Neguvajte ja va{ata ubavina

RECEPT NA NA[ITE BABI

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Crnite podo~nici, t.n. "vre}i~ki" pod o~ite, se posledica na nesoodvetna ishrana i stres. Za da mo`ete da gi spre~ite, potrebno e da se hranite so lisnat zelen~uk, morkov, sve`o sirewe i banana. No, ako ve}e se tuka, postoi i na~in kako da gi ubla`ite?

Stavete ladni oblogi od rastvor koj mo`ete da go podgotvite i doma. Vo dva decilitri voda {to vrie stavete pet listovi od le{nik. Ostavete ja podgotvenata te~nost da se izladi i potoa procedete ja. So izladenata te~nost navodenete dve gazi, prethodno podgotveni, a potoa stavete gi na zatvorenite kapaci na o~ite i dr`ete gi dvaeset minuti. Postapkata mo`ete da ja povtoruvate sekojdnevno.

[IROKI VITLERI ZA BRZA FRIZURA

Ako imate prava, poludolga kosa, volumen }e postignete so {iroki vitleri. Na dobro izmienata kosa nanesete pena i potoa potsu{ete ja. Samoleplivite vitleri ostavete gi na glavata da stojat 30 minuti. Poprskajte ja kosata so lak, a potoa simnete gi vitlerite. So ova }e za{tedite pove}e vreme, otkolku so su{eweto na kosata so ~etka, a efektot }e bide ist.

RIMELI VO BOJA

Ovaa sezona vo moda se rimeli vo boja. Niv mo`ete da gi usoglasite so bojata na o~ite ili garderobata. Sekako, najvpe~atliva e zelenata boja, koja najdobro gi istaknuva zelenite i sinite o~i. Za temni i sme|i o~i mo`e da se koristi rimel so boja na crno vino ili nebesno sina.

MINIVALOT I TENKATA KOSA

Ako vi e kosata tenka i slaba, minivalot e najgolemata gre{ka {to mo`ete da ja napravite. Ne smeete nitu da pomislite da ja bojosuvate va{ata kosa, bidej}i toa u{te pove}e }e ja uni{ti. Tenkata i slaba kosa, {to se odnesuva na nejzinata forma, nikoga{ ne treba da ja potstri`uvate stepenesto. Naprotiv, treba da vnimavate na nejziniot volumen. Mijte ja so ne`ni {amponi koi imaat neutralna ph-vrednost.