Vev~anskite izvori vo kamenata divina

NESTVARNOSTA VO STVARNOSTA - KAKO VO BAJKA

  • Samo pred nekolku meseci divinata be{e oblikuvana so ubavo nareden kamen {to ima{e funkcija na splesnata pateka po koja bezbedno }e se dvi`at minuva~ite. Samo pred nekolku meseci be{e osvetlena spokojnosta na manastir~eto {to celo postoewe si opstojuva nad vodata. Samo pred nekolku meseci ~ovekot gi izgradi drvenite premini (mostiwa) , za da mo`e da ja meni stranata

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

No}: Vev~ani - Republika, priroda - posebnost, zemska vozvi{enost. Svetlina {to nezabele`livo prio|a od zatskrieniot svetlarnik nadvisnat nad staklestata voda, ~ini{ otsjaj na son~eva svetlost. No}.

Sonovnost: Tuka spokojuvaat vev~anskite sonovni izvori koi izviraat od nestvarnosta vo stvarnosta, ~ini{ kako vo bajka. Sonovnost.

Manastir~e: Izvori koi ja ozna~uvaat postavenosta na odnosot i soodnosot me|u ~ovekot i prirodata. Tamu pak, odlevo ili oddesno, vo zavisnost kako si "postaven" kon svetot, nad voda, nad zemja, pod nebo. Manastir~e.

Dobredojde: I {umata i trevata i ti{inata i spokojot vo nespokojot vo srcata na minuva~ite i vqubenite. Karpite ugore, dolinata udolu i taa vodi do ne~ii vev~anski porti. Dobredojde!