Crkvata "Sveti Arhangel Mihail " vo Avtokomanda, Skopje

GOSPODOVIOT GLASNIK

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

Na dvaeset i {esti minatiot mesec Pravoslavnata hristijanska crkva go ~estvuva{e golemiot praznik posveten na Sveti Arhangel Gavril. Po toj povod site crkvi koi go nosat ova sveto ime go ~estvuvaat i slavat ovoj praznik na na~in dostoen za Gospodoviot glasnik ~ie ime zna~i krepost Bo`ja, bide}i toj gi potkrepuva lu|eto vo nivnite podvizi.

So golemi sve~enosti ovoj praznik be{e proslaven i vo crkvata "Sveti Arhangel Gavril" vo Skopje, a so Bogoslu`bata ~inona~alstvuva{e Negovoto Bla`enstvo ,g.g. Stefan.

Hramot be{e prepoln so vernici koi bea dojdeni da se pomolat na Boga i da zapalat sve}a za zdravje, a duhovnata atmosfera be{e dopolneta i od peeweto na crkovniot hor pri ovaa crkva.