Vo Makedonija namalena proda`bata na vozila

SO DDV DO STAR VOZEN PARK

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Cenite vo prosek se povisoki do 20 otsto, ne postoi mo`nosta za kupuvawe "staro za novo", a so novite dano~ni regulativi avtomobilite i ponatamu ostanaa vo stokite so akcizi
  • Importerite se so objasnuvawe deka mar`ite gi odreduva principalot, a tie SAMO procentot na zarabotuva~kata. Mo`nosta za kupuvawe na rati so kredit za na{iot narodec e edinstveniot na~in da se stasa do nov i ubav avtomobil

Proda`bata na vozila vo minatata godina vo periodot na juni i juli, spored statisti~kite podatoci sporedeno so godina{nata, e svedena na minimum. Osnovnata pri~ina za vakvata sostojba e voveduvaweto na Danokot na dodadena vrednost, koj startuva{e na prvi april ovaa godina. Malkumina se onie koi re{ile da kupat nov avtomobil. Cenite vo prosek se povisoki do 20 otsto, ne postoi mo`nosta za kupuvawe "staro za novo", a so novite dano~ni regulativi avtomobilite i ponatamu ostanaa vo stokite so akcizi.

NEZADOVOLNI IMPORTERI

Onie, pak, koi se zanimavaat so proda`ba na avtomobili, odnosno gazdite na golemite saloni velat deka kolku {to e mo`no pobrzo mora da se prezemat merki, zatoa {to ona {to go zacrtale i ostvarile vo ovaa godina, zna~itelno se razlikuva od ostvarenoto vo minatata godina. Nekoi, pak, imaa sre}a, taka {to vo periodot pred voveduvaweto na Danokot na dodadena vrednost ostvarija golema proda`ba {to im donese, se razbira, golema zarabotuva~ka. Stranskite partneri se v~udonevideni od ona {to se slu~uva vo Makedonija, objasnuvaat importerite na vozila vo dr`avava.

GOLEMI ZARABOTUVA^KI?

Vladinite komentari se deka treba da se stavat "vo red" importerite koi prodavaat so golemi mar`i, pa ottamu i popustite, lizingot i kreditite. Importerite se so objasnuvawe deka mar`ite gi odreduva principalot, a tie SAMO procentot na zarabotuva~kata.

Kako i da e, fakt e deka Vladata vo najskoro vreme mora da prezeme ne{to za re{avawe na ovoj problem, a mo`nosta za kupuvawe na rati so kredit za na{iot narodec e edinstveniot na~in da se stasa do nov i ubav avtomobil.


PREVISOKI CARINI

Carinskite i dano~nite dava~ki ja frlija vo voda idejata na ministerot za finansii, Nikola Gruevski, za vnesuvawe na polovni vozila stari do {est godini. Nekoi se obidoa, no matematikata poka`uva deka vnesuvaweto na vakvo vozilo vo dr`avava e navistina neisplatlivo, zatoa {to carinskiot katalog, vo momentov, e premnogu visok za obi~nite gra|ani.