Proda`ba na "Hemteks"

TURSKI KAPITAL OD [VAJCARIJA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Tenderskata dokumentacija ja kupija dve {vajcarski firmi. Edna od niv dostavila ponuda za kupuvawe na fabrikata "Hemteks", koja be{e stavena na listata na dvanaesette zagubari

Kolkumina od 598 vraboteni na "Hemteks", koi od prvi april ovaa godina se pod Biroto za vrabotuvawe, }e se vratat na rabotnite mesta, zavisi od potencijalniot kupuva~ koj ima turski kapital, a negovoto sedi{te e vo [vajcarija. Tenderskata dokumentacija ja kupija dve {vajcarski firmi. Edna od niv dostavila ponuda za kupuvawe na fabrikata "Hemteks", koja be{e stavena na listata na dvanaesette zagubari. "Hemteks" be{e likvidirana, zatoa {to ima{e golemi zagubi, a ve}e podolgo vreme ne mo`e{e da si najde investitor.

Od dosega{nite neoficijalni soznanija za kupuva~ot, stanuva zbor za potro{uva~ na vlaknoto koe se proizveduva i vo pogonite na "Hemteks". Noviot "gazda" e ranomirana stranska firma, koja svoite proizvodi gi plasira {irum svetot. Se o~ekuva po otvorenata ponuda za proda`ba od tenderot, koj trae{e ~etirieset dena, noviot kupuva~ da se izjasni pozitivno.