugarskite crkvi se nula. Tie ne pravat piknici i igranki, a na na{ite igranki salata e polna. Vo 1989 godina oformivme i Klub na penzionerite, koj vo 1999 godina ja slave{e svojata 10-godi{nina.

Ratka [apas po dolgogodi{na rabota vo organizacijata Obedineti Makedonci, re{i celiot svoj trud da go ovekove~i vo svojata kniga. Iako vo po~etokot pomisli taa da bide mala, mnogute podatocii i fotografii i dokumentacii od formiraweto do denes baraa taa da vlo`i golem trud.

Ratka [apas: "Maticata makedonska e kako kva~ka {to si gi sobira piliwata"

Piknik na Makedoncite vo dale~nata 1976 godina


GLASAWE BEZ PASO[?

Ministerstvoto za iseleni{tvo za Makedoncite - iselenici be{e kva~ka {to si gi sobira{e piliwata. Ne mo`eme da glasame, zatoa {to nemame paso{i. Mnogu te{ko se doa|a do paso{. Apelirame do Vladata i na{ata Matica makedonska ili agencija, ne znam {to }e bide sega, da ni pomogni nam, na iselenicite, da si izvadime paso{i za da mo`eme da glasame, re~e Ratka [apas.