Sredba me|u Tupurkovski i {teda~ite

DOMA]INSKI DOGOVOR SO TATOVCI

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Na ovaa doma}inska sredba e zboruvano op{irno od site aspekti i pritoa Kova~evski, eden od liderite na TAT, istakna deka dosega{nite vetuvawa na Tupurkovski dosega se realizirani, pa nema pri~ina da ne im se veruva i ponatamu na negovite vetuvawa

Po minatonedelnata sredba na liderot na Demokratska alternativa i potpretsedatel na Vladata, gospodinot Vasil Tupurkovski, so pretstavnici na {teda~ite na porane{nata {tedilnica TAT, razgovarano e za vra}awe na pette procenti od {tednite vlogovi na 12.000 {teda~i, no i vra}awe na parite do celosno obes{tetuvawe. Tupurkovski gi nadminal o~ekuvawata na {teda~ite garantiraj}i deka }e im obezbedi pari vo narednite dvaeset meseci. Toj re~e deka se obezbedeni trieset milioni germanski marki, koi vo rati od po pet milioni mese~no na site {teda~i }e im se isplatuvaat od septemvri ovaa do fevruari narednata godina.

Sredstvata }e minat preku makedonskata berza na hertii od vrednost, na koja }e se prodava i imotot na TAT, re~e liderot na {teda~ite na TAT, Kire Kova~ev.

Za obe{tetuvawe, od nekoi izvori najdeni se u{te sedumdeset milioni germanski marki. Na ovaa doma}inska sredba e zboruvano op{irno od site aspekti i pritoa Kova~evski istakna deka dosega{nite vetuvawa na Tupurkovski dosega se realizirani, pa nema pri~ina da ne im se veruva i ponatamu na negovite vetuvawa. Pece Stefanovski, isto taka pretstavnik na {teda~ite istakna deka po ova o~ekuva deka po 15 avgust makedonskata Vlada }e najavi novo obes{tetuvawe so pet milioni germanski marki od najavenata tura od trieset milioni.