Lokalni izbori

GRADONA^ALNI^KO- SOVETNI^KA TRKA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Politi~kite partii ja zapo~naa trkata za gradona~alni~ki i sovetni~ki mesta. Vo tek e i podgotovkata na listite za vakvite presti`ni funkcii
  • VMRO, Vistinskata makedonska reformska opcija, sega na Boris Stojmenov, za svoj kandidat za skopski gradona~alnik go ima profesor d-r Angelko \or~ev

Kritiki, obvinuvawa, koalicirawa, razedinuvawa, itn. se ne{tata za koi mnogu }e se naslu{ame vo periodot koj ni sleduva. Tuka se i nezbe`nite pres-konferencii na predlo`enite kandidati i nivnata politi~ka reklama. Povtorno }e imame mnogu vetuvawa, a za narodot ni{to!

Ve}e se znaat i kandidati za gradona~alnici i sovetnici od odredeni politi~ki partii.

Aktuelniot skopski gradona~alnik, Risto Penov, }e ima svoi protivkandidati skoro od site pogolemi politi~ki partii. Kako kandidat na zdru`enata opozicija toj za edinstven protivnik go smeta skopskiot ugostitel ,Qup~o Nikolovski - Fufo, za koj s# u{te ne se znae dali }e nastapi samostojno, ili pak }e bide poddr`an od vladeja~kata garnitura. Iako kako nezavisen kandidat ja pobara poddr{kata od gra|anite, nevladinite organizacii i zdru`enija, {pekulaciite velat deka imalo pregovori so VMRO - DPMNE i DA za negova poddr{ka. Toj smeta deka glavnata bitka }e ja vodi so Penov, za kogo veli deka gi smenil boite. Zatoa negoviot slogan mo`e da bide "glasajte za ~ovek , a ne za boja".

LP I DPMNE - VO PEKOLOT

Na vakvite {pekulacii se nadovrzuva i liderot na Liberalnata partija, Risto Gu{terov, koj veli deka pri~inata poradi koja tie ne sakaat da sorabotuvaat so vladeja~kata garnitura e ucenata tie da go podr`at Fufo. A, spored Gu{terov, nivnata sorabotka so VMRO - DPME e mo`na vo devettiot krug od pekolot.

[to se slu~uva, pak, so listata na Liberalnata partija?

Mile Manolev, general vo penzija, e kandidatot za skopski gradona~alnik od ovaa partija. Iako nivniot spisok s# u{te ne e do kraj definiran, imiwata na gradona~alnicite i sovetnicite vo ~etiriesette op{tini, kade {to taa }e istakne svoi kandidati, se ve}e poznati. Nivniot spisok vo najskoro vreme }e bide poznat, a svojata konvencija tie ja najavija za ~etirinaesetti ili petnaesetti avgust.

Socijaldemokratite, pak, za lokalnite izbori }e kandidiraat svoi pretstavnici vo {eeset i tri makedonski op{tini, a kandidacionata postapka vo najgolem del za niv e zavr{ena.

VMRO - DPMNE i DA postignaa dogovor za koalicirawe na pretstojnite lokalni izbori so soodnos 2 : 1 vo korist na pogolemiot partner vo Koalicijata. Dvete partii }e predlo`at svoi kandidati za gradona~alnici vo vkupno sto op{tini i toa so prete`no makedonsko naselenie. Od niv VMRO - DPMNE }e predlo`i {eeset i sedum, a DA trieset i tri gradona~alnici.

KONTAKT SO GRA\ANITE

[to se odnesuva, pak, do poddr{kata na Fufo, vo dvete partii velat deka s# u{te taa ne e dogovorena, iako se mnogu raspolo`eni za takvo ne{to. Duri informaciite velat deka e mo`no Fufo vo prviot krug da nastapi samostojno, a vo vtoriot da ja dobie podr{kata od vladea~jkata garnitura. Nivnata lista s# u{te ne e utvrdena.

Demokratskata alternativa nema da dr`i mitinzi vo gradovite, tuku toa }e go pravi preku neposreden kontakt so gra|anite, a VMRO - DPMNE, }e mitinguva samo vo Strumica, Ohrid i Skopje. Nivnite aktivnosti se o~ekuva da zapo~at po dvaesetti avgust.

Partijata za demokratski prosperitet na lokalnite izbori }e nastapi so kandidati za gradona~alnici vo triesettina op{tini i so sovetni~ki listi vo pedeset op{tini. [to se odnesuva do kandidatite za gradona~alnici, PDP }e predlo`i svoi kandidati vo site op{tini kade {to mnozinstvoto od naselenieto se Albanci. Zasega ima dvaest i {est takvi kandidati. So aktivnata kampawa }e startuvaat po dvaesetti ovoj mesec. Rufi Osmani, eks-gradonona~alnikot na Gostivar, dokolku se kandidira }e ja dobie podr{kata od PDP.

VMRO, Vistinskata makedonska reformska opcija, sega na Boris Stojmenov, za svoj kandidat za skopski gradona~alnik go ima profesor d-r Angelko \or~ev.